Actueel

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  Publicatie Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 27 november 2023

  Triggers, wrijving en scaffolding. Aanpak hoogbegaafden op SG Huizermaat

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Stedelijk Dalton College

“HET DALTONPLUS-PROGRAMMA”

Contactgegevens
Adres: Arubastraat 2, 1825 PV Alkmaar / Website

Over het Stedelijk Dalton College
Het Stedelijk Dalton College is een brede openbare scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo in Alkmaar-Noord. Een wijkschool (want: naar buiten gericht, op de wijk en de samenleving) met een eigen identiteit, waar in een moderne omgeving onderwijs wordt gegeven, vanuit een speciale pedagogische visie. Het Stedelijk Dalton College vindt dat onderwijs niet alleen is gericht op kennis vergaren, maar ook op het voorbereiden van jonge mensen op een zinvolle plaats in de samenleving. De leerlingen op deze school leveren niet alleen prestaties, maar krijgen ook alle kansen om hun eigen interesses te ontwikkelen.

Terug naar het overzicht van scholen

Onderwijsvisie hoogbegaafden
Sinds enkele jaren organiseert het Stedelijk Dalton College het daltonplusprogramma: dit is een route voor meer- of hoogbegaafde leerlingen. Het daltonplusprogramma is bedoeld voor de zogenaamde ‘daltonplusleerlingen’. Dit zijn:
– leerlingen waarvan een erkende instantie heeft vastgesteld dat ze meer- of hoogbegaafd zijn,
– leerlingen waarvan op grond van specifieke kenmerken wordt vermoed dat ze hoogbegaafd zijn,
– leerlingen die actief willen deelnemen aan het daltonplusprogramma.

Good Practice: Daltonplusprogramma
Meerbegaafde leerlingen kunnen in de daltonuren hun kennis en vaardigheden verrijken in een plusprogramma. In klas 1 en 2 kunnen deze leerlingen tijdens één of meer daltonuren onder begeleiding van een daarvoor opgeleide docent in een eigen lokaal:
– met anderen werken aan een project,
– onder leiding van de vakdocent een vak verdiepen/verrijken,
– het huiswerk leren structureren en plannen,
– discussiëren over thema’s met leerlingen die op hetzelfde ontwikkelingsniveau zitten (peergroup),
– via spel reflecteren op het eigen kunnen en falen,
– individuele begeleiding krijgen op het sociaal-emotionele vlak.

De vorderingen binnen Daltonplus worden vastgelegd in een zogenaamde ontwikkellijn of ‘rubric’. Iedere leerling richt zich in overleg met de plusbegeleider, voor kortere of langere tijd op het verbeteren van een bepaalde vaardigheid, bijvoorbeeld samenwerken of plannen. De leerlingen doen dit aan de hand van een zelfgekozen onderzoek, dat uitmondt in een presentatie. In de bovenbouw legt de leerling, samen met zijn begeleider, meer de nadruk op de verbetering van kennis en vaardigheden binnen bestaande vakken. Daarvoor maakt de leerling samen met zijn/haar begeleider een plan. Uitgangspunt van het plan is: hoe kan ik zo succesvol mogelijk intelligent zijn?

Doelen Daltonplusprogramma
– (Hoog)begaafde leerlingen uitdagend onderwijs op maat bieden.
– Leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen.
– Zorgen dat leerlingen met plezier (gaan) leren.
– Onderpresterende leerlingen tot presteren brengen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement