Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Nehalennia SG

“OPEN, ONDERNEMEND EN UITDAGEND”

Contactgegevens
Adres: Breeweg 71-e, 4335 AP Middelburg / Website

Over Nehalennia
Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap is een openbare brede scholengemeenschap. De school heeft haar leerlingen veel te bieden. Ze zorgt voor open, ondernemend en uitdagend onderwijs van hoge kwaliteit.

Onderwijsvisie van Nehallennia
De school doet dat vanuit een visie, die zeven pijlers kent.
De leerlingen van Nehalennia leren:
1. Altijd actief: ze worden steeds uitgedaagd om zichzelf te verbeteren.
2. Samen: van elkaar en met elkaar.
3. In een moderne omgeving, die helemaal aansluit bij de samenleving.
4. Op een manier die bij hen past: onderwijs op maat.
5. In een uitstekende organisatie met hoog rendement: op en top kwaliteit.
6. Zo dat ze eruit halen wat in hen zit: met volop kansen om ‘op te stromen’.
7. Met een open houding naar de omgeving: vanuit respect voor de ander.

Good practice: gevarieerd onderwijsaanbod
Er is een grote variatie aan keuzemogelijkheden, zodat leerlingen waar mogelijk op basis van hun persoonlijke interesse uitdagende onderwijsprogramma’s kunnen volgen. Zo kunnen leerlingen kiezen voor TTO (Cambridge Engels), Technasium, Kunst en Cultuur of Regulier met verrijkings- en verdiepingsmodules op allerlei gebieden. Verder is er, verdeeld over alle leerjaren, een zeer groot aanbod van vormende activiteiten.

Good practice: onderwijs op maat
Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap streeft er naar onderwijs op maat aan te bieden. Er wordt rekening gehouden met de intellectuele, culturele en maatschappelijke behoeftes van leerlingen. Daarbij worden leerlingen en docenten uitgedaagd om ‘het onderste uit de kan te halen’, waarbij het
niet alleen gaat om de overdracht van kennis en vaardigheden. Er wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van individuele leerlingen. Om dit te realiseren, is er op beide locaties een uitgebreid systeem van leerlingbegeleiding opgezet, die door verschillende medewerkers wordt uitgevoerd. Indien
nodig worden instanties buiten de school ingeschakeld.

De begeleiding op Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap kan de volgende vormen hebben:
– Extra ondersteuning bij het verwerven van de leerstof. Het ‘leren leren’.
– Begeleiding bij het kiezen van een vakkenpakket, afdeling, studie of beroep.
– Ondersteuning en begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling: zo zijn er bijvoorbeeld modules BOF (beter omgaan met faalangst), SOVA (sociale vaardigheidstraining), MRT (motorische remedial teaching), POP- en TOP-trajecten (persoonlijk en toekomstgericht ontwikkelingsplan), met name voor de begaafde leerling.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement