Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Ludger College

LUDGER COLLEGE: ‘JOUW TALENT IS ER THUIS’

Contactgegevens
Adres: Vondelstraat 5, 7002 AN Doetinchem / Website

Over de school
Het Ludger College is een moderne school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). De school heeft ongeveer 1700 leerlingen. De visie van de school richt zich op talentontwikkeling: het maximale uit elke leerling halen en deze tot groei brengen door hem een passend onderwijsaanbod te bieden. Dit gebeurt in alle afdelingen.

Onderwijsvisie
Om dit doel te bereiken is voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen van leerjaar 1 t/m 6 een uitdagend en verdiepend traject op maat (TOM) ingericht. De TOM-leerlingen volgen ongeveer 5 lessen per week een verdiepend programma dat in elk leerjaar bestaat uit denklessen, modules en individuele projecten. Dit programma volgen ze in plaats van de reguliere vaklessen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen TOM1 (getest hoogbegaafden) en TOM2 (slimme leerlingen die meer aankunnen en die graag willen).

Kritische succesfactoren
– Een heldere visie op onderwijs en op leren. Het hoogbegaafdenbeleid moet passen binnen de
schoolvisie
.
– Een heldere en herkenbare structuur van het HB-programma, duidelijke toelatingscriteria.
– Voldoende doorontwikkeling dan de programma-inhoud op basis van feedback van de deelnemers.
– Scholing van (ook reguliere) docenten in het bedienen van hoogbegaafde leerlingen..

Good Practice 1: Een heldere structuur.
De wijze waarop TOM tot stand is gekomen en is georganiseerd behoort tot ‘good practice’. Na overleg met leerlingen en ouders van slimme leerlingen is TOM ontstaan. De leerlingen wilden in een ‘reguliere’ klas zitten en niet iets ‘er bovenop’ doen, maar in plaats van. Toch wilden ze ook gedeeltelijk met gelijkgestemden aan het werk.
Elk leerjaar heeft een speciaal opgeleide TOM-docent die veel kennis heeft van hoogbegaafdheid en leerlingen kan uitdagen om een stap verder te zetten dan ze zelf denken. Zij verzorgen de denklessen en begeleiden de (individuele) projecten. Daarnaast is er een TOM-coördinator die het traject rondom scholing van docenten, informatievoorziening naar alle geledingen, testen, voortgang en doorontwikkeling coördineert. Dit alles in nauwe samenwerking met de schoolleiding.

Good Practice 2
Het TOM traject biedt écht onderwijs op maat. Er is een grote verscheidenheid aan activiteiten.
– In de denklessen ontwikkelt de leerling kennis over zichzelf en zijn eigen leren. Deze kennis kan hij inzetten bij de ontwikkeling van zijn eigen vaardigheden.
– De modules zijn allemaal uitdagend en kennen een grote verscheidenheid waarvan het maken van een film, filosofie, wetenschapsgeschiedenis en presentatietechnieken enkele voorbeelden zijn.
– De projecten zijn meestal individueel soms in groepen, waarbij de interesse van de leerling leidend is. De leerlingen worden volgens een zelf-ontwikkelde 7-fasen-methodiek gecoacht. Aan het eind van elk schooljaar worden de projecten gepresenteerd op een feestelijke
presentatieavond, aan klasgenoten, familie, docenten en andere belangstellenden.
– Leerlingen worden gestimuleerd om mee te doen aan Olympiade wedstrijden, aan uitdagende projecten/onderzoeken vanuit bedrijven (bijvoorbeeld voor hun profielwerkstuk) en om deel te nemen aan het zogenaamde proefstuderen.
– Versneld vwo wordt op individuele basis aangeboden.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement