Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Pallas Athene College

“MOEILIJK MOET”

Contactgegevens
Adres: Koekeltse Boslaan 21, 6715 CW Ede / Website

Over het Pallas Athene College
Het Pallas Athene College is een openbare school voor mavo, havo en vwo. De school kenmerkt zich door gedegen en attractief onderwijs, talentontwikkeling met extra aandacht voor sport, cultuur en begaafdheid en aandacht voor burgerschapsvorming en individuele leer- en zorgbehoeften.

Onderwijsvisie excellente leerlingen
De invoering van VWO-Sprint in de onderbouw moet ertoe leiden dat (hoog)begaafde leerlingen op hun eigen niveau worden uitgedaagd en op een voor hen geschikte manier leren. Het motto hierbij is: ‘Moeilijk moet!’. Het is nodig dat leerlingen regelmatig op hun tenen moeten lopen, omdat zij hierdoor
hun eigen grenzen verkennen (en verleggen). Daarnaast leren zij om te gaan met negatieve feedback en ontwikkelen en gebruiken ze andere studiemethoden. De school verwacht dat deze leerlingen daardoor hun motivatie om te leren behouden en beter worden toegerust voor de bovenbouw van het vwo.

Good practice: VWO-Sprint
VWO-Sprint is een opleiding met een tweejarige (in plaats van de reguliere drie jaar) versnelde en verrijkte onderbouw. Naast de gewone vaklessen zijn er wekelijks acht sprinturen. In zes daarvan wordt gewerkt aan (vakoverstijgende) projecten volgens het top-down-principe. Eén sprintuur is voor
filosofie en verder is er een bijsprintuur waarin leerlingen onder leiding van juniorbegeleiders werken aan vakken waarin ze minder goed zijn.

In de bovenbouw volgen de sprintleerlingen een vierjarig programma met een extra programma aan verdiepende activiteiten (het zogenoemde Academieprogramma) en een Oriëntatiejaar (proefstuderen, extra vakken op school, stage en/of internationaal uitwisselingsprogramma). De leerlingen worden begeleid door een coach.

Andere onderdelen van VWO-Sprint:
– Voor het VWO-Sprint-traject zijn er twee aanmeldingsgesprekken: één zonder en één met de ouder(s).
– Hoogbegaafde leerlingen werken in een eigen lokaal en met een eigen laptop.
– Leerlingen volgen 35/36 lesuren per week.
– Elke leerling heeft een eigen coach (tot de herfstvakantie).
– Per leerjaar een mentor.
– VWO-Sprint heeft een klein (vast) docententeam. Deze docenten zijn geschoold in de omgang met hoogbegaafde leerlingen.
– Er wordt jaarlijks een Day of Excellence georganiseerd.
– Er worden vier keer per jaar klankbordbijeenkomsten gehouden met ouders.
– Voor getalenteerde leerlingen van groep 8 is er de ‘Junior Academie’.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement