Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Column #17 – Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?

Dick van Hennik is onder andere voorzitter van de Vereniging BPS. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel.

“Jullie zijn een begaafdheidsprofielschool, dus jullie lossen het maar op! Dat is wat ze ons voor de voeten gooien”, verzuchtte een directeur van een BP-school onlangs. En zij was niet de eerste. Nu BPS een bekend begrip wordt in Nederland en vooral in de wereld van het onderwijs aan begaafde leerlingen, verwachten sommige ouders veel van de school die ons bordje op de muur hebben geschroefd. Uiteraard betreft het dan meestal een ondersteuningsbehoefte die te maken heeft met ‘dubbel bijzonder’, die de betrokkenen in de school niet kunnen oplossen. De verzuchting van bovengenoemde collega werd gevolgd door een vraag. “Wat doe je in zo’n geval?”

We kunnen niet alles
Een school die begaafdheid in zijn profiel heeft opgenomen en de keus heeft gemaakt voor het keurmerk BPS, heeft niet getekend voor élke expertise die in dit verband te bedenken valt. De ene expertise is de andere niet, ook op het gebied van begaafdheid.

Daarom is het van groot belang om in de communicatie naar ouders helder te maken welke expertise men mag verwachten en hoeveel tijd er voor de begeleiding en ondersteuning beschikbaar is. Leraren in een begeleidingsrol hebben vaak de neiging om vooral dienstbaar te zijn en voelen het als ‘in de steek laten’ van de leerlingen die ze niet kunnen helpen. En dat is jammer, want daarmee verhogen ze de kans dat ouders niet ontvankelijk zijn voor acceptatie van de grenzen van de mogelijkheden van de school.

Standpunt van de vereniging

De vereniging stelt zich op het standpunt dat een school zich ontwikkelt en bereid is om ouders en leerlingen met een hulpvraag te ondersteunen. Maar even zo goed dienen we ons ervan bewust te zijn dat men niet voor elke ondersteuningsvraag een oplossing kan hebben. De visitatie is dan ook vanuit die opvatting ingericht (zie het artikel over waarderend onderzoeken).

Blijft natuurlijk de vraag wat de begeleiders in de school kunnen doen als ze worden geconfronteerd met een ondersteuningsvraag waarvoor ze de oplossing niet in huis hebben. In die gevallen ligt een beroep op externe ondersteuning voor de hand. En juist daar zien we in veel gevallen nog problemen. Soms is het samenwerkingsverband niet voldoende geëquipeerd om in die ondersteuning te voorzien. Zoals in het interview met Desirée Houkema is te lezen, zal daar in heel veel regio’s verandering in komen. De subsidie die de komende jaren beschikbaar komt, wordt door de meeste samenwerkingsverbanden benut om die expertise te vergroten. En daarmee is weer een stap gezet in de goede richting.

Samenvattend
Communiceer naar ouders en experts in de regio dat een BP-school in ontwikkeling is en niet gehouden is om meer te doen dan zij kan, maar stel je ook open voor samenwerking en kennisdeling. Het is een geruststellende gedachte dat de mogelijkheden voor verwijzing naar externe expertise in de nabije toekomst steeds talrijker worden.

Dick van Hennik

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement