Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Stedelijk Gymnasium Schiedam

“SALITE ALTIUS (spring hoger, spring verder)”

Contactgegevens
Adres: Valeriusstraat 31, 3122 AM Schiedam / Website

Over het Stedelijk Gymnasium Schiedam
We zijn een categoriaal gymnasium met ongeveer 600 leerlingen. Een kleinschalige school met een goede sfeer, waarbinnen leerlingen en medewerkers op een open en persoonlijke manier met elkaar omgaan. Naast de goede sfeer en de verbinding tussen medewerkers en leerlingen kenmerkt de school zich door de vrijheid die medewerkers en leerlingen ervaren in het vormgeven van het onderwijs. Leerlingen stromen in vanuit alle lagen van de bevolking en hebben een breed spectrum aan culturele achtergronden.

Onderwijsvisie
De gymnasiumopleiding is de meest brede vorm van onderwijs in Nederland. Alle leerlingen volgen in de onderbouw Latijn en Grieks en leggen in de bovenbouw examen af in één of beide klassieke talen. De klassieke vorming draagt bij aan het taalinzicht van de leerlingen, scherpt hun (analytisch) denken en vergroot hun culturele bagage. In alle vakken is de gymnasiale sfeer te herkennen. Het gaat daarbij vooral om een beschouwelijke manier van denken, gebaseerd op een onderzoekende instelling en een kritische blik op de wereld.

Door de bestudering van de Griekse en Latijnse taal en letterkunde komen de leerlingen ook in aanraking met de Grieks-Romeinse cultuur, die van grote betekenis is (geweest) voor de westerse beschaving. Immers, de klassieke vragen op filosofisch, ethisch en politiek terrein zijn nog steeds actueel. Het bestuderen van deze vragen stimuleert de leerlingen intellectueel en wellicht ook moreel om te zoeken naar passende antwoorden.

Maar omdat leerlingen – zelfs op onze school – nogal eens geneigd zijn op te merken dat Grieks en Latijn niet verplicht zijn voor toelating tot de universiteit, zet het Stedelijk Gymnasium de leerlingen ertoe aan om juist de deelname aan de klassieke vorming te zien als een diepte-investering: de opgedane kennis verrijkt in niet onaanzienlijke mate het latere leven. Onze school biedt leerlingen een brede vorming. Wij doen vol overtuiging meer dan alleen het verplichte.

We zijn ervan overtuigd dat autonomie het welbevinden van leerlingen en docenten verhoogt en een voorwaarde is om motivatie te vergroten.
We vinden autonomie belangrijk, ofwel het neerleggen van een stuk verantwoordelijkheid bij leerlingen, in het vertrouwen dat zij hun eigen (verantwoorde) keuzes kunnen maken en hun eigen unieke inbreng kunnen tonen. We hechten sterk aan die keuzevrijheid en koesteren de veelkleurigheid die hiervan het gevolg is.

Elke leerling is uniek en heeft talenten, die waardering en ontwikkeling verdienen vanuit ieders specifieke leerbehoefte. Maatwerk is een brede overkoepelende term die verwijst naar tal van manieren om het onderwijsaanbod beter aan te laten sluiten op de behoeften van de leerling. We zijn ons daarbij bewust van de balans die er moet zijn tussen gezamenlijk leren en de individuele talentontwikkeling. Gezamenlijk leren bevordert de kansen voor leerlingen onderling. Individuele talentontwikkeling bevordert persoonlijke kwaliteiten en excellentie.

Elke les duurt 90 minuten. Dat zorgt niet alleen voor rust en diepgang, maar ook voor afwisseling binnen de les zelf. Er is in de les niet alleen tijd voor verdieping en verbreding, maar ook voor de ontwikkeling van het denkvermogen en metacognitieve vaardigheden. Met wekelijkse B-uren komt de school alle leerlingen tegemoet in hun behoefte aan extra begeleiding (facultatief).

Kritische succesfactoren
– Het bieden van autonomie in het vormgeven van hun eigen onderwijs, zowel qua indeling als qua invulling van de tijd.
– Het uitdagen om te excelleren en hier ook de ruimte voor bieden, bijvoorbeeld door de deelname aan externe projecten, vakken volgen in hogere jaarlagen of vervroegd examen doen.
– Op jonge leeftijd zorgen voor een goede basis op het gebied van meta-cognitie en executieve functies, bijvoorbeeld door middel van Intermezzo en het vak meta-cognitie en leervaardigheid in klas 1 en 2.

Good Practice(s)
Project plus: Leerlingen in de onderbouw krijgen de ruimte om lessen vrij te nemen en te werken aan een verdiepend project.
A-kaart: Autonome leerlingen in de bovenbouw krijgen de ruimte om lessen vrij te nemen.
Junior Masterclasses: Begaafde leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs kunnen deelnemen aan diverse masterclasses in het jaar. Daarnaast is er een samenwerking met de bovenbestuurlijke plusklassen binnen het samenwerkingsverband.
Intermezzo: Een tussenjaar voor leerlingen die al klaar zijn met de basisschool, maar nog niet toe zijn aan de brugklas van het vwo.
Pallas Athena: Jonge leerlingen in de brugklas handvatten bieden bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.
Projecten: We bieden een breed scala aan projecten buiten schooltijd, zoals Aureus beta, maakplaats en toneel.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement