Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Column # 21 – Een nieuwe stichting: NTCN

Dick van Hennik is onder andere voorzitter van de Vereniging BPS. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel.

Onlangs zijn de statuten van de stichting National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) bij de notaris gepasseerd. Het bestuur wordt gevormd door Mariska Poelman, Anouke Bakx, Nora Steenbergen en Tijl Koenderink. Ik mag een rol spelen in de Raad van Toezicht, samen met Lianne Hoogeveen en Jeroen Zeeuwen. De stichting stelt zich ten doel om allen die zich inzetten voor ondersteuning van begaafde leerlingen te verbinden.

De gezichtsbepalende rol is toebedeeld aan Desirée Houkema als managing director. Wie ooit een conferentie in de Blokhoeve in Nieuwegein heeft bezocht, weet dat zij samen met Nora de drijvende kracht is achter het Informatiepunt Talentstimuleren en de jaarlijkse tweedaagse in Nieuwegein.

Verbinden is het uitgangspunt. Daartoe is met succes een bid ingeleverd bij de ECHA om de tweejaarlijkse internationale ECHA Conferentie in Nederland (Den Haag) te organiseren in 2022. Verder is het doel om de dialoog in het veld over onderwijs en zorg te faciliteren d.m.v. nationale en regionale conferenties en de aan de stichting gelieerde Klankbordgroep. De vereniging BPS doet actief mee aan deze activiteiten.

Enige tijd geleden hebben deelnemers aan de bovengenoemde klankbordgroep aandacht besteed aan de ontwikkelingen in onderzoek, onderwijs en zorg op het gebied van begaafdheid. Op basis daarvan publiceert Desirée enkele artikelen op LinkedIn.

Wat opvalt is de verandering in benadering. De bekende categorieën van 2% van de bevolking, maar ook de minimumeis van een IQ van 130 om leerlingen in aanmerking te laten komen voor een eigen traject, zijn in de wetenschap al lange tijd passé. Liever spreken we van ondersteuningsbehoefte in de zorg en ontwikkelingsbehoefte in het onderwijs.

Deze uitgangspunten doen meer recht aan de leerling. Niet een passend programma dient centraal te staan, maar een passend aanbod. Bij een programma is meestal een curriculum leidend, bij een passend aanbod de behoefte van de leerling. Een plusklas of een standaard van compacten en verrijken alleen is niet voldoende voor leerlingen die dreigen vast te lopen. Onderzoek naar de behoefte van de leerling, vaak een samenspel van psychologie, pedagogie en didactiek – gaat vooraf aan het uiteindelijke aanbod. We hebben het dan niet over een diagnose gevolgd door een standaardaanpak, maar over een op de leerling toegesneden begeleidingstraject. Om onze scholen te ondersteunen bij het verzamelen van de nieuwste wetenschappelijke resultaten hebben we een nieuwe rubriek in onze website opgenomen.

Het vraagt van de scholen flexibiliteit en omdenken en extra aandacht van de leraren. Een nieuwe uitdaging, die zeker de moeite waard is.

Dick van Hennik

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement