Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Sint – Janslyceum

“ELKE LEERLING KAN BIJ ELK VAK EXCELLEREN OP ZIJN OF HAAR NIVEAU MET HET BPS-PROGRAMMA ALS VLIEGWIEL”

Contactgegevens
Adres: Sweelinckplein 3, 5216 EG ‘s-Hertogenbosch / website

Talentontwikkeling – ambitieuze leercultuur
De onderscheidende kwaliteiten van het Sint – Janslyceum hebben we neergezet in ‘De 10 van het Sint – Jans’; ambitieuze leercultuur is één van de tien. Het Sint – Janslyceum wil een lerende organisatie zijn, waarbinnen zowel leerlingen als personeelsleden kunnen excelleren. Talentontwikkeling en het leren ván en mét elkaar is een rode draad in onze missie en visie.

Die visie brengen we op verschillende manieren in praktijk, zo zijn we bijvoorbeeld een academische opleidingsschool: wij bieden onze stagiair een gediplomeerd begeleider en onze docenten worden geïnspireerd door de kennis en het handelen van de collega in opleiding.

Talentontwikkeling is steeds meer een kernpunt van onze school. De manier waarop we onze meer-begaafde leerlingen uitdagen en begeleiden wordt de komende jaren verbreed naar de reguliere leerlingen op alle afdelingen.

Voor onze meer – begaafde leerlingen en het programma betekent dit:
– dat de leerling centraal staat,
– dat we zorgen voor een zorgvuldige intake en plaatsing,
– dat we een ruim inhoudelijk aanbod hebben en een flexibel programma waarbinnen leerlingen keuzes maken,
– dat leerlingen hiermee een gedeelde verantwoordelijkheid krijgen en nemen,
– dat we leerlingen volgen en steunen in hun keuzes en sturen waar nodig is; de persoonlijke tutor speelt hierbij een belangrijke rol,
– dat we aandacht besteden aan executieve vaardigheden, juist bij deze groep,
– dat onderpresteerders gezien worden,
– dat onderpresteerders als dat wenselijk is de module onderpresteren volgen,
– dat we interne en externe expertise inzetten voor specifieke begeleiding van meer-begaafde leerlingen,
– dat er zowel met meer-begaafde leerlingen als met reguliere leerlingen voldoende contactmomenten zijn,
– dat we ouders betrekken en meenemen in het proces: bij de intake, in de terugkoppeling en bij de presentatieavond aan het einde van elk schooljaar.

Waar zijn we trots op?
We blinken uit in het aanbod van bijzondere modules waaruit onze leerlingen een keuze maken en die grotendeels worden gegeven door eigen docenten. Daarbij zoeken we naar een balans tussen cognitieve en creatieve onderwerpen; de begrippen creatief en artistiek zitten immers in het DNA van onze school. De keuzes van leerlingen hebben soms ook betrekking op de nabije toekomst, zoals het volgen van colleges op de universiteit. Deze externe contacten en de blik naar buiten vinden we belangrijk. Dit stimuleren we ook door mee te doen aan olympiades op verschillende vakgebieden.

Daarnaast wordt voor een groeiend aantal leerlingen georganiseerd dat ze vakken kunnen volgen op verschillende jaarlagen en niveaus: versnellen of verdiepen. Ook kunnen leerlingen extra vakken kiezen: verbreden.

Leren van – en met elkaar
Niet alleen intern maar ook naar buiten toe willen we onze expertise delen en leren van en met elkaar. Op initiatief van het Sint-Janslyceum is binnen het Samenwerkingsverband de Meierij, een Netwerkloket hoogbegaafdheid opgezet. Wij zijn kartrekker voor dit netwerk waarbinnen een aantal middelbare scholen gezamenlijk optrekt voor onze meer-begaafde leerlingen. Er worden binnen het netwerk ook activiteiten zoals lezingen georganiseerd, speciaal voor ouders.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement