Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Het bestuur #5: Marlies Barthel

Wie zitten er in het bestuur van de Vereniging BPS? Wat is hun motivatie? Deze keer stelt Marlies Barthel zich voor, conrector onderwijs op het Theresialyceum. Sinds maart 2021 is zij de nieuwe penningmeester van de vereniging. Volgend schooljaar gaat ze werken op het Stedelijk Gymnasium Breda.

Motivatie
“Een van de redenen waarom ik het onderwijs ben ingegaan is omdat ik zelf op de middelbare school merkte dat het onderwijs niet aansloot bij mij. Ik zag dat tijdens mijn loopbaan ook te vaak bij leerlingen. Je schooltijd moet een leuke tijd zijn, het is dan jammer als je dat niet zo ervaart, terwijl je met zoveel nieuwsgierigheid en talent begint op je nieuwe school. Ik wil dat onderwijs zoveel mogelijk aansluit op elke leerling. Dat is mijn hogere doel.

Ik ben begonnen als leraar wiskunde, zo’n dertig jaar geleden. Toen ik de tweedegraads en vervolgens de eerstegraads lerarenopleiding deed was er nog geen aandacht voor hoogbegaafdheid. Mijn eerste echte ervaring daarmee was toen ik als afdelingsleider bovenbouw begon op het Theresialyceum. Ik kreeg de portefeuille Traject Op Maat (TOM), een programma dat wordt aangeboden aan onze (hoog)begaafde leerlingen. Het biedt hen een extra, stimulerend aanbod, buiten de reguliere vakken om. Mijn achtergrond als coach kwam goed van pas in de gesprekken met hb-leerlingen en hun ouders.

Vanaf dat moment ben ik me gaan verdiepen in hoogbegaafdheid. Eerst ingelezen, vervolgens ben ik actief geworden in de Vereniging BPS. Inmiddels hadden we als TOM-commissie ook de Novilo-opleiding ‘gevorderde talenbegeleider’ gevolgd. Op dit moment ben ik – naast conrector en talentbegeleider – ook aanspreekpunt voor het Talentnetwerk Tilburg en omstreken, waarin we met alle onderwijsniveaus, gemeente en leerplichtambtenaar regelmatig overleggen. En ik ben trekker van de BPS-regio Zuid.”

Vereniging
“Een van de belangrijkste doelen van de vereniging is expertise delen. Je kunt zelf alles bedenken, maar samen kun je nog iets veel mooiers maken. Omdat de groep hb-leerlingen binnen een school een kleine groep is, krijgt die automatisch minder aandacht. Door je aan te sluiten bij de vereniging, kun je de expertise en inzichten opbouwen om de leerlingen de aandacht te geven die ze verdienen. De visitaties zijn een mooi instrument om van elkaar te leren. En om voor jezelf na te gaan of je de goede dingen doet. Een onderzoekende houding naar jezelf en naar anderen is belangrijk voor de ontwikkeling van het onderwijs.”

Bestuur
“Mijn taak is het beheren van de financiën. Daarnaast zou ik meer aandacht willen hebben voor hoe je kunt aansluiten bij de verschillende vakgroepen. Bij ons is er bij scheikunde en wiskunde best veel aandacht voor hoogbegaafdheid, bij de talen is dat minder. Op andere scholen in de vereniging is dat juist andersom. Vanuit het bestuur zou ik daarom veel meer willen kijken waar elk lid goed in is. En hoe kun je gericht expertise delen? Hoe geef je dat vorm? De BPS Academie is daar een wezenlijk onderdeel van. Daarnaast wil ik de aansluiting met het hoger onderwijs meer op de agenda hebben.

Wat ik wil uitdragen: het is mooi dat we elkaar vinden in de verenging. De opdracht is om het netwerk dat we aan het opbouwen zijn, te verstevigen om elkaar echt te kunnen blijven vinden en op te zoeken. Ook als we groter worden. De kennis, ervaringen en energie die ik uit de intervisiegroep BPS-regio Zuid haal,  gun ik heel veel mensen.”

Ideaal
“Elke hb-leerling een eigen leerroute in het grotere geheel. Het zou een combinatie moeten zijn tussen zelf en samen leren, zodat iedereen zijn talenten kan ontwikkelen. Ik ben niet per se voorstander van apart hb-onderwijs, uiteindelijk zul je met iedereen moeten kunnen samenwerken. Maar geef hb’ers ook de mogelijkheid om met peers te leren. Uiteindelijk gaat het om de balans te vinden in jezelf en met anderen in je omgeving,. Een hb’er heeft net als ieder mens erkenning nodig voor zijn “zijn”, dat dat oké is en moet zich niet te veel moeten aanpassen. Dan komt elk mens tot bloei.”

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement