Actueel

 • 27 november 2023

  Triggers, wrijving en scaffolding. Aanpak hoogbegaafden op SG Huizermaat

  Lees meer…

 • 5 november 2023

  Maatwerk, professionalisering en protocollen. BPS-onderwijs op Het Noordik

  Lees meer…

 • 1 november 2023

  Publicatie KCHB: Ontwikkelen aanpak dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 23 oktober 2023

  Column #12 Marko Otten: Driejarige brugperiode goed voor hoogbegaafden

  Lees meer…

 • 11 oktober 2023

  POINT: Cognitief talent bij minder bevoordeelde scholieren identificeren

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Lid worden?

De vereniging staat open voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs die zich inzetten voor op hoogbegaafden toegesneden onderwijsprogramma’s. Een school kan lid worden van de vereniging als men bereid is de gedragscode te onderschrijven en uit te voeren.

Gedragscode
De vereniging BPS heeft een ambitie ten aanzien van het onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen in het funderend (po en vo) onderwijs en hanteert met het oog hierop de volgende gedragscode voor haar leden:

1. De school heeft visie en beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid.
2. De school zorgt voor draagvlak en borging van het beleid.
3. De school heeft haar hoogbegaafde leerlingen in beeld en biedt waar nodig maatwerk.
4. De school onderhoudt een dialoog met ouders en leerlingen.
5. De school zorgt voor flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte.
6. De school beschikt over adequate expertise op het gebied van hoogbegaafdheid.
7. De school deelt kennis, expertise en/of onderwijsprogramma’s met haar (regionale) omgeving.
8. De school draagt bij aan de activiteiten van de vereniging BPS.

U bent een school in het voortgezet onderwijs
Scholen in het voorgezet onderwijs die voldoen de toelatingscriteria kunnen een aanvraag doen voor lidmaatschap. Met de checklist kunt u kijken in hoeverre u aan de criteria voldoet. Mocht u overwegen toe te treden tot de Vereniging BPS, dan kunt u zich middels het aanmeldingsformulier aanmelden.
De contributie voor een school in het voortgezet onderwijs bedraagt 1.800 euro per jaar.

Documenten voor voortgezet onderwijs
Checklist voor scholen in het voortgezet onderwijs (juni 2022)
Aanmeldingsformulier BPS VO
Toelatingscriteria voor vo-scholen tot de Vereniging BPS
Bekijk alle vo-scholen die (aspirant)lid zijn

U bent een school in het primair onderwijs
Vanaf januari 2014 kunnen ook scholen in het primair onderwijs lid worden. Met de checklist kunt u nagaan of uw basisschool in aanmerking komt voor lidmaatschap. Mocht u overwegen toe te treden tot de Vereniging BPS, dan kunt u zich middels het aanmeldingsformulier aanmelden.
De contributie voor een school in het primair onderwijs bedraagt 600 euro per jaar.

Documenten voor primair onderwijs
Beleidsnotitie 1 BPS primair onderwijs (maart 2014)
Beleidsnotitie 2 BPS primair onderwijs (september 2014)
Checklist voor scholen in het primair onderwijs (versie juni 2022)
Aanmeldingsformulier BPS PO
Toelatingscriteria voor basisscholen tot de Vereniging BPS
Bekijk de po-scholen die (aspirant)lid zijn

Meer informatie
Scholen die belangstelling hebben voor het lidmaatschap kunnen zich richten tot de Safira Habiboellah, ambtelijk secretaris van de vereniging. Het e-mailadres is: info@begaafdheidsprofielscholen.nl. Op verzoek kan een informatiepakket worden gemaild.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement