Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Thomas a Kempis College

“MAATWERK LEVEREN ZIT IN ONS DNA”

Contactgegevens
Adres: Schuurmanstraat 1, 8011 KC Zwolle / Website

Over het Thomas a Kempis College
Het Thomas a Kempis College in Zwolle is een katholieke scholengemeenschap voor regulier onderwijs met circa 600 leerlingen. De school heeft vier locaties:
– Locatie Centrum: leerjaar 1 en 2 vmbo, leerjaar 1-5 havo en leerjaar 1-6 vwo.
– Locatie JenaXL: Jenaplanonderwijs, circa 160 leerlingen, verdeeld over leerjaar 1-5 vmbo-vwo.
– Locatie Praktijkonderwijs: deze afdeling met circa 70 leerlingen is de afgelopen jaren sterk geslonken. Daarom onderzoekt het Thomas a Kempis College mogelijkheden voor verregaande samenwerking met een collega-praktijkschool.
– Locatie Centre for Sports and Education waar maatwerk hoog in het vaandel staat.

Voor de vier locaties geldt dat de sfeer open en toegankelijk is. Het Thomas a Kempis College is een flexibele organisatie, die zich graag verbindt aan regionale partners en graag nieuwe uitdagingen aangaat.

Onderwijsvisie
Het Thomas a Kempis College is uitgeroepen tot ‘sportiefste school van Nederland’. Daarnaast is dit een begaafdheidsprofielschool. Er is binnen de organisatie sprake van een cultuuromslag: van een afwachtende houding streeft men steeds meer naar verwachtingsvol onderwijs en opbrengstgericht werken, ondersteund door de professionele dialoog. De school wil leerlingen stimuleren om op
sportieve wijze te excelleren. Hierbij past volgens de school een mentaliteit waarin willen winnen belangrijk is, maar ook het besef dat verliezen erbij hoort, is van belang. Zowel individuele successen als groepssuccessen worden gevierd. Kinderen die iets doen waar ze enthousiast van worden, kunnen de verplichte onderdelen makkelijker aan, zo is de visie van de school. Het Thomas a Kempis College wil leerlingen meegeven dat leren leuk is: niet ‘leuk’ in de zin van ‘lollig’, maar leuk in de zin van verwachtingsvol, excellent en uitdagend.

Het onderwijs van het Thomas a Kempis College heeft drie pijlers:
1. Verbondenheid: samen leren en leven en persoonlijke begeleiding.
2. Fit en sportief: leerlingen krijgen 4 uur sport per week, uit te breiden met trendsporten voor 2 uur per week, de school is een LOOT-school (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport).
3. Klasse: de school daagt leerlingen uit en zij mogen op hun beurt wat van de school terug verwachten:
– Flexibele organisatie (een havo-leerling kan bijvoorbeeld vwo-wiskunde doen).
– Elke leerling heeft een coach.
– Rol van docenten is vooral dienstbaar en zij zijn leerlinggericht (in plaats van leerstofgericht).

Good Practice: maatwerk in het onderwijs
Het Thomas a Kempis College onderscheidt zich van andere scholen doordat maatwerk niet alleen een loze kreet is, maar daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht. Dat is zichtbaar aan de grote hoeveelheid leerlingen die nèt een ander traject volgen dan het standaardpad. Is een leerling goed in wiskunde? Dan volgt hij/zij een uur minder wiskunde en werkt hij/zij in het vrijgekomen uur aan iets anders.

Door de kleinschaligheid van de school zijn docenten en onderwijsondersteunend personeel in staat om zich te richten op het individu in plaats van op de groep. Dat wordt nog eens versterkt door de wijze waarop het mentoraat op deze school is ingericht. Elke docent is mentor van circa 15 leerlingen,
waardoor de docent met elke leerling in gesprek kan gaan over zijn/haar behoeftes en de verwachtingen. Volgt een leerling een speciaal maatwerktraject, dan krijgt hij/zij daarvoor een aparte coach.

Als TopsportTalentSchool is het Thomas a Kempis College gewend om per kind maatwerktrajecten op te zetten. Hoewel de meeste LOOT-leerlingen inmiddels hun onderwijs volgen op het Centre for Sports and Education, zit het leveren van maatwerk in het DNA van de school en haar medewerkers.

Kritische succesfactoren
– Draagvlak voor de (speciale) begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.
– Lef tonen en trots durven zijn.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement