Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Christelijk College Nassau-Veluwe

“ONDERWIJS MET AANDACHT”

Contactgegevens
Adres: Stationslaan 26, 3842 LA Harderwijk / Website

Over de school
Het Christelijk College Nassau-Veluwe is een unieke regioschool van bijna honderd jaar oud, centraal gevestigd in Harderwijk, vlakbij het station. Ruim 1300 leerlingen komen dagelijks naar onze school om onderwijs te krijgen. Naast de reguliere havo- en atheneumopleidingen biedt het CCNV ook een theaterhavo (met eigen theaterzaal) en een gymnasiumopleiding. Hierin is de middelbare school uniek in de regio. Tevens kunnen leerlingen bij ons in de onderbouw kiezen tussen Kunst+, Sport+ of Bèta+. Zij krijgen dan extra verdieping waardoor hun interesses nog beter worden bediend.

In de bovenbouw havo kunnen leerlingen die economie en management en organisatie in hun vakkenpakket hebben, tevens kiezen om deel uit te maken van de Bizz-school. Hierbij gaan leerlingen de theorie die ze leren in de praktijk brengen, bijvoorbeeld door een echt bedrijfje op te richten. Zij worden hierbij onder andere gecoacht door ondernemers uit het bedrijfsleven.

Ook kunnen leerlingen in de bovenbouw havo kiezen voor Science-school. Het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) is de basis van Science-school. Bij de Science-school wordt vanuit verschillende vakgebieden een probleem belicht, niet alleen theoretisch maar ook praktisch: je verricht een onderzoek en werkt daarnaast in groepen van drie leerlingen.

Het Topsportcentrum van onze school maakt het mogelijk dat leerlingen school en het beoefenen van hun sport kunnen combineren.

Via het Talentcentrum, onze vertaling van het Begaafdheidsprofiel, kunnen leerlingen hun opleiding anders inrichten dan de standaard manier. We hebben toestemming van het ministerie van OCW om het vwo versneld aan te bieden, waardoor leerlingen een jaar eerder hun vwo diploma kunnen halen. Ook op de havo zijn er mogelijkheden voor begeleiding door het Talentcentrum.

Onderwijsvisie
Het CCNV organiseert zijn onderwijs rond drie pijlers: kwaliteit, talent en wereld. Aandacht voor kwaliteit binnen de lessen, aandacht voor talenten van elke leerling en aandacht voor de wereld waarin wij leven vormen onze basis. Omdat we een kleine school met een locatie zijn, kennen we de leerlingen goed.

M.b.t. tot hoog- en meerbegaafde leerlingen
Wij willen ons blijvend inzetten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hierbij gaat het zowel om leerlingen voor wie hun meer- of hoogbegaafdheid ‘een feestje’ is, als om leerlingen bij wie dit niet het geval is. We doen dit vanuit de volgende visie: we willen uitstralen dat leerlingen kunnen en mogen excelleren, zowel op school als daar buiten. We willen leerlingen leren over grenzen heen te kijken. Bij deze processen willen we hen actief betrekken, zodat zij zich succesvol naar de maatschappij van de toekomst kunnen ontwikkelen. Daarbij gaan wij uit van een ‘Growth Mindset’ (Dweck), zowel bij leerlingen als docenten.

In januari 2018 heeft het CCNV succesvol de visitatie door de Vereniging voor Begaafdheidsprofielscholen doorgemaakt. Daar zijn we blij mee en trots op. De aandacht voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen is verankerd in de afdeling ‘ondersteuning’ van onze school. Met deze punten in gedachten gaan we de activiteiten, die verderop in dit beleidsplan genoemd worden, uitvoeren, evalueren en borgen. Daarbij hanteren we het motto van de school: Onderwijs met aandacht.

Aandacht hebben voor de leerlingen en het onderwijs past bij het CCNV en vormt de verbinding met het UNESCO – profiel dat we ook voeren. We hebben elkaar nodig om onze ambities na te streven en te bereiken.
Op de lange termijn willen we werken aan de verdere verankering binnen de organisatie van hieronder beschreven activiteiten. Daarnaast ontplooien we nieuwe activiteiten op het gebied van samenwerking met het primair- en vervolgonderwijs en binnen het samenwerkingsverband Noordwest Veluwe, zodat er voor hoogbegaafden in onze regio een doorlopende leerlijn kan zijn. Ook zijn overige activiteiten van onze school (w.o. het pre-gymnasium) duidelijk gelinkt aan het BPS-profiel. Een inhoudelijke slag wordt gemaakt door ons te verdiepen in het fenomeen onderpresteren.

Good Practices
Talentcentrum (w.o. cursus bridge, lessenmodule over het koloniale verleden van Nederland, versnelde (vak) trajecten, individuele trajecten, maatwerk in lesrooster).

Kritische succesfactoren
Op het CCNV is het bijzondere normaal. Dat stralen we met elkaar uit en is niet te vertalen in metingen, maar wordt wel in elk gesprek genoemd. Op het CCNV kun je jezelf zijn!

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement