Actueel

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Porta Mosana College

“MAATWERK VOOR HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN”

Contactgegevens
Adres: Oude Molenweg 130, 6228 XW Maastricht / Website

Over het Porta Mosana College
Het Porta Mosana College is een openbare school voor havo, vwo en tto met 1470 leerlingen. Deze school biedt leerlingen de mogelijkheid om tweetalig onderwijs te volgen. Naast een vwo-diploma, kunnen de leerlingen binnen dit tweetalige onderwijs drie waardevolle certificaten behalen, te weten Cambridge Advanced Exam, International Baccalaureate English A2 Higher Level (IBO) en Global Perspectives and Independent Research (Cambridge University Exam, tto6). Deze certificaten geven de leerling een grote voorsprong bij de selectie aan de universitaire poort.

Onderwijsvisie
Het Porta Mosana College gaat in haar onderwijs uit van de volgende speerpunten:
– internationalisering;
– tweetalig onderwijs (tto);
– versterkt talenonderwijs;
– sociale vaardigheden;
– sport;
– onderwijs en maatwerk voor hoogbegaafde leerlingen.

Good Practice: Begeleiding en maatwerk voor hoogbegaafde leerlingen
Het Porta Mosana College wil zoveel mogelijk aangepast onderwijs aanbieden aan haar hoogbegaafde leerlingen. Daarbij staat voorop dat zij hun kennis en vaardigheden mogen verrijken wanneer zij dat kunnen en willen. De begeleiding van deze groep wordt verzorgd door verrijkingscoördinatoren.
Verbroedering tussen hoogbegaafden onderling wordt gestimuleerd: zo organiseert deze school werklunches en excursies, waarbij deze leerlingen kennis met elkaar kunnen maken en kennis en vaardigheden kunnen delen. Het is de bedoeling dat uiteindelijk de gehele school profiteert van het activerende werkklimaat dat met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen tot stand is gekomen.

Kritische succesfactoren
– Blijven investeren in draagvlak bij onderwijspersoneel voor speciale begeleiding van hoogbegaafden. Hierbij moet men oog hebben voor vooroordelen over hoogbegaafden en de begeleiding die zij
nodig zouden hebben. Ondersteunend hierbij was een forum, waar docenten in gesprek gingen met hoogbegaafden, zodat zij te weten kwamen wat deze leerlingen echt beweegt en waar zij behoefte aan hebben:
• een goed contact met ouders;
• steun van de schoolleiding;
• de succesjes delen en collega’s regelmatig informeren over de voortgang en de ervaringen.

Aanbevelingen
– Stel een speciale HB-coördinator aan, die hiervoor een opleiding volgt. Voorkom echter dat alleen deze coördinator gezichtsbepalend is en verantwoordelijkheid draagt.
– Betrek ouders erbij, zij kunnen als klankbord fungeren. Sta open voor input van de ouders en ervaar hun inbreng niet direct als kritiek.
– Geef hoogbegaafde leerlingen gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Zij voelen zichzelf vaak ‘anders’ en hebben er veel aan om medeleerlingen te leren kennen die ook hoogbegaafd zijn.
– Het Porta Mosana College organiseerde met eigen collega’s een mini-conferentie rond dit thema. Dit is zeer goed bevallen.
– Maak duidelijke afspraken over het gebruik van en het toezicht op de faciliteiten.
– De school werkt met een zogenaamd verrijkingslokaal, waarin hoogbegaafde leerlingen in twee aparte lesuren (die ze zelf moeten opnemen) kunnen werken aan verrijking van hun kennis en vaardigheden.
– Soms is het nodig een hoogbegaafde leerling speciale aandacht te geven. Dan neemt een geschoolde tutor de taak van de mentor over.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement