Actueel

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  Publicatie Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 27 november 2023

  Triggers, wrijving en scaffolding. Aanpak hoogbegaafden op SG Huizermaat

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Het College

 “ZICHTBAAR JE TALENTEN BENUTTEN”

Contactgegevens
Adres: Parklaan 1A, 6006 NT Weert / Website

Over de school
Het College Weert is de atheneum- en gymnasiumlocatie van LVO-Weert. Onze school heeft een lange traditie van goed onderwijs dat in de afgelopen jaren nog rijker is geworden; maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Veel leerlingen die de basisschool zonder enige moeite hebben doorlopen of zich daar zelfs regelmatig verveeld hebben, lopen op de middelbare school vaak aan tegen hun eigen beperkingen. Als je nooit hebt hoeven leren, is het namelijk erg moeilijk om dat alsnog te gaan doen wanneer het op de middelbare school ineens wél nodig is. Ook kan het zijn dat een leerling zich juist verveelt op school en graag meer wilt doen. Uiteraard zonder als uitslover te worden aangezien.

Het College biedt leerlingen de kans om op een veilige manier aan hun talenten te werken. Soms betekent dat, dat ze een andere weg bewandelen dan gebruikelijk is.

Het College is een school voor voortgezet onderwijs opgericht in 1648; 371 jaar van traditie en goed en resultaat gericht onderwijs. Het College is volop in beweging en de leerling staat hierin centraal. We geven leerlingen de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Het schoolgebouw (in gebruik sinds januari 2011) biedt mogelijkheden hiervoor, zoals instructieruimtes, samenwerkplekken, stilteplekken en natuurlijk ICT. Zo worden de lessen aantrekkelijk en afwisselend.

Sinds 2008 is Het College een Begaafdheidsprofielschool. Dat betekent dat de school zo breed mogelijk onderwijs en begeleiding op maat biedt aan excellerende en onderpresterende hoogbegaafde leerlingen. Het Begaafdheidsprofiel bestaat uit twee coördinatoren, vier tutoren en vanuit het management de portefeuillehouder / teamleider Gymnasium.

Onderwijsvisie
Het College Weert maakt deel uit van LVO Weert, onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs. LVO-Weert verbindt de Philips van Horne SG, Het Kwadrant, Het College Weert en BRAVO! College Cranendonck. Bovendien is LVO Weert in het schooljaar 2016-2017 van start gegaan met een nieuw onderwijsconcept onder de naam ‘Koers’.
Deze vier scholen hebben besloten samen te werken om het gemeenschappelijk onderwijsaanbod en de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst te garanderen. Het College Weert is de atheneum- en gymnasiumlocatie van LVO-Weert. LVO Weert wil samen met ouders en leerlingen bouwen aan:
– Talentontwikkeling, waarbij de persoonlijke ontwikkeling centraal staat;
– Kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs;
– Breed onderwijsaanbod, waaronder Tweetalig Onderwijs, Kunst & Cultuur, Technasium en Sportklassen.

Good Practice
De hoogbegaafde of plusleerling stippelt op Het College deels zijn eigen route uit. In overleg met de tutor kan een leerling lessen skippen om aan een eigen gekozen module te werken, naar de schaakclub te gaan of te werken aan zijn leervaardigheden. In de ouderbouw zijn we van start gegaan met een pilot op het Gymnasium. Het Gymnasium heeft een heel eigen dynamiek die, meer dan andere VWO-opleidingen, gericht is op de algemene vorming en tevens meer verdieping biedt. Het onderwijs op het gymnasium wordt gegeven vanuit een academisch perspectief, waarbij je problemen op een intelligente en creatieve manier leert op te lossen. Er is veel ruimte voor het werken in eigen tempo. De leerling kan sneller door de lesstof gaan en als hij meer wil en kan, dan is er de mogelijkheid om onder lestijd extra modules te volgen: de plusprogramma’s.  In de bovenbouw kan een leerling ook vakken versnellen of lessen aan de universiteit volgen.

Kritische succesfactoren
– De samenwerking met het PO: leerlingen uit plusgroepjes krijgen op Het College een aantal uitdagende lesjes aangeboden.
– De Cursus Effectief Leren: leerlingen die moeite hebben met leren leren, automatiseren, structureren e.d. krijgen inzicht in hun ‘slim zijn’ en krijgen tips en tricks aangereikt over hoe ze hiermee om kunnen gaan.
– Scholing aan mentoren van het Gymnasiumteam.
– De jaarlijkse uitstap met alle hoogbegaafde leerlingen.
– De klankbordgroep ouders.
– De klankbordgroep leerlingen.
– De themabijeenkomst: ‘Hoe werkt mijn brein’ voor alle hoogbegaafde leerlingen met als gastspreker een oudleerling die worstelde met zijn begaafdheid.
– De schaakclub.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement