Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Onderzoek de school in #3: RATIO en IMAGE

In binnen- en buitenland wordt veel onderzoek gedaan naar onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en jongeren. Niet altijd bereikt dit onderzoek de scholen. Daarom vragen we elke nieuwsbrief een wetenschapper naar zijn of haar onderzoek (en dat van anderen). In deze aflevering vertellen Anouke Bakx en Marjolijn van Weerdenburg over RATIO en welk onderzoek ze daar doen.

Bakx: “RATIO is een wetenschappelijk expertisecentrum, verbonden aan de Radboud Universiteit. Op dit moment zijn we met z’n vieren: naast Marjolijn en mijzelf zijn Evelyn Kroesbergen en Lianne Hoogeveen verbonden. Sinds kort hebben we ook twee PhD-kandidaten. We doen kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek naar (hoog)begaafdheid, maar we vinden het ook erg belangrijk om de verbinding met de praktijk te maken. Dus: een combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek en de samenwerking met praktijkpartners.

We hebben bijvoorbeeld een vertaling uit het Engels gemaakt van een lijst met de belangrijkste principes uit de psychologie over begaafdheidsonderwijs — de ”Top 20” — die het meest nuttig zijn voor het onderwijs aan begaafde leerlingen. Elk principe wordt besproken en is voorzien van relevante literatuur en uitleg over de relevantie ervan voor het begaafdheidsonderwijs.

Concreet betekent het dat we zoveel mogelijk bestaande kennis willen delen en de vertaalslag van wetenschap naar de werkvloer willen maken. Ook kun je ons, bijvoorbeeld als docent of hb-coördinator, benaderen met een idee voor onderzoek.”

Van Weerdenburg: “In het verleden kwamen er mensen naar me toe met de vraag: zou je niet eens onderzoek doen naar…? Vanuit verschillende disciplines werd er onderzoek gedaan naar hoogbegaafdheid, maar los van elkaar. We willen verschillende onderzoeken meer gaan bundelen. Ook kijken we hoe we masterscripties beter op elkaar kunnen afstemmen. We hebben een aantal onderzoeksthema’s op basis waarvan we dat doen: vroegsignalering, talent bij kwetsbare groepen, dubbel-bijzonder, onderpresteren, motivatie en leerpotentieel.”


IMAGE

Van Weerdenburg: “We zijn net gestart met een heel groot onderzoeksprogramma in opdracht van de overheid, Impact of Activities of Gifted Education, kortweg IMAGE. In 4,5 jaar gaan we kijken naar de impact van gelden die naar de samenwerkingsverbanden zijn gegaan voor het verbeteren van passend onderwijs voor begaafde leerlingen. Dit project heeft heel veel kennisdeling in zich. Kennis en inzichten die we ophalen geven we ook terug aan het veld. Wat werkt er? Wat zijn onderliggende mechanismen? Welke condities heb je nodig hebt om goed passend onderwijs voor begaafde leerlingen te geven?”

Bakx: “Normaal gesproken doe je onderzoek en deel je je resultaten en bevindingen aan het einde. Nu willen we inzichten meteen kunnen delen en zichtbaar maken voor scholen en samenwerkingsverbanden. We gaan veel deelonderzoeken doen, die we verbinden in een groter geheel. We nemen het systemisch perspectief, de wereld rond de begaafde leerlingen. Dus niet alleen de school, maar ook bijvoorbeeld familie, beleid en zorg. We zijn net gestart met de eerste enquetes, we hopen natuurlijk snel resultaten te laten zien.”

Meer weten over RATIO?
Kijk op: https://www.ru.nl/bsi/research/group-pages/ratio-wetenschappelijk-expertisecentrum-radboud/

Meer weten over IMAGE? Bekijk de volgende filmpjes.

 

 

 

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement