Actueel

 • 11 mei 2023

  Publicatie Kenniscentrum (Hoog)begaafd over signaleren

  Lees meer…

 • 5 mei 2023

  Thematafel Kenniscentrum Hoogbegaafdheid over versnellen

  Lees meer…

 • 4 april 2023

  Hoogbegaafdheid en kansengelijkheid: OCW bezoekt OBS Joseph Haydn

  Lees meer…

 • 29 maart 2023

  Column #10 Marko Otten Geschiedenis Vereniging BPS

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  Column #9 Marko Otten: Een paar flinke slagen in het gedroomde beleid

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Column Dick van Hennik #1

Column Dick van Hennik
Nummer 1: Omzien    

Dick van Hennik is onder andere voorzitter van de Vereniging BPS. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel

Onlangs sprak ik een oud-gediende uit de wereld van het onderwijs voor hoogbegaafden. Hij verzuchtte dat de ontwikkelingen zo langzaam gaan en dat er nog zoveel gedaan moet worden. En soms lijkt dat ook zo. Twee stappen voorwaarts en drie achterwaarts – als variant op de gang van zaken bij de processie van Echternach.
 Toch ben ik van mening dat we het zo niet moeten zien. Er is immers in de afgelopen decennia al heel veel gebeurd. In de jaren ’90 van de vorige eeuw waren er nog maar weinig scholen actief op het terrein van hoogbegaafdheid. En als het al gebeurde dat was er sprake van incidentele hulp en nauwelijks van standaard beleid. Diverse initiatieven strandden in te ver doorgevoerd idealisme en ongeduld.

Ik kan me nog levendig de discussie met de zaal herinneren toen ik als kersverse rector van Dalton Voorburg aan de jaarvergadering van de vereniging Pharos probeerde uit te leggen wat we allemaal voor onze hoogbegaafde leerlingen probeerden te doen. De reacties uit de zaal waren voornamelijk ingegeven door persoonlijke frustraties op basis de eigen schoolervaringen of die van de kinderen. Van constructief overleg kon geen enkele sprake zijn.

Hoe anders is dat nu! Ouders hebben zich sterk verenigd in organisaties die scholen ter verantwoording roepen; maar die zich ook aanbieden om met scholen, die iets voor hoogbegaafde leerlingen willen betekenen, in gesprek te gaan. En zo moet het ook. Het gaat om een dialoog, om het zoeken naar wat voor de hoogbegaafde leerling werkt. En als dat niet direct goed gaat, mag en moet er constructieve feedback komen.

Daarom is er de vereniging Begaafdheidsprofielscholen sterk gericht op de dialoog. Dialoog met alle betrokkenen: docenten en schoolleidingen (die het zullen moeten doen) en van daaruit met leerlingen, ouders, schoolbesturen, de wetenschap, het ministerie van OCW en allen die zich op dit moment sterk maken voor talentontwikkeling en deskundigheid op het gebied van onderwijs aan talentvolle kinderen en jongeren. Alleen als we de krachten bundelen, elkaar versterken en ondersteunen, zullen we uiteindelijk ons doel bereiken: goed onderwijs, ook aan hoogbegaafde kinderen, waardoor onze leerlingen en studenten er beter van worden en uiteindelijk de samenleving ook.

Onze vernieuwde website zal er hopelijk toe bijdragen dat we elkaar als actief betrokkenen kunnen vinden. Aan de vereniging zal het niet liggen.

Dick van Hennik
voorzitter

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement