Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

OBS Jan Harmenshof

“IN HARMONIE MET ELKAAR”

Contactgegevens
Adres: Koninginnelaan 2-4, 4191 EE Geldermalsen / Website

Over de school
OBS Jan Harmenshof is de basisschool in het centrum van Geldermalsen. Jan Harmenshof is een openbare school en daardoor bij uitstek een ontmoetingsplaats voor kinderen met verschillende achtergronden.

Omdat iedereen uniek is, geven we elk kind veel persoonlijke aandacht. Op onze school mag niemand uit de boot vallen. In die zin proberen we een bijdrage aan de overdracht van normen en waarden te leveren, waarbij we vanzelfsprekend rekening houden met achtergronden van elk kind. Samen met de leerlingen zoeken we steeds naar mogelijkheden om eigen waarden en opvattingen in harmonie met die van anderen te verenigen. Samen leren en samen leven, net zoals later in de maatschappij.

Wij staan voor:
goed onderwijs, persoonlijke aandacht (ook voor de hoogbegaafde leerling) en kwalitatief hoogwaardig Engels onderwijs vanaf groep1.

Onderwijsvisie
Hoogbegaafdheid kent vele gedaanten en vele verschijningsvormen. De grens tussen wel of niet hoogbegaafd is soms lastig te stellen. Niet voor niets zijn er wereldwijd meer dan honderd definities die grip proberen te krijgen op het begrip hoogbegaafdheid.
Naast de vraag of een kind hoogbegaafd is vinden wij het minstens zo belangrijk om  de vraag te stellen: wat heeft een kind nodig? De ene hoogbegaafde is namelijk de andere niet, zoals dat voor alle leerlingen geldt.
Ter beantwoording van de deze vraag is het van belang om hoogbegaafde en meerbegaafde leerlingen te onderscheiden.
De hoogbegaafde leerling en de meerbegaafde leerling zijn beide hoogintelligent (bij hoogbegaafden wordt meestal uitgegaan van een IQ vanaf 130) en hebben cognitieve uitdaging nodig. De hoogbegaafde leerling beschikt daarbij over een sterk ontwikkeld bewustzijn. Hierdoor ervaren deze leerlingen het leven intenser dan anderen.  Dit vergt inlevingsvermogen, begrip en kennis van degenen die met deze leerlingen omgaan. Een leer- en/of gedragsstoornis kan/kunnen begaafdheid maskeren.
Ook onderpresteren kan de begaafdheid maskeren. In ons onderwijs proberen wij tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen in de klas. Ook hebben wij vanaf groep 1 tot en met 8 een plusklas voor deze leerlingen. Wiskunde clinics, verzorgd door het VO, worden aangeboden aan de doelgroep in groep 8.

Good Practice
Als team dragen wij met elkaar de opvatting dat onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen aan andere voorwaarden moet voldoen dan onderwijs aan andere leerlingen. Wij zien onszelf daarin als permanent lerend en scholen ons daarin. Ook zijn wij bereid hierbij van elkaar te leren, mede door middel van collegiale consultaties en studieavonden door en voor het team. Vanaf 2010 hebben wij een plusklas op onze school en hebben wij  de signalering van hoogbegaafde leerlingen hoog op onze prioriteitenlijst staan. Wij werken daarvoor met het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Omdat wij ons realiseren dat een vroege signalering problemen kan voorkomen nemen wij voor elke leerling in groep 1 een quick scan af en besteden wij ook bij de intake van nieuwe leerlingen aandacht aan mogelijke hoogbegaafdheid. Het speerpunt van het onderwijs aan onze hoogbegaafde leerlingen ligt in de eigen groep. Ook de plusklas draagt bij aan het onderwijs en welbevinden van deze leerlingen. Het is daarom een wens van ons ook aan onze jonge leerlingen een plusklas te kunnen bieden.

Kritische succesfactoren
Vier teamleden evalueren en bewaken op  frequente basis het beleid van ons onderwijs aan hoog- en meerbegaafde leerlingen in een werkgroep. Wij kijken kritisch naar wat we doen en stellen zo nodig onze doelen bij. Het team wordt hierin meegenomen in plenaire vergaderingen die wij jaarlijks meermaals hebben. Ook in de bouwvergaderingen staat dit onderwerp vast op de agenda. Met het voortgezet onderwijs hebben wij ook contact over onze hoogbegaafde leerlingen. Dit komt mede tot uitdrukking in de warme overdracht die wij hebben ten aanzien van onze leerlingen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs alsmede in de wiskunde clinics die een aantal van onze groep 8 leerlingen elk jaar kan doen op een vo-school in Geldermalsen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement