Actueel

 • 7 oktober 2019

  Column #17 – Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Uitgaan van het positieve. Waarderend visiteren bij BPS

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Stand van zaken regeling begaafde leerlingen po en vo

  Lees meer…

 • 3 oktober 2019

  18e ECHA-conferentie in Nederland

  Lees meer…

 • 30 september 2019

  1 november – Conferentie Stedelijk Gymnasium Nijmegen

  Lees meer…

Hondsrug College

“EEN SLIMME START VAN JE TOEKOMST”

Contactgegevens
Adres: Emmalaan 25, Emmen / Website

Over de school
Het Hondsrug College is een brede protestants-christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in zuidoost Drenthe. De school heeft circa 2.000 leerlingen. De school biedt naast vmbo, havo en vwo een talentstroom bestaande uit gymnasium, technasium, vwo+ met projecten en vwo+ ICT (in samenwerking met hogeschool Stenden). Het Hondsrug College is ook een School voor Ondernemend Leren. De school zelf is ondernemend en wil die houding ook bij de leerlingen stimuleren.

Good Practice: screening
Alle leerlingen worden na inschrijving voor klas 1 vwo getest op intelligentie (IST), creativiteit (TCTDP) en motivatie (PMT-K-2 en SDQ). Dit gebeurt in samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Op basis van de informatie uit de testen, informatie van de basisschool en een intakegesprek met leerling en ouder(s) kijken we welke stroom het beste bij de leerling past.
Dat is belangrijk, omdat deze leerlingen een compact leerprogramma gaan volgen voor de reguliere vakken en een verrijkend aanbod krijgen van klassieke talen, Spaans, projecten, filosofie, ICT en Onderzoeken en Ontwerpen.

Good Practice: activiteiten
De school organiseert de volgende activiteiten en trajecten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen:
– In de onderbouw is er een compact programma voor de talentstroom. Leerlingen zitten in aparte talentstroomklassen.
– In de onderbouw kunnen leerlingen versnellen bij de vakken Engels en wiskunde. Een jaar eerder eindexamen doen in één of meer vakken is mogelijk.
– Docenten die les geven aan getalenteerde leerlingen volgen minimaal een interne scholing, die ook toegankelijk is voor externen.
– Er worden contacten onderhouden met scholen voor primair onderwijs, in het bijzonder Viviani basisscholen met een plusstroom.
– De school onderhoudt regelmatig contact met de ouders van deze groep. Er zijn bijvoorbeeld extra ouderavonden en ouders worden betrokken bij projecten.
– Leerlingen krijgen aan het eind van leerjaar 3 een certificaat voor de onderbouw en bij het einddiploma een certificaat met vermelding van de extra plusactiviteiten.
– In de bovenbouw kunnen leerlingen extra vakken en modules volgen binnen en buiten de school, of stage lopen binnen een bedrijf. Ze kunnen gebruikmaken van lesuitkaarten en draaideururen.

Good Practice: innoverend
Ieder jaar start het Hondsrug College met nieuwe activiteiten en past het bestaande aanbod, waar nodig, aan. In het cursusjaar 2016-2017 is een pilot cijferloos werken gestart met veel autonomie voor de leerling en in september 2017 start de school met een Intermezzojaar voor vwo-leerlingen die al wel klaar zijn op de basisschool, maar nog niet rijp zijn voor het voortgezet onderwijs.
De school streeft er naar de buitenwereld zoveel mogelijk naar binnen te halen voor (en door) de leerlingen.

Kritische succesfactoren: loslaten en borgen
– Stimuleer experimenten en ondernemerschap, maar vat steeds alles in een structuur en leg deze vast.
– Durf de verantwoordelijkheid bij de deelnemers – leerlingen en docenten-  te leggen.
– Bespreek de aanpak regelmatig met leerlingen en ouders en stel deze zo nodig bij.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement