Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Column Dick van Hennik #13: Extra geld voor hb-onderwijs

15 miljoen extra voor onderwijs aan hoogbegaafden
Ontwikkelingen bij de overheid bemoedigend

Dick van Hennik is onder andere voorzitter van de Vereniging BPS. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel.

Onlangs stuurde minister Slob een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aankondigde hoe de in het regeerakkoord opgenomen 15 miljoen euro extra voor het onderwijs aan hoogbegaafden ter beschikking gesteld zal worden aan het veld.

Tot teleurstelling van VO-raad en PO-raad heeft hij gekozen voor een subsidieregeling. Het voordeel daarvan is dat de subsidie terecht komt bij die samenwerkingsverbanden waarbinnen men al gevorderd is met passend onderwijs voor hoogbegaafden. Daardoor zijn de voorlopers in het voordeel en wordt initiatief dit keer beloond. Er zijn immers nog genoeg samenwerkingsverbanden die geen enkel initiatief in het kader van hoogbegaafdheid ondersteunen, laat staan gezorgd hebben voor voldoende experts.
Een ander winstpunt in m.i. dat het ministerie ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen nu expliciet onder passend onderwijs schaart. Tot nu toe werden termen als ‘talentontwikkeling’, ‘maatwerk’ of ‘excellentie’ gebruikt om het onderwijs aan hoogbegaafden onder te brengen, wat de experts ook probeerden om duidelijk te maken dat deze termen de lading niet dekken. En nu is er dan de expliciete duiding.

Ik beschouw deze ontwikkeling als een beloning voor al het werk van die instellingen – waaronder de Begaafdheidsprofielscholen – die zich de afgelopen decennia sterk gemaakt hebben voor meer aandacht voor hoogbegaafde leerlingen en hun onderwijsbehoeften. Het goede werk van het Informatiepunt van de SLO werpt zijn vruchten af. De trend die nu ontstaat is die van bundeling van krachten. Het Informatiepunt heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen om de experts in het veld bijeen te brengen. De laatste ontwikkelingen is dat een Klankbordgroep van Experts wordt gevormd op het gebied van hoogbegaafdheid. In samenwerking met het CBO Talent Development worden Talentcenters gevormd. En nu heeft OCW er nadrukkelijk voor gekozen om de adviezen van de experts in te winnen via zogenaamde beleidsateliers, om deze aanpak vervolgens aan de Kamer mede te delen. Er staat nadrukkelijk in de brief dat de beschreven aanpak is gekozen op advies van de experts in het veld. Dat noem ik erkenning.

Namens de Begaafdheidsprofielscholen doe ik met veel plezier aan deze activiteiten mee. Er ontstaat op deze manier een bundeling van krachten die elkaar in hoge mate versterken.
 Kort inhoudelijk:
 men kan ervan uitgaan dat de subsidies worden verstrekt aan samenwerkingsverbanden, waarbij een criterium zal zijn dat er door meerdere partners wordt samengewerkt (bijvoorbeeld po-vo; peuters-po, enz.). Voor samenwerkingsverbanden waar deze activiteiten al bestaan, is mijn advies om alvast om de tafel te gaan zitten en voorstellen uit te werken. De aanvraag voor 2018 kan dan in vliegende vaart worden ingediend.

Dick van Hennik

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement