Actueel

 • 7 oktober 2019

  Column #17 – Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Uitgaan van het positieve. Waarderend visiteren bij BPS

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Stand van zaken regeling begaafde leerlingen po en vo

  Lees meer…

 • 3 oktober 2019

  18e ECHA-conferentie in Nederland

  Lees meer…

 • 30 september 2019

  1 november – Conferentie Stedelijk Gymnasium Nijmegen

  Lees meer…

Lid worden?

De vereniging staat open voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs die zich inzetten voor op hoogbegaafden toegesneden onderwijsprogramma’s. Een school kan lid worden van de vereniging als men bereid is de gedragscode te onderschrijven en uit te voeren:
– De vereniging heeft een ambitie ten aanzien van hoogbegaafdheid.
– De school heeft een ambitie ten aanzien van hoogbegaafdheid.
– De school heeft haar hoogbegaafde leerlingen in beeld en biedt maatwerk.
– De school betrekt ouders en leerlingen actief en onderhoudt een dialoog met ouders en leerlingen.
– De school zorgt voor voldoende flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte.
– De school beschikt over adequate en voldoende expertise op het terrein van hoogbegaafdheid.
– De school onderhoudt een relatie met haar (regionale) omgeving.
– De school is actief lid van de Vereniging BPS, en draagt actief bij aan de BPS Academie.

U bent een school in het voortgezet onderwijs
Scholen in het voorgezet onderwijs die voldoen de toelatingscriteria kunnen een aanvraag doen voor lidmaatschap. Mocht u overwegen toe te treden tot de Vereniging BPS, dan kunt u zich middels het aanmeldingsformulier aanmelden.
De contributie voor een school in het voortgezet onderwijs bedraagt 1.500 euro per jaar. Elk lid kan een voucher ter waarde van 300 euro inzetten bij de BPS Academie.

Documenten voor voortgezet onderwijs
Zelfbeoordelingsinstrument voor scholen in het voortgezet onderwijs
Aanmeldingsformulier BPS VO
Toelatingscriteria voor vo-scholen tot de vereniging BPS
Bekijk alle vo-scholen die (aspirant)lid zijn

U bent een school in het primair onderwijs
Vanaf januari 2014 kunnen ook scholen in het primair onderwijs lid worden. Met een zelfbeoordelingsinstrument kunt u nagaan of uw basisschool in aanmerking komt voor lidmaatschap. Mocht u overwegen toe te treden tot de Vereniging BPS, dan kunt u zich middels het aanmeldingsformulier aanmelden.
De contributie voor een school in het primair onderwijs bedraagt 500 euro per jaar. Elk lid kan een voucher ter waarde van 300 euro inzetten bij de BPS Academie.

Documenten voor primair onderwijs
Beleidsnotitie 1 BPS primair onderwijs (maart 2014)
Beleidsnotitie 2 BPS primair onderwijs (september 2014)
Zelfbeoordelingsinstrument
Aanmeldingsformulier BPS PO
Bekijk de po-scholen die (aspirant)lid zijn

Meer informatie
Scholen die belangstelling hebben voor het lidmaatschap kunnen zich richten tot de ambtelijk secretaris van de vereniging (ondergebracht bij de Verenigde Bijzondere Scholen, VBS, te Den Haag). Het e-mailadres is: info@begaafdheidsprofielscholen.nl. U kunt ook bellen met het secretariaat en dan vragen naar mevrouw Anita Kuiper: 070 – 331 52 39. Op verzoek kan een informatiepakket worden toegestuurd.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement