Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Christelijk College Nassau-Veluwe

“EXCELLEREN, EXPRESSIE, EXACT”

Contactgegevens
Adres: Stationslaan 26, 3842 LA Harderwijk / Website

Over het Nassau–Veluwe College
Het Nassau–Veluwe College is een christelijke school voor havo, atheneum en gymnasium. In een prettige sfeer werken circa 1250 leerlingen, samen met docenten en onderwijsondersteunend personeel, aan hun eigen ontwikkeling en uitbreiding van hun kennis.

Onderwijsvisie
Het Christelijk College Nassau-Veluwe wil recht doen aan de verschillende talenten van jongeren en zet daarom in op:
Excelleren: het beste uit leerlingen halen. Mede hierom is dit een begaafdheidsprofielschool geworden.
Expressie: aandacht geven aan de creatieve en culturele talenten van leerlingen. Om deze reden mag de school zich een Unesco-school noemen.
Exact: aandacht geven aan de exacte talenten van leerlingen. Dit komt tot uiting in investeringen in de Bètastroom.

Good Practice: TalentCentrum
Het Begaafdheidsprofiel wordt vormgegeven in het TalentCentrum. Dit is een fysieke ruimte in de school waar leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen terecht kunnen voor uitdaging, informatie of een goed gesprek. Door middel van het TalentCentrum biedt de school de leerlingen maatwerk: leerlingen krijgen individuele trajecten aangereikt, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling het sleutelwoord is. Op deze wijze draagt het TalentCentrum bij aan het leerproces van leerlingen, zodat zij uiteindelijk hun eigen, unieke rol kunnen vervullen in de maatschappij.

Het TalentCentrum begeleidt leerlingen individueel en gaat daarbij uit van de leerbehoeften van de leerlingen. Dat betekent dat elk begeleidingstraject verschillend wordt opgezet en uitgevoerd. Het kan gaan om versnellingstrajecten, maar ook om trajecten waar juist voor verdieping of verbreding wordt gekozen. Door kritisch naar hun eigen lesrooster te kijken, leren leerlingen keuzes maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Zij worden hierbij ondersteund door medewerkers van het TalentCentrum, maar ook de ouders en docenten van de betrokken leerlingen leveren hun aandeel aan de begeleiding.

Daarnaast verzorgt het TalentCentrum verrijkingslessen voor leerlingen uit groep 8 en is er sprake van intensieve samenwerking met christelijke basisscholen die werken met het Leonardo-concept.

Succesfactoren
– Investeer voldoende tijd en menskracht in de begeleiding van getalenteerde leerlingen.
– Wees flexibel waar het gaat om verplichte aanwezigheid bij lessen.
– Zorg voor een goede communicatie met alle betrokkenen in de school: informeer, informeer, informeer!
– Zorg voor een goed contact met ouders: je hebt elkaar nodig.
– Zorg voor een goed contact met collega’s (zowel met andere docenten als met het ondersteunende personeel): je hebt elkaar nodig.
– Investeer in samenwerking met andere scholen: je hebt elkaar nodig.

Terug naar het overzicht van scholen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement