Actueel

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Gymnasium Bernrode

“INSPIREREN. TALENTEN AANSPREKEN. GRENZEN VERLEGGEN.

Contactgegevens
Adres: Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther / www.bernrode.nl

Over Gymnasium Bernrode
Gymnasium Bernrode is een categoraal gymnasium met ca. 670 leerlingen. De leerlingen van onze school komen uit de hele regio en vanuit alle lagen van de bevolking. We zijn een relatief kleine school, waardoor de leerlingen al snel bekend raken en bekend zijn. Ook zijn de lijnen daardoor kort.

Onderwijsvisie
Gymnasium Bernrode heeft zich als doel gesteld om de talenten van leerlingen, leraren en ondersteunend personeel aan te spreken en hen te inspireren. Bernrode draagt hiermee bij aan een samenleving, waarin kansen worden geboden en waar iedereen wordt uitgedaagd om zijn grenzen te verleggen. Op Gymnasium Bernrode is veel te doen!

Bernrode is een kleine, veilige school waarin we elkaar kennen en elkaar respecteren. Samen met de leerling ontdekken we diens kwaliteiten en werken we aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Een leerling krijgt aandacht en extra ondersteuning als het even wat minder gaat op school en indien nodig hulp van een professioneel ondersteuningsteam. We zijn een school waar in een goede sfeer hard gewerkt wordt en waar ook plaats is voor ontspanning.

Het onderwijs aan hoofbegaafden past perfect binnen deze visie. Ook leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn hebben extra aandacht en ondersteuning nodig om voor hen het onderwijs passend en uitdagend te maken.

Meteen vanaf de start op Bernrode proberen we onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Door een uitgebreide warme overdracht met de basisscholen bijvoorbeeld. Maar ook door zelf aan het begin van klas 1 in samenwerking met het CBS in Nijmegen de IST en de SAQI af te nemen. Naast de gegevens van basisschool en deze testen leggen we in de eerste maanden onze eigen ervaringen in de lessen. Zo hebben we al snel duidelijk, wie wat extra aankan. En dan stimuleren we deze leerlingen ook om waar mogelijk met die extra mogelijkheden iets te doen.

De extra mogelijkheden zijn, net als de extra ondersteuning, meestal ingeroosterd tijdens de lessen. Wij gaan ervan uit, dat een meer- of hoogbegaafde leerling wel eens een lesje kan missen. We merken ook in praktijk dat dat kan. In de loop van het eerste jaar wordt het voor leerlingen steeds normaler, dat klasgenoten om een of andere reden de klas verlaten, sommigen om extra steunles of begeleiding te krijgen, anderen om extra activiteiten te doen.

Good practices
Hoewel we pas kort aspirant-lid zijn van de Vereniging BegaafdheidsProfielScholen, hebben we de meer- en hoofbegaafde leerlingen natuurlijk al veel langer. In de afgelopen jaren is er al een heel aanbod voor deze leerlingen ontwikkeld.

Een deel van het aanbod vindt gewoon binnen de lessen plaats. Dit geldt voor de verdiepingsstof die in de onderbouw door de docenten wordt aangeboden. Ook is het voor goede leerlingen mogelijk om een vak te versnellen of (in de bovenbouw) extra vakken te kiezen of versneld eindexamen te doen.

Binnen de lessen Engels en Duits kan een hoger niveau worden bereikt door in het cluster ingeroosterd te worden waar Cambridge of Goethe wordt gegeven. Leerlingen die wel beide Klassieke Talen willen doen, maar opzien tegen het grote aantal lessen dat dat in hun lesrooster zal opleveren, kunnen kiezen voor de Plusgroep. In de Plusgroep worden in de tijd van één Klassieke Taal beide talen onderwezen.

Sommige leerlingen zijn echter op zoek naar uitdaging buiten de standaard schoolvakken. Daarvoor hebben we het Hermes Programma opgezet. Het Hermes-programma bevat een aanbod vanuit de faculteiten Talen, Exact, Kunst en Sport. Dit aanbod komt tot stand in samenwerking met interne en externe docenten en externe organisaties en opleidingen. Het aanbod van Hermes is daardoor zeer gevarieerd. Voor ieder is er wel wat leuks bij te vinden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zelf een aanvraag te doen voor een bepaald aanbod. Als er meer leerlingen dezelfde vraag hebben, gaan we kijken of we dat kunnen realiseren.

Naast het Hermes Programma zijn we ook andere mogelijkheden voor de leerlingen aan het ontwikkelen. Sinds een paar jaar draaien we mee aan HPG, het Honours Programma van de Gymnasia, bezoeken individuele leerlingen cursussen aan de Radboud Universiteit van Nijmegen of de Technische Universiteit Eindhoven. Verschillende leerlingen nemen ook deel aan de diverse Olympiades van met name de beta-vakken.
De nieuwste ontwikkeling is de extra aandacht voor de leerling die wel over de begaafdheid beschikt, maar in de aanpak van zijn werk belemmerd wordt door een gebrek aan vaardigheden. Een werkgroep Onderpresteerders is bezig om een werkwijze te ontwikkelen om deze leerlingen op maat te kunnen helpen.

Kritische succesfactoren
Voor onze aanpak voor meer- en hoogbegaafden is het gesprek met de leerling (en eventueel de ouders) essentieel. De mentor is hierin in eerste instantie de spil. Samen kijken mentor, leerling en ouders, wat een leerling nodig heeft en wat wij daarin kunnen bieden. De beschikbaarheid van uitdagend materiaal of een uitdagend aanbod is naar onze mening hiervoor essentieel. Met de leerling kijken we daarom daar met name naar: wat maakt voor de leerling het interessant om zijn tijd en energie erin te steken? Regelmatig evalueren is natuurlijk ook belangrijk. We willen graag weten of het extra aanbod een succes is. Zo nodig passen we dingen tijdens de rit aan.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement