Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

SG Huizermaat

“GELUKKIG LEREN ONTWIKKELEN”

Contact
Adres: Monnickskamp 7, 1273 JP Huizen / website

Over de school
Huizermaat is een scholengemeenschap waar we onderwijs bieden op drie niveaus: mavo, havo, vwo/gymnasium. We hebben in de onderbouw homogene klassen voor HB-leerlingen. Er is veel persoonlijke aandacht voor iedereen. De leerling staat als mens centraal.
We gaan met elkaar om op basis van onderling vertrouwen, met respect en optimisme ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen. De mentor is de spil, we hebben twee mentoren per klas. We bieden onderwijs van hoge kwaliteit en op elk niveau wordt excelleren gestimuleerd. We hebben sinds 2018 op alle drie de niveaus het predicaat ‘excellente school’.

Onderwijsvisie in ons HB-onderwijs
TalentHZM (Talent Huizermaat) is een zes jaar durende onderwijsstroom speciaal ontwikkeld voor hoogbegaafde leerlingen.
Het onderwijs in deze klassen is vraaggestuurd, dat wil zeggen dat er veel ruimte is voor de inbreng van vragen van de leerlingen. Het mentoraat speelt een belangrijke rol in deze onderwijsstroom. Hier wordt een koppeling gemaakt tussen de cognitieve en de identiteitsontwikkeling van de leerling. Terwijl de leerlingen op zoek zijn naar de grenzen van hun leren en hun vaardigheden, bewaken docenten en mentoren samen met de leerlingen, dat ook het vwo-niveau wordt gewaarborgd.

De leerlingen in TalentHZM volgen behalve de reguliere vakken ook de vakken filosofie en design. Bovendien maakt iedere leerling een keuze tussen het volgen van het masterclass- of gymnasiumprogramma. In de onderbouw leren de leerlingen in TalentHZM de vaardigheden die nodig zijn om in de bovenbouw TalentHZM hun onderwijs deels zelf in te richten. Zij volgen vanaf 4-vwo reguliere lessen en kunnen in samenspraak met de mentoren ruimte creëren voor zelfgekozen projecten, onderzoeken of persoonlijke inrichting van vakkenpakketten. De intensieve begeleiding vanuit het Talentmentoraat blijft tot en met de zesde klas.

Kritische succesfactoren
Focus op identiteitsontwikkeling, in combinatie met de cognitieve uitdaging, de homogene kleine klassen in de onderbouw, het bijbehorende intensieve mentoraat.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement