Actueel

 • 19 oktober 2020

  Nieuwe school: RSG De Borgen – Lindenborg/Woldborg

  Lees meer…

 • 2 oktober 2020

  SEO-rapport: Langetermijneffecten van plusklassen

  Lees meer…

 • 29 september 2020

  Het bestuur #2: Harrie van Steen

  Lees meer…

 • 14 september 2020

  Wij zoeken een nieuwe voorzitter voor de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen!

  Lees meer…

 • 26 augustus 2020

  NPO3 – Ik durf het bijna niet te vragen: hoogbegaafden

  Lees meer…

Onderzoek

In Nederland en in het buitenland wordt veel onderzoek gedaan naar hoogbegaafde leerlingen en het onderwijs dat zij krijgen. Op deze pagina verzamelen we vindplaatsen van deze onderzoeken. Dit is geen uitputtend overzicht, mocht u aanvullingen hebben dan kunt u die mailen naar info@begaafdheidsprofielscholen.nl.

Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO)
Binnen het CBO wordt onderzoek gedaan naar verschillende aspecten die te maken hebben met hoogbegaafdheid. Voorbeelden van onderzoeksthema’s zijn: het zelfconcept van hoogbegaafde kinderen, het welbevinden van hoogbegaafde leerlingen, signalering (middels tekeningen), de relatie tussen onderwijsaanpassingen en de ontwikkeling van leerlingen en de relatie tussen intelligentie en creativiteit.
Kijk hier voor de lopende onderzoeken van het CBO
Kijk hier voor publicaties van het CBO

POINT013
POINT staat voor “Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent” en 013 staat voor de regio Tilburg POINT013 is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafde leerlingen. Hier worden onderwijspraktijk en wetenschappelijke onderzoek met elkaar verbonden. Wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoekers samen met de leerkrachten het onderzoek vorm geven. Waar is behoefte aan? Wat werkt en waarom?
Kijk hier voor meer informatie

Bijzonder hoogleraar Begaafdheid aan de Radboud Universiteit
Anouke Bakx doet onderzoek naar (hoog)begaafdheid in het basisonderwijs. Zij richt zich op professionalisering van basisschoolleerkrachten. Zij doet onderzoek met en in scholen in een onderwijsonderzoekswerkplaats.
Kijk hier voor het onderzoek en publicaties

Exentra, expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid (Vlaanderen)
Exentra wil de kloof tussen wetenschap en praktijk dichten. Het doel van het onderzoek is enerzijds om cijfermatig de effectiviteit van onze werking te onderbouwen. Anderzijds willen we de kwaliteit van onze werking blijven garanderen door de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en ‘bewezen’ inzichten te blijven integreren in onze organisatie. Daarnaast willen we ook op nationaal en internationaal vlak mee aan de wieg staan van nieuwe inzichten binnen onderzoek rond hoogbegaafdheid. Zo willen we nieuwe tools en denkkaders ontwikkelen die moeten leiden tot vernieuwingen in het onderwijsveld en op de arbeidsmarkt.
Kijk op de site van Exentra

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek en tussen beleid en onderzoek te verbeteren.
Onderzoek Is er een relatie tussen hoogbegaafdheid en onderpresteren?
Monitor Hoogbegaafdheid in passend onderwijs
Onderzoek naar creatief begaafde leerlingen in het basisonderwijs

KWTO, Expertisecentrum voor Onderwijs in Wetenschap
Het boek ‘Talenten Voeden’ van Juliette Walma van der Molen geeft een theoretische onderbouwing en praktische voorbeelden op het gebied van talentontwikkeling, onderzoekend leren en leren in de 21e eeuw.
Ga naar de publicatie…

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement