Actueel

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  Publicatie Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 27 november 2023

  Triggers, wrijving en scaffolding. Aanpak hoogbegaafden op SG Huizermaat

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

“KENNIS, ONTPLOOIING, VRIENDSCHAP”

Contactgegevens
Adres: Kronenburgersingel 269, 6511 AS Nijmegen / Website

Over het Stedelijke Gymnasium Nijmegen
Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen is een openbare school voor categoriaal, gymnasiaal onderwijs. Dat betekent dat wij ons richten op leerlingen met de talenten voor ons type onderwijs, ongeacht etnische, religieuze, sociale of culturele achtergronden. Met ruim 1300 leerlingen is het een van de grootste zelfstandige gymnasia van Nederland. In hartje Nijmegen, goed bereikbaar met het openbaar vervoer, krijgen de leerlingen onderwijs in het teken van “kennis, ontplooiing, vriendschap”.

Kenmerken zijn: een open klimaat, een evenwichtige opbouw van kennis en vaardigheden en een zo ruim mogelijk onderwijsaanbod. Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen is gecertificeerd als olympiadeschool en begaafdheidsprofielschool en onderscheidt zich door zijn brede en gevarieerde mogelijkheden voor de ontwikkeling van de talenten van leerlingen. In 2019 heeft de school voor de vijfde maal op rij het predicaat ‘excellente school’ toegekend gekregen door het ministerie van OCW.

Onderwijsvisie
In onze visie moet onderwijs kansen bieden tot ontplooiing en uitdagen tot optimaal presteren voor alle leerlingen met voldoende ambitie en talent. Als categoriale school bedienen wij een relatief homogene populatie leerlingen, maar daarbinnen herkennen wij de grote verschillen tussen leerlingen, in capaciteiten, ambities en achtergronden. Goed onderwijs dient in onze ogen aan te sluiten bij die verschillen en vorm gegeven te worden vanuit een groot vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen.

De verschillen tussen leerlingen qua cognitieve capaciteiten zijn echter groter dan men op het eerste gezicht zou verwachten. Dat betekent dat ons onderwijs enerzijds gerichte uitdaging en stimulans moet bieden aan leerlingen met diverse vormen van (hoog)begaafdheid, maar anderzijds ook leerlingen met gemiddelde capaciteiten of (onderpresterende) leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun ontwikkeling voldoende kansen moet bieden. In dit verband blijven wij vertrouwen hebben in de mogelijkheden van onze leerlingen om zich positief te ontwikkelen, ook bij misschien tijdelijk tegenvallende resultaten, verminderde motivatie of uitstelgedrag.

In onze schoolcultuur is het een breed gedragen ambitie om bij leerlingen eruit te halen wat erin zit en indien nodig zetten we daar een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden voor in. We onderscheiden ons daarnaast door de kwaliteit van onze leerlingbegeleiding van (hoog) begaafde leerlingen.

Good Practice: Verbreding
De school kent een klimaat waarin het mogelijk is ‘een beetje anders te zijn’. In dat klimaat is het gewoon om meer te doen als je dat kunt en wilt, in de klas en daarbuiten. Een attitude die niet alleen voorbehouden is aan leerlingen maar die ook voor de medewerkers geldt. Dat betekent scholing, buiten
de school kijken, experts de school in halen en gebruik maken van de mogelijkheden om de kwaliteit van wat wordt gedaan te laten bekijken door ‘critical friends’ van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen en de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium.

Het verbredingsproject, gebaseerd op het draaideurmodel van Renzulli, is bedoeld voor leerlingen die meer kunnen en meer willen leren dan de gemiddelde klasgenoot. Het biedt de leerling de mogelijkheid om zich in schooltijd in meer zaken te verdiepen dan gebruikelijk is. De leerling kiest zelf het onderwerp van zijn project. De achterliggende gedachte is dat hij daar het meest voor gemotiveerd zal zijn. Een leerling die deelneemt aan het verbredingsproject mag de klas te verlaten om aan het project te
werken. Een getrainde begeleider helpt bij de organisatie en de verslaglegging van het project. De ‘verbreder’ krijgt een letterwaardering (g, v, t, o) op zijn rapporten en een certificaat bij zijn diploma. Om de ‘verbreder’ te helpen, wordt ondersteuning aangeboden in de vorm van trainingen in vaardigheden die van pas komen bij het uitvoeren van zijn project. Dat zijn o.a. mindmapping, opzoekvaardigheden (heuristiek), presenteren, interviewtechnieken en thinking skills.

De eerste taak van een leerling is een onderwerp zoeken dat hij interessant vindt en graag verder wil uitdiepen. In feite is alles mogelijk: een andere taal leren of zelf maken, een toneelstuk schrijven, genealogie, tekenen, alleen muziek maken of in een band, computers programmeren, games
ontwerpen, schaken, mode ontwerpen, een cursus volgen, enz. De enige beperking is dat het geen onderwerp is dat op school gegeven wordt.
De leerling stelt zichzelf een leerdoel en bepaalt welke vorm het eindresultaat van zijn project moet krijgen, bijvoorbeeld: een werkstuk, een computerprogramma, een choreografie, een muziekuitvoering, een les of spreekbeurt voor klasgenoten. Dit einddoel moet voor het einde van het schooljaar te bereiken zijn. Begin juni is er een Verbredingsmarkt (‘V-markt’). Leerlingen presenteren daar hun werk aan ouders, docenten en medeleerlingen.

Onmisbaar voor een ‘verbredende’ leerling is zijn logboek. Hierin legt hij een aantal belangrijke
zaken vast:
– Afspraken met de begeleider (minimaal één maal in twee weken );
– Een werkplanning;
– Een overzicht van de vakken waar hij lessen mag missen om aan het project te werken;
– Beoordeling / evaluatie door leerling, begeleider en ouders na afronding van een project aan het einde van het schooljaar.

Het logboek is dus een belangrijk middel waarmee de leerlingbegeleider, overige docenten en ouders de leerling kunnen volgen. Vanaf de vierde klas is er daarnaast de mogelijkheid om in schooltijd colleges te volgen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, stage te lopen bij een bedrijf of instelling, of gedurende een periode lessen te volgen op een school in het buitenland. Jaarlijks verbreedt zo’n 15 % van de leerlingen.

Kritische succesfactoren
Kennis van zaken op het gebied van (hoog)begaafdheid, en een schoolklimaat waarin leren mag en je een beetje anders kunt zijn

Terug naar het overzicht van scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement