Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

De vereniging

Hoe is de vereniging BPS ontstaan?
In het schooljaar 2004/2005 is bij het CPS te Amersfoort het project Begaafdheidsprofielscholen (BPS) gestart. In dit door het ministerie van OCW gestimuleerde project is het de opzet om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van begaafdheidsprofielscholen voor het voortgezet onderwijs. In 2007 hebben de scholen die deelnemen aan het project zich verenigd in de Vereniging BPS. Vanaf 2014 kunnen ook scholen uit het primair onderwijs deelnemen.

Waarom een netwerk van begaafdheidsprofielscholen?
Hoogbegaafdheid is in het hedendaagse onderwijs een algemeen herkend en erkend kenmerk van leerlingen. Meerdere scholen hebben in de afgelopen jaren vaak zeer uiteenlopende maatregelen getroffen om beter aan te sluiten bij de behoeften van deze leerlingen. Deze inspanningen leiden niet vanzelfsprekend tot succes. Steeds duidelijker is geworden dat er bij deze groep leerlingen niet altijd ‘uitkomt wat er in zit’. De ervaringen van hoogbegaafde leerlingen die door onderpresteren in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen tonen overduidelijk aan dat passend onderwijs en gerichte begeleiding ook voor deze categorie leerlingen een maatschappelijke noodzaak is.

Kenmerken van BP-scholen
Deze scholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Dit is herkenbaar door:

een zorgvuldige intake en plaatsing van de leerling, mede gebaseerd op brede diagnostische kennis,
– een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma voor dit type leerling,
zorgvuldige begeleiding van deze groep leerlingen,
bereidheid de aanwezige expertise te delen met ouders en met andere scholen in de regio.

Lees ook het artikel Wat is een begaafdheidsprofielschool?

Voortgezet onderwijs
Er zijn nu 55 scholen lid. Om de vier jaren vindt onderlinge visitatie plaats om de kwaliteit te borgen en certificering te herbevestigen. In november 2009 is het eerste project afgesloten. In augustus 2010 is een vervolgproject gestart, wederom onder leiding van het CPS. 25 vo-leden van de vereniging participeren in dat vervolgproject. Daarin staat centraal de ontwikkeling van standaarden voor adequaat docentgedrag en voor de rol die de schoolleiding bij het onderhouden van het profiel dient de spelen. Het tweede project is eind 2013 afgesloten. Een van de opbrengsten van dit project is de BPS Academie, een onderlinge scholingsorganisatie waar medewerkers van onze scholen met en van elkaar leren. Een andere opbrengst is een zelfbeoordelingsinstrument dat de collegiale visitatie ondersteunt.

Wilt u lid worden als vo-school? Kijk dan hier.

Primair onderwijs
Vanaf 1 januari 2014 kunnen basisscholen lid worden van onze vereniging. Op dit moment zijn er 25 scholen lid. Er is al een zelfbeoordelingsinstrument ontworpen waarmee basisscholen kunnen nagaan of ze in aanmerking komen voor lidmaatschap. De Vereniging BPS heeft twee beleidsnotities gemaakt waarin u kunt lezen over deelname van basisscholen.

Wilt u lid worden als basisschool en/of de documenten bekijken? Kijk dan hier.

Hoger onderwijs
Daarnaast is de vereniging in gesprek met universiteiten om ook daar voor een adequate opvang van hoogbegaafde studenten te bepleiten, en om kennis over hoogbegaafdheid te delen.

Documenten
Statuten van de vereniging

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement