Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Column #15 – Subsidie voor ondersteuning hoogbegaafde leerlingen

Dick van Hennik is onder andere voorzitter van de Vereniging BPS. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel.

Deze weken staan in het teken van de inspiratiebijeenkomsten die ik als lid van de beoordelingscommissie in het kader van de subsidie voor ondersteuning van hoogbegaafden in het primair en voortgezet onderwijs mede mag organiseren. Op 12 februari zijn we gestart en inmiddels hebben we het overgrote deel van de bijeenkomsten achter de rug. Gezien de reacties mogen we vaststellen dat deze bijeenkomsten aan hun doel hebben beantwoord.

Met name konden we voor de betrokkenen geruststellende woorden spreken. De termijn waarbinnen de aanvragen moeten worden opgesteld en ingediend is vrij kort. De commissie stelt zich op het standpunt dat de samenwerkingsverbanden vooral uiterlijk 31 maart een aanvraag moeten indienen, ook al is die nog niet compleet. De commissie zal in dat geval de aanvraag voorlopig beoordelen en suggesties voor completering terugsturen.

Verder konden we aanwijzingen geven over de aard van de plannen. Het is mogelijk om een totaalplan als samenwerkingsverband in te dienen, maar er kunnen ook deelplannen van scholen worden verzameld. Uiteraard moeten ook de deelplannen aan de gestelde criteria voldoen. Op de site van de Dienst Uitvoering Subsidies-instellingen (DUS-I) staan vragen en antwoorden die uit deze bijeenkomsten zijn verzameld.

We hebben geprobeerd de deelnemers te inspireren door enkele voorbeelden te laten zien, die in de afgelopen jaren in het veld zijn ontwikkeld. En dat is niet gering. Kijk maar op www.talentstimuleren.nl. Creativiteit alom en ik hoop van harte dat we op deze weg doorgaan, want er is nog veel te doen. Het bleek dat het nog niet zo lang bestaande idee van de tussenklas veel aandacht kreeg. Het werd bijna gezien als een oplossing van het probleem van de ‘uitgeleerde’ leerling. In een ander artikel heb ik al opgemerkt dat dit natuurlijk geen oplossing is als er in het vervolg in het VO geen aanpassingen plaatsvinden. Niet zonder trots doelde ik op het feit dat enkele van deze initiatieven niet toevallig zijn begonnen bij begaafdheidsprofielscholen. Als de geest van het tussenjaar eenmaal uit de fles is, gaat hij er niet meer in terug. Dus kunnen we de kinderen die de ruimte van het tussenjaar eenmaal hebben geproefd, niet in de steek laten. Laat je inspireren, zou ik zeggen en gebruik daarbij de voorbeelden uit het land. De komende vier jaren mogen we beschikken over extra middelen, dus laten we de samenleving niet teleurstellen. De verwachtingen zijn hoog gespannen en het vertrouwen dat het ons gaat lukken, rotsvast.

Dick van Hennik

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement