Actueel

 • 7 oktober 2019

  Column #17 – Wat mogen ouders van een BP-school verwachten?

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Uitgaan van het positieve. Waarderend visiteren bij BPS

  Lees meer…

 • 7 oktober 2019

  Artikel Stand van zaken regeling begaafde leerlingen po en vo

  Lees meer…

 • 3 oktober 2019

  18e ECHA-conferentie in Nederland

  Lees meer…

 • 30 september 2019

  1 november – Conferentie Stedelijk Gymnasium Nijmegen

  Lees meer…

Eckartcollege

“JE WORDT GROOT OP HET ECKART”

Contactgegevens
Damocleslaan 3, 5631 KC  Eindhoven / Website

Over het Eckartcollege
Het Eckartcollege is een school voor mavo, havo, vwo en technasium met ca. 1700 leerlingen. De missie van deze school is om al haar leerlingen, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met hoogwaardig onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en het leven in de maatschappij. Verder is het Eckartcollege sinds 2009 officieel een Academische Opleidingsschool. Dit houdt in dat het Eckartcollege een partnerschap is aangegaan met twee vo-scholen, de lerarenopleidingen van de Radboud Universiteit, de Hogeschool Arnhem/Nijmegen, Fontys Hogeschool en de TU/e. Een belangrijk deel (minimaal 40% van het programma) van de lerarenopleiding op deze hogescholen vindt plaats op het Eckart of één van de andere twee betrokken vo-scholen. Hierbij wordt door docenten en LIO’s relevant onderzoek gedaan naar het onderwijs. Voor de school zijn diversiteit, zorgzame begeleiding, betekenisvol leren en sociale vorming belangrijke speerpunten. Dit wordt ook uitgedragen door de slogan van de school: ‘Je wordt groot op het Eckart’.

Onderwijsvisie excellente leerlingen
De school biedt passend onderwijs en gerichte begeleiding aan leerlingen die getalenteerd, hoogintelligent of (hoog)begaafd zijn. Het Eckartcollege wil getalenteerde leerlingen in een veilige en inspirerende omgeving uitdagend onderwijs bieden. Dit betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan de individuele intellectuele en creatieve ontplooiing van de leerling. Naast de intellectuele uitdaging, biedt het Eckartcollege ook goede ondersteuning voor deze leerlingen middels een goed ondersteuningsplan en gespecialiseerde begeleiders.
De kernwaarden voor het onderwijs aan deze groep leerlingen zijn:
Vakoverstijgend werken, begeleiding en structuur geven, flexibiliteit, eigenaarschap ook bij de leerling, een eigen groep vormen.

Good Practice: Draaideuren
Als begaafdheidsprofielschool werkt het Eckartcollege met het zogenaamde ‘draaideurmodel’. Er wordt sterk ingezet op ‘compacten en verrijken’, om zo ruimte te maken voor extra uitdaging. In de onderbouw richt  het draaideuren zich vooral op projecten van Bureau Talent, Hoogbegaafd-Uitgedaagd en andere projecten en modules die getalenteerde leerlingen kunnen volgen. Daarnaast zijn er themaweken voor de hoogbegaafde leerlingen.
In de bovenbouw is het programma afgestemd op wat de leerling zelf graag wil leren. Proficiency Cambridge Engels, het pre-university college van de TU/e, extra vakken, of een versneld examen zijn voorbeelden waarbij hoogbegaafde leerlingen zichzelf verder kunnen ontplooien. Zij doen hier extra kennis en vaardigheden op, als voorbereiding op hun verdere loopbaan.

Er bestaat tevens een regionale samenwerking tussen het Eckartcollege en het primair onderwijs. Begaafde leerlingen van het Eckartcollege geven lessen filosofie, geografie, natuurkunde en wiskunde aan begaafde leerlingen van basisscholen in de omgeving.

Good Practice: masterclass
Sinds het schooljaar 2012-2013 is er, een aparte masterclass voor hoogbegaafden. Er zijn drie masterclassen, leerjaar 1 tot en met 3, waar meer- en hoogbegaafde leerlingen bij en met elkaar werken. In deze klassen is het programma en de lessentabel aangepast aan de behoeften van deze doelgroep. Binnen de masterclass wordt een veilige leeromgeving gecreëerd, onder andere door de selectie van kwalitatief goede docenten.

Effecten van de masterclass
– De leerlingen lijken ervan te genieten dat ze met gelijkgestemden in een klas zitten.
– De uitdaging (inhoudelijke trigger) die de masterclass biedt, motiveert de leerlingen om iets extra’s te doen.

Kritische succesfactoren
– Een gedegen selectie van begaafde leerlingen voor de masterclass.
– Door de grote hoeveelheid individuele trajecten is het lastig in een reguliere setting alle leerlingen adequaat te bedienen. Het Eckartcollege gaat daarom de organisatie aanpassen met leerling-gestuurde uren om nog meer flexibiliteit mogelijk te maken.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement