Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Publicaties

Profielen van de BPS-leden
Kracht, vindbaarheid en expertise leden Vereniging BPS primair onderwijs (14 december 2020)
Kracht, vindbaarheid en expertise leden Vereniging BPS voortgezet onderwijs (14 december 2020)

Publicaties over de Begaafdheidsprofielscholen en hb-onderwijs
Slim onderwijs doe je zó. Effectief onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. CPS Onderwijsontwikkeling en advies, januari 2014.
Bijlagen bij de publicatie: Bijlage 1 * Bijlage 2 * Bijlage 3 * Bijlage 4 * Bijlage 5 * Bijlage 6 * Bijlage 7 * Bijlage 8 * Bijlage 9 * Bijlage 10 * Bijlage 11 * Bijlage 12 * Bijlage 13 * Bijlage 14 * Bijlage 15 * Bijlage 16 * Bijlage 17 * Bijlage 18 * Bijlage 19
Hoe maken wij het verschil? Begaafdheidsprofielscholen. Publicatie naar aanleiding van de conferentie Begaafdheidsprofielen op 14 november 2012.

BPS-artikelen
Keizer Karel College: “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” (juli 2024)
Prins Florisschool: “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. (juni 2024)
Huizermaat: Triggers, wrijving en scaffolding. Aanpak hoogbegaafden (november 2023)
Bonhoeffer College: ’De hb-manier van denken is van de school geworden’. (maart 2023)
OBS Joseph Haydn: Meegroeien met wat je leerlingen nodig hebben (maart 2023)
Titus Brandsmalyceum: Maatwerk, talentbegeleiders en ruimte geven (december 2022)
School op de Berg: hb-onderwijs als de gewoonste zaak van de wereld (december 2022)
Het Noordik: Maatwerk, professionalisering en protocollen (mei 2022)
Het ontdekken van het leerpotentieel: de KIQT+ (december 2021)
Wetenschap en praktijk bij elkaar brengen. Een interview met Lianne Hoogeveen (oktober 2021)
Gymnasium Novum: The rising tide lifts all ships’ (oktober 2021)
Onderzoek de school in #4: de rol van de leidinggevende in begaafdheidsonderwijs (oktober 2021)
De meerwaarde van de regionale BPS-netwerken (mei 2021)
Onderzoek de school in #3: RATIO en IMAGE (maart 2021)
RSG De Borgen: Hoe start je onderwijs voor hoogbegaafden? (maart 2021)
Onderzoek de school in #2: Alexander Minnaert over dubbelbijzondere leerlingen (december 2020)
Piet Groenenwegen neemt afscheid van de vereniging BPS (oktober 2020)
Hebben hb-leerlingen baat bij onderwijs op afstand? (juni 2020)
Rubrics in hb-onderwijs van het Bataafs Lyceum (juni 2020)
Onderzoek de school in #1: HB-onderwijs in Coronatijd (juni 2020)
Hoogbegaafd in het hoger onderwijs (februari 2020)
Waarom een nieuwe gedragscode voor de vereniging? (november 2019)
Stand van zaken regeling begaafde leerlingen po en vo (oktober 2019)
Uitgaan van het positieve. Waarderend visiteren bij BPS (oktober 2019)
Hyperhoogbegaafden op school (juni 2019)
De doorgaande leerlijn op de basisschool (maart 2019)
Een soepele overgang voor (hoog)begaafde leerlingen (december 2018)
Visitatie als critical friend (juli 2018)
Klaar met op de basisschool, nog niet toe aan het voortgezet onderwijs. Intermezzo: het tussenjaar op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen (april 2018)
Aansluiting po-vo: de overstapportfolio (december 2017)
Tien jaar Vereniging BPS (mei 2017)

Columns Marko Otten (voorzitter BPS 2021 – …)
Column #9: Een paar flinke slagen in het gedroomde beleid
Column #8: ‘A sense of connection and belonging’
Column #7: ‘Nou ja, ik ben hoogbegaafd’
Column #6: 25.000 kinderen
Column #5: Empowering
Column #4: Filmtips
Column #3: Showcases
Column #2: De oproep
Column #1: De brug

Columns Dick van Hennik (voorzitter BPS 2010 – 2021)
Column #24: Thuiszitten, wat gaan we doen?
Column #23: Passend onderwijs voor (zeer) jonge leerlingen in het vo
Column #22: Een gewonnen rechtszaak maakt leraren niet plotseling deskundiger
Column #21: Een nieuwe stichting: NTCN
Column #20: Coronatijd –  ramp of zegen voor de begaafde leerling?
Column #19: Verbinding
Column #18: Anders vasthouden
Column #17: Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?
Column #16: Werken vernieuwende scholen echt zonder doel?
Column #15: Subsidie voor ondersteuning hoogbegaafde leerlingen
Column #14: 10 jaar BPS – vertrouwen in de toekomst
Column #13: 15 miljoen extra voor onderwijs aan hoogbegaafden
Column #12
Column #11: Verkeerde inschatting
Column #10: Hoe valide is ons oordeel?
Column #9: Herken je een hoogbegaafde leerling?
Column #8: Is hoogbegaafdheid een talent?
Column #7: Compacten, hoe doe je dat?
Column #6: Passend onderwijs voor hoogbegaafden
Column #5: Een nieuw paradigma in zicht?
Column #4: Ambitie mag, maar zijn we al waar we zijn moeten?
Column #3: Leerlingen wijzen vaak de weg
Column #2: Wat bedoelde de staatssecretaris eigenlijk?
Column #1: Omzien

Effectmeting Begaafdheidsprofielscholen VO
Scholen VO profileren zich tot Begaafdheidsprofielschool: De ontwikkeling op scholen aan de hand van een zelfbeoordeling. 2011.
(download de samenvatting)
Scholen VO profileren zich tot begaafdheidsprofielschool: Analyse van activiteiten en interventies tijdens het implementatieproces. 2012.
(download de samenvatting)
Scholen VO profileren zich tot begaafdheidsprofielschool: Docentcompetenties en mate van tevredenheid over het begaafdheidsprofiel van de school. 2013.
(download de samenvatting)
Scholen VO profileren zich tot begaafdheidsprofielschool: Resultaten van de effectmeting 2010-2013: Aanbevelingen ter effectuering van het begaafdheidsprofiel van scholen vo. 2014.

Artikelen van leerlingen en scholen
Waarom ik geen huiswerk maak. Opstel van hoogbegaafde leerling.
Vraag het gerust aan de leerlingen. Mail van Frans van Tilborg, docent aan het Sint-Janslyceum Den Bosch, naar aanleiding van column #2 van Dick van Hennik en de door hem aangehaalde brief van zijn 6V-leerling Tim.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement