Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Gymnasium Novum

“AD VITAM PARAMUS”

Contactgegevens
Aart van der Leeuwkade 1, 2274 KX Voorburg / website

Over Gymnasium Novum
Gymnasium Novum is een categoraal gymnasium, opgericht in 2006. Wij hebben ongeveer 700 leerlingen. Bijzonder is ons onderwijsconcept, en de ontwikkeling die wij nu doormaken in de richting van Novumdagen: 1 dag per week waarop leerlingen de kans krijgen meer in flow te komen door het onderwijs in grotere blokken en vakoverstijgend aangeboden te krijgen. Leerlingen kunnen, naarmate ze in hogere klassen komen, steeds meer zelf kiezen uit een aanbod welke onderwerpen ze doen op een dag. Vakoverstijging en een balans tussen hoofd, hart en handen zijn een uitgangspunt voor het totale aanbod.

Onderwijsvisie
Ontdekken, ontwikkelen, ontplooien en kennisgemeenschap zijn de kernwoorden van onze onderwijsvisie. Op Gymnasium Novum vinden we dat de (hoog)begaafde leerling gebaat is bij een plek in een gewone klas. We zijn een categoraal gymnasium en die zin dus een plus-school. Leren vindt op veel verschillende manieren plaats, zowel in een leeftijdsgroep als in een peergroup. Wij gaan mee met psycholoog en specialist begaafdheid Joseph Renzulli: The rising tide lifts all ships.
Er zijn veel verschillende mogelijkheden voor extra uitdaging en deze zijn in principe toegankelijk voor alle leerlingen. Wij werken zowel vraaggestuurd als resultaatgestuurd; een leerling kan zelf aangeven dat er een grotere uitdagingsbehoefte is, maar een leerling kan ook door bijvoorbeeld de mentor gevraagd worden of er een grotere uitdagingsbehoefte is.
De essentiële randvoorwaarden voor onze aanpak zijn voldoende kennis van meer- en hoogbegaafdheid bij het team, een open houding van zowel docenten als leerlingen en de ruimte durven zoeken binnen de gegeven kaders. Ook goede signalering door alle docenten en mentoren, en ondersteuning vanuit de coördinator begaafdheid (ECHA-specialist), de talentbegeleiders (Novilo-opleiding) en de honoursmentoren zijn van groot belang.
Wij zijn goed in de begeleiding van HB-leerlingen die niet in een aparte klas zitten. Ons honoursprogramma en maatwerk voor begaafde leerlingen zit goed in elkaar.
Een aandachtspunt voor ons en iets waar we graag meer over willen weten is hoe onderpresteerders goed te kunnen helpen.

Good Practices
Het Honoursprogramma, de Huygensklas, en groep 9 zijn drie van onze ‘good practices’.

Er is een honoursprogramma voor de begaafde leerling die extra uitdaging behoeft, én breed geïnteresseerd is. In het honoursprogramma komen onze kernwoorden kennisgemeenschap, ontdekken, ontwikkelen en ontplooien voor. Wij willen dat leerlingen die het honoursprogramma volgen zich breder kunnen ontwikkelen, door lessen te geven, (universitaire) modules te volgen, een uitgebreid wetenschappelijk profielwerkstuk te schrijven en zich maatschappelijk te ontplooien. Er wordt door de honoursmentoren actief op gestuurd de leerlingen zich buiten hun comfortzone te laten begeven en zich juist te verdiepen in onderwerpen waar ze nog niet zoveel vanaf weten.

Op het gebied van de aansluiting PO-VO hebben we twee programma’s. Voor leerlingen uit groep 8 is er de Huygensklas (excellente leerlingen die een middag per week op het Novum lessen komen volgen) en groep 9 (een plusklas voor HB-leerlingen uit groep 7 en 8 die een ochtend op Novum is en een ochtend op een basisschool werkt). Onze eigen Honours- of HB-leerlingen geven hun lessen onder andere aan deze groepen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement