Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Zaanlands Lyceum

LAAT ZIEN WAT JE KUNT!

Contactgegevens
Adres: Vincent van Goghweg 42, 1506 JD Zaandam / Website

Over de school
Het Zaanlands Lyceum is een openbare school met ambitie. De school heeft een havo-, een atheneum- en een gymnasiumafdeling. De hoogbegaafde leerlingen kiezen van oudsher meestal voor de gymnasiumafdeling. Op alle afdelingen worden leerlingen echter uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Daartoe worden in bijna alle leerjaren speciale talentlessen georganiseerd.

De school faciliteert niet alleen cognitief talent. Leerlingen die kunst of sport op een zeer hoog niveau bedrijven, krijgen hierbij van school hulp in de vorm van een persoonlijke mentor en in sommige gevallen een persoonlijk rooster. De school is op grond van deze aanpak door het Olympisch Netwerk Noord-Holland uitgeroepen tot topsportvriendelijke school.

Onderwijsvisie
Van begaafde leerlingen worden goede prestaties verwacht. Zij worden op verschillende manieren gestimuleerd om te laten zien wat ze kunnen. De school biedt een individueel Traject op Maat aan leerlingen die zeer goed presteren of van wie wordt vermoed dat ze onderpresteren. Voor hoogbegaafde leerlingen betekent dit in de praktijk dat zij de school niet kunnen voltooien op intelligentie alleen, maar dat ze worden gedwongen zich in te spannen, doordat in bepaalde gevallen onvoldoendes voor toetsen worden gevolgd door een verplicht inhaalprogramma. Het voorkomen en wegwerken van hiaten in kennis is dan ook een kernthema op school. Daarnaast wordt leerlingen die dat aankunnen en daar behoefte aan hebben de mogelijkheid geboden lessen te schrappen. De vrijgekomen tijd besteden zij aan verdieping, verbreding of versnelling.

Kritische succesfactoren
– Goed onderwijs begint met goede docenten. De school neemt zo veel mogelijk eerstegraads docenten aan, liefst met een universitaire opleiding. Zij kunnen de leerlingen die een traject op maat volgen goed begeleiden.
– Regelmatige schoolbrede bijscholingen over onderwerpen die te maken hebben met hoogbegaafdheid zorgen ervoor dat het team alert is op onderpresteren.
– Een screaning op hoogbegaafdheid aan de poort zorgt ervoor dat onderpresteerders snel worden opgespoord.

Goodpractice 1
Leerlingen die voor een of meer vakken sneller willen werken, goede resultaten behalen en een jaar eerder het examen willen afronden, krijgen daartoe de mogelijkheid. Ze volgen vanaf de vierde klas de lessen voor dit vak/deze vakken in een hogere klas. Om dit te realiseren wordt voor hen een speciaal rooster samengesteld. In de examenklas volgen deze leerlingen vaak al cursussen aan de universiteit.

Good practice 2
In de onderbouw van het gymnasium en het atheneum kunnen leerlingen op verzoek worden geplaatst in de bèta-plus-klas. Leerlingen van deze klas volgen tot en met klas 6 natuurkunde op een hoger niveau dan de reguliere groepen.

Good practice 3
Leerlingen kunnen vanaf klas 2 worden geplaatst in de English Fast Lane stroom. Dit betekent dat zij sneller door de stof gaan en al in klas 5 vwo het examen Engels voltooien.

Terug naar het overzicht van scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement