Actueel

 • 28 november 2022

  Talent: ‘Bloom is meer dan (we) denken’

  Lees meer…

 • 19 november 2022

  Column #8 Marko Otten: ‘A sense of connection and belonging’

  Lees meer…

 • 9 november 2022

  Video-registraties ECHA2022 online

  Lees meer…

 • 1 november 2022

  NTCN organiseert regionale conferenties ‘(H)erken Talent’

  Lees meer…

 • 31 oktober 2022

  Webinar over IMAGE-deelstudie Professionalisering

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Emelwerda College

“SAMEN ONTWIKKELEN WE JOUW TALENTEN”

Contactgegevens
Adres: Peppellaan 1, Emmeloord / Website

Over de school
Het Emelwerda College is een brede christelijke scholengemeenschap, centraal in de Noordoostpolder gelegen. Het Emelwerda College heeft momenteel ca. 1250 leerlingen, waarvan 200 mavo-leerlingen,  600 havo-leerlingen en 450 vwo-leerlingen (atheneum en gymnasium).
Als talentstromen in klas 1 en 2 havo-vwo bieden wij sport, cultuur, Cambridge-Engels en Technasium aan; op de mavo bieden we het Beta Challenge-programma aan.
Het Emelwerda College voert de predicaten Begaafdheidsprofielschool, Technasium, Ambassador-school en Beta Challenge.
In een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving worden leerlingen gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen en een diploma te halen op een zo hoog mogelijk niveau.
De school begeleidt leerlingen in hun groei tot zelfstandig denkende en bekwame mensen.
Belangrijke kernwaarden zijn respect, betrokkenheid, degelijkheid en prestatiegerichtheid.

Onderwijsvisie excellente leerlingen: Meer kunnen, meer willen, meer doen
Hoogbegaafde leerlingen noemen wij plusleerlingen. Zij krijgen bij ons extra ontplooiingsmogelijkheden aangeboden. In zowel onder- als bovenbouw bestaat de mogelijkheid voor plusleerlingen om enkele reguliere lessen per week over te slaan en in de vrijkomende tijd te werken aan een zelfgekozen project onder begeleiding van een pluscoach. Er zijn pluscursussen zoals Chinees of Nederlandse Gebarentaal. Leerlingen volgen extra vakken, nemen deel aan masterclasses, Olympiaden en andere wedstrijden (Bizzkids), of zijn tutor van een leerling die extra begeleiding bij een bepaald vak nodig heeft.
Wie kan en wil versnellen krijgt daarvoor de ruimte in een plustraject op maat.
Wie meer kan dan het reguliere onderwijs biedt en vraagt, wie meer (of anders) wil leren,  dagen we graag uit om meer te gaan doen!

Good Practice
•    De brugcoach uit het plusteam verzorgt het 8+onderwijs  voor leerlingen van de basisscholen. Deze leerlingen komen een vaste ochtend in de week naar het Emelwerda College voor het maken van uitdagende opdrachten. Deze leerlingen zijn vanaf de brugklas ook meteen in beeld als plusleerling: een doorlopende leerlijn PO-VO.
•    Verschillende maatwerktrajecten doen recht aan de kwaliteiten van de plusleerlingen;
er is veel ruimte voor eigen initiatief, interesse en leerbehoefte van de leerling.
•    Versnellen kan op meerdere manieren: (differentiëren) binnen een vak, op een hoger niveau een vak volgen, versneld examen voor een vak, een klas overslaan.
•    Er is zorg voor de onderpresterende leerlingen: een pluscoach begeleidt deze leerlingen door middel van gesprekken en oefeningen.

Kritische succesfactoren
Het plusteam heeft de taak het onderwijs aan de HB-leerlingen gestalte te geven, verder te ontwikkelen en te borgen in de organisatie. Op alle niveaus (organisatie, leerlingen, management, ouders, regionaal, kwaliteit van onderwijs) wordt beleid ontwikkeld waarmee recht wordt gedaan aan de leerbehoeften van HB-leerlingen. Balans en samenhang tussen al deze niveaus creëert optimale talentontwikkeling.

Ga terug naar het overzicht van de scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2022 | Privacyverklaring