Actueel

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Column Marko Otten #2: De oproep

Als de voortekenen niet bedriegen zal Clio, die mooie muze van de historici, onze vroege XXIe eeuw verdelen in een pre- en postcoronatijdperk. Het betreft veranderingen in de wijze van samenleven, bewustwording van onze kwetsbaarheid en reorganisatie van ons werken, leren en recreëren.

Vlak voor een welverdiende zomervakantie die volgt op een hard voortjagend coronajaar, mag ik me vast wel even een optimistische blik veroorloven. En dan zien we dat een aantal praktijken uit de coronatijd zullen beklijven. Veel kinderen ervaarden in de combinatie van thuis werken, online-lessen, fysieke samenkomsten en YouTube-instructies veel meer maatwerk dan normaal. Leraren raakten beter dan voorheen doordrongen van het belang van differentiëren en kregen dit beter in de vingers. Zo hebben deze leerlingen en leraren een brokkelig schooljaar succesvol kunnen afronden.

En waar het tegenovergestelde is gebeurd, waar achterstanden zijn opgelopen door taal- en thuissituaties, handicaps of verminderd uitgedaagde hoogbegaafdheid, heeft de minister een riant ogend noodverband aangereikt, de NPO-middelen. Of we het nu met een roze of een donkere bril aanschouwen: na de corona-storm openbaart zich een landschap met nieuwe beddingen en een ander reliëf. We moeten onze route erdoorheen opnieuw plannen.

Schoolleiders vragen zich af: wat zal ik na corona vasthouden op mijn school en hoe doe ik dat dan? Wat kan weg, komt erbij of moet omgevormd?

Voor het bestuur van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen geldt dit ook. Sowieso is het nuttig om periodiek herbezinning te organiseren op de uitgangspunten en doelstellingen van de vereniging. Dat mogen leden van hun bestuur verwachten. Alleen post-corona dringt zich dit misschien met meer urgentie op. Gegroeide praktijk en oude beleidsdocumenten zullen we moeten afzetten tegen het (nabije) toekomstperspectief. Als iets vergelijkbaars gevoeld wordt op school, grijpt men naar een beproefd middel: de directie eclipseert naar de heidevelden voor een sessie van één of meer dagen met een blokkendoos vol piketpalen en stickers voor de stippen op de horizon. De bestuurders van onze vereniging deden het nooit eerder, maar dit najaar komt het er toch van: een dagje de hei op voor een bezinning op onze strategie. De contouren ervan geschetst in houtskool presenteren wij uiteraard aan onze leden. Pas dan kan de uitwerking volgen.

OPROEP
Voorbereiding is alles en hier kunt u veel voor ons betekenen. Ik doe hier dan ook een oproep aan al onze leden: reik ons casussen en vraagstukken aan. Geef ons uw discussiepunten mee. Neem er aub even de tijd voor voordat het nieuwe schooljaar onze aandacht weer opeist. Met uw ideeën en vragen gaan wij graag aan de slag. Misschien kunnen onderstaande hulpvragen en denkrichtingen u daarbij van dienst zijn.
– Hoe versterken we de kwaliteitsborging van onze visitatie-praktijk?
– Hoe kunnen wij de belangenbehartiging van onze leden verbeteren?
– Dient de vereniging het belang van hoogbegaafde kinderen op onze scholen optimaal?
– Hoe richten wij talentnetwerken in?
– Op welke wijze vinden wij aansluiting met ministerie en politici; met welke vragen bestoken wij hen?
– Hoe verhouden wij ons tot de (social) media?
– Willen wij onze invloed doen gelden in het vervolgonderwijs van onze HB-leerlingen?
– Is contact met lerarenopleidingen nuttig?
– En – een cliché maar toch – waar staan we over vijf jaar?

U kunt uw ideeën en antwoorden sturen naar info@begaafdheidsprofielscholen.nl.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement