Actueel

 • 7 oktober 2019

  Column #17 – Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Uitgaan van het positieve. Waarderend visiteren bij BPS

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Stand van zaken regeling begaafde leerlingen po en vo

  Lees meer…

 • 3 oktober 2019

  18e ECHA-conferentie in Nederland

  Lees meer…

 • 30 september 2019

  1 november – Conferentie Stedelijk Gymnasium Nijmegen

  Lees meer…

Het College

 “ZICHTBAAR JE TALENTEN BENUTTEN”

Contactgegevens
Adres: Parklaan 1A, 6006 NT Weert / Website

Over de school
Het College is een school voor voortgezet onderwijs opgericht in 1648; 368 jaar van traditie en goed en resultaat gericht onderwijs. Het College is volop in beweging en de leerling staat hierin centraal. We geven leerlingen de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Het schoolgebouw (in gebruik sinds januari 2011) biedt mogelijkheden hiervoor, zoals instructieruimtes, samenwerkplekken, stilteplekken en natuurlijk ICT. Zo worden de lessen aantrekkelijk en afwisselend. Elk vak heeft op Het College in Weert zijn eigen domeinen waar twee of drie docenten van hetzelfde vak aanwezig zijn. Dit heeft als voordeel dat leerlingen ook uitleg aan een andere docent kunnen vragen dan aan de eigen leraar.

Het College staat open voor leerlingen die een bredere ondersteuningsbehoefte hebben. Het College kan inmiddels goed beoordelen voor welke van deze leerlingen zij passende ondersteuning kan verzorgen al dan niet in overleg en/of samenwerking met externe deskundigen.
Hoofdbegaafde leerlingen en Plusleerlingen krijgen in die zin begeleiding van twee coördinatoren en jaarlaag gebonden tutoren.

Onderwijsvisie
LVO-Weert wil samen met ouders en leerlingen bouwen aan:
– Talentontwikkeling, waarbij de persoonlijke ontwikkeling centraal staat;
– Kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs;
– Breed onderwijsaanbod, waaronder Tweetalig Onderwijs, Kunst & Cultuur, Technasium en Sportklassen;
– Samenwerking met het primair onderwijs, vervolgonderwijs en bedrijfsleven.
– We bieden betrouwbaar en degelijk onderwijs dat recht doet aan verschillen;
– We investeren in de relatie van leerlingen en ouders;
– We staan midden in de gemeenschap en nemen externe invloeden mee in de ontwikkeling van het onderwijs en ons onderwijs beïnvloedt de omgeving;
– We tonen lef en daadkracht.

Het College Weert is de atheneum- en gymnasiumlocatie van LVO-Weert. Onze school heeft een lange traditie van goed onderwijs dat in de afgelopen jaren nog rijker is geworden; maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Veel leerlingen die de basisschool zonder enige moeite hebben doorlopen of zich daar zelfs regelmatig verveeld hebben, lopen op de middelbare school vaak aan tegen hun eigen beperkingen. Als je nooit hebt hoeven leren, is het namelijk erg moeilijk om dat alsnog te gaan doen wanneer het op de middelbare school ineens wél nodig is. Ook kan het zijn dat een leerling zich juist verveelt op school en graag meer wilt doen. Uiteraard zonder als uitslover te worden aangezien.
Het College biedt leerlingen de kans om op een veilige manier aan hun talenten te werken. Soms betekent dat, dat ze een andere weg bewandelen dan gebruikelijk is.

Als docent werkzaam op Het College betekent het dat we ons herkennen in het volgende :
– We zijn ons ervan bewust dat we werken met unieke en talentvolle leerlingen die in staat zijn om samen met ons een eigen leerweg uit te stippelen.
– Wij dagen deze leerlingen uit om vanuit een kritische houding zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige en onderzoekende persoonlijkheden.

Good Practice
In navolging van een plenaire sessie over hoogbegaafdheid, startte de cursus ‘begeleiding van hoogbegaafde leerlingen’ voor een groep van drie tutoren van het begaafdheidsprofiel en 14 geïnteresseerde collega’s. Tijdens vier middagen verstrekte Roland Louwerse van Novilo in een interactieve setting informatie over het begeleiden van hb-leerlingen in de les, over executieve functies en dergelijke meer. Deelnemers konden een of meerdere leervragen formuleren, waardoor de vervolgbijeenkomsten ook ‘op maat van de deelnemer’ konden verlopen. Dergelijke bijeenkomsten dragen bij aan het creëren van draagvlak onder de docenten om onderwijs specifiek op het gebied hoogbegaafdheid te verzorgen.

Kritische succesfactoren
Naar aanleiding van de Visitatie Begaafdheidsprofielscholen VO in het schooljaar 2015-2016 zijn er een aantal aanbevelingen gerealiseerd:
– Evalueer het HB-beleid met alle betrokken groeperingen. Om evaluatie tot een automatisme te maken zijn er structureel klankbordbijeenkomsten met ouders, leerlingen en management.
– Formuleer de visie op Hoogbegaafdheid duidelijk en zorg voor een goede borging van het HB-beleid.
Om het HB-beleid sterker neer te zetten is er in het schooljaar 2016-2017 een Visiedocument en Beleidsplan Begaafdheidsprofiel geschreven.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement