Actueel

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Gymnasium Camphusianum

“DOCENDO DISCIMUS”

Contactgegevens
Adres: Vroedschapsstraat 11, 4204 AJ Gorinchem / Website

Over het Gymnasium Camphusianum
Het Camphusianum is een openbaar categoriaal gymnasium, dat zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld (met onder andere een nieuw gebouw in 2005) tot een streekschool met meer dan 700 leerlingen. Het Camphusianum staat voor een breed onderwijsaanbod met ruimte voor het individuele talent, kleinschaligheid op hoog niveau, een informele sfeer, tradities en professionaliteit. De school staat met twee benen in de maatschappij.

Onderwijsvisie excellente leerlingen
Ieder mens kent excellentie. Het stimuleren van en ruimte bieden aan die individuele excellentie is een pijler van het onderwijs van deze school. Het Camphusianum biedt elke leerling, binnen de kaders van het gymnasiale onderwijs, de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en te ontplooien. Naast schoolbrede trajecten op vakniveau (versnelling en verdieping), doet de school dit onder meer door in de onderbouw brede keuzemodules in het lesrooster op te nemen en in de bovenbouw samen te werken met het wetenschappelijk onderwijs (JCU, LAPP-Top, et cetera).

Anders zijn mag. Talenten hebben vele vormen. Op het Camphusianum moeten alle leerlingen zich erkend en veilig kunnen voelen. Een oplossing is pas een oplossing als het probleem is opgelost, niet als alleen is geprobeerd wat altijd wordt geprobeerd. Zo leert ook de school haar eigen talenten te ontwikkelen. Om dit te bereiken, stimuleert de school deze houding (door middel van voorlichting, studiedagen, scholing) in alle vakken en in alle leerjaren, bij leerlingen, ouders en personeel. Deze visie wordt ook in het primair onderwijs (PoVo initiatief) gedeeld.

Good Practice: Plusmodules
Het Camphusianum werkt samen met het primair onderwijs aan de talentontwikkeling van elkaars leerlingen: in zogenaamde Plusmodules begeleiden en onderwijzen Camphusianen begaafde basisschoolleerlingen op de basisschool. Het Camphusianum gaat daarbij uit van het principe Docendo discimus (‘door te onderwijzen leren we’). Dat draagt bij aan de cognitieve en sociale ontplooiing van de gymnasiast. Door de uitwisseling van kennis en praktijkervaring tussen primair en voortgezet onderwijs, die uit dit project logisch voortkomt, wordt de kwaliteit van het onderwijs ‘aan beide kanten’ verhoogd. Dat zal uiteindelijk leiden tot een officieuze doorlopende leerlijn op het gebied van begaafdheid. Een dergelijke, gedeelde expertise tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs helpt de ouders bij het bepalen van de meest geschikte leerroute voor hun kind.

Kritische succesfactoren
– Ga uit van de kracht van je eigen school. Het Plusmodules-systeem kan in deze vorm niet zomaar op elke school worden ingevoerd, zeker als er voor een school elementen inzitten die niet ‘eigen’ aanvoelen. Het is in ieder geval noodzakelijk om de werkwijze aan te passen aan de eigen context van de school.
– Toon op meerdere niveaus het belang aan van een structurele samenwerking tussen het primair en het voortgezet onderwijs (‘keten’). Geef daarbij aan dat dit de ontwikkeling van de begaafde leerling en de kruisbestuiving tussen primair en voortgezet onderwijs (‘we leren van elkaar’) ten goede komt. Maak duidelijk dat dit leidt tot een kwalitatief betere advisering door de leerkracht van groep 8. Door deze samenwerking komen nieuwe leerlingen beter en eerder op hun plaats in het voortgezet onderwijs.
– Veranker de samenwerking. Zowel het primair als het voortgezet onderwijs dienen de samenwerking vast te leggen in het beleidsplan en het schoolplan.
– Bewaak de kwaliteit. Zorg ervoor dat leerlingen uit het primair onderwijs les krijgen van leerlingen uit het voortgezet onderwijs op een hoog niveau. Dat is iets heel anders dan de proeflesjes en kennismakingsmiddagen die basisschoolleerlingen vaak aangeboden krijgen vanuit het voortgezet onderwijs.

Valkuilen
Als scholen voor voortgezet onderwijs niet onder hetzelfde bestuur vallen, kan dat een drempel zijn: scholen van verschillende besturen zijn echte concurrenten. Hoe daarmee om te gaan? Als categoriaal gymnasium bedient het Camphusianum maar een klein deel van de markt van hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs die behoefte hebben aan uitdagender onderwijs. Om nog meer leerlingen te kunnen begeleiden, heeft het Camphusianum hulp nodig van een brede scholengemeenschap.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement