Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Bonhoeffer College

“MET OOG EN HART VOOR JOUW TALENT”

Contactgegevens
Adres: Van der Waalslaan 35, Enschede / Website

Over de school
Onze locatie Van der Waalslaan heeft ongeveer 1650 leerlingen en biedt onderwijs aan leerlingen voor mavo, havo, vwo (atheneum, gymnasium en vwo-plus). Wij zijn een grote school met veel mogelijkheden. We organiseren ons onderwijs op een kleinschalige manier, zodat elke leerling zich echt thuis voelt. Onderwijs maken wij samen met onze leerlingen en hun ouders, omdat wij geloven dat leerlingen – ook zelf – weten wat goed voor hen is. De Van der Waalslaan streeft ernaar dat al haar leerlingen gedurende hun middelbareschooltijd een groei doormaken in kennis, (sociale) vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid. We bieden de leerlingen de mogelijkheid om te verdiepen, verbreden en te verrijken.

Onderwijsvisie en missie
De missie van ons onderwijs is erop gericht om de leerlingen zijn of haar “eigen koers te laten bepalen”.
Binnen deze missie stelt het Bonhoeffer College de volgende visie centraal: de leerlingen krijgen de ruimte om zich individueel te ontplooien, eigenaarschap voor het leerproces verder te ontwikkelen, hun zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid te vergroten. Waarbij leerlingen geïnspireerd worden door docenten, ouders, externe gastsprekers en medeleerlingen. Hierbij staat de onderlinge samenwerking met betrokkenen en diens omgeving centraal. Om deze missie te kunnen realiseren vraagt dit van een ieder het kunnen omgaan met tegenslagen, bereid zijn elkaar te helpen en ruimte te geven alsmede het durven nemen van risico’s om je ambities na te streven.

Kritische succesfactoren
– De grootste kracht betreft de veilige leeromgeving waarin een groep leerlingen van klas 1 tot 3 bij elkaar blijft met min of meer hetzelfde docententeam. Leerlingen voelen zich gekend en ervaren positieve invloed van de omgang met ontwikkelingsgelijken.
– Inhoudelijk sterk plusprogramma met het vak Life & Science dat in samenwerking met Universiteit Twente ontwikkeld is. Tijdens deze lessen maken leerlingen zich vaardigheden eigen ter voorbereiding op een studie aan de universiteit. Daarnaast is er aandacht voor 21e -eeuwse vaardigheden.
– Tijdens de plusprojecturen werken leerlingen aan projecten met een vakoverstijgende inhoud. Centraal staat het samenwerken, out-of-the box denken, en aandacht voor creativiteit. In de uitvoering van deze projecten hebben we een goede samenwerking met externe partners zoals Rijksmuseum Twente, de Nationale Reisopera en MST. Het programma heeft een stevige poot buiten de school. Voor de leerlingen in klas 2 en 3 is er ook ruimte voor eigen gekozen projecten.
– Ouders van hoogbegaafde leerlingen betrekken bij, informeren over de begeleiding en het onderwijs aan deze leerlingen levert veel voordelen op. Ouders voelen zich betrokken en erkend, investeren tijd in projecten voor de school vanuit hun werk/bedrijf en dragen vanuit het gezin bij aan de resultaten van de leerling. We organiseren elk schooljaar een klankbordvergadering waarin het programma met ouders en leerlingen geëvalueerd wordt. Tevens zijn er ouders die meegewerkt hebben aan het lesprogramma, excursie(s) en plusprojecten.
– Een visitatie kan een school veel opleveren. De school wordt daardoor niet alleen gedwongen om het beleid op papier te zetten, maar ook om dit te vergelijken met de visie van leerlingen, docenten, ouders en externe contacten. Zo kunnen gedeelde punten herkend en opgepakt worden als basis voor toekomstige samenwerking.

Good Practice(s): doorlopende leerlijn Plusstroom en Life&Science

Het Bonhoeffer College, Van der Waalslaan biedt (ook) hoogbegaafde leerlingen vanaf de brugklas een uitdagende leeromgeving, zodat ook zij optimaal kunnen groeien als persoon. Veel van deze leerlingen leren anders en hebben een andere sociaal-emotionele begeleiding nodig dan reguliere vwo-leerlingen. Daarom zitten de hoogbegaafde leerlingen de eerste drie jaar bij elkaar in één groep (de plusklas), waarin zij door indikking van het lesprogramma compacter onderwijs volgen. Hierdoor komt er ruimte vrij voor verrijking in de vorm van vakoverstijgende projecten en het nieuwe vak Life & Science. 

In het eerste leerjaar zijn vrijwel alle vakken geïntegreerd in projecten van 10 lessen, zoals bijvoorbeeld het Klokhuisproject. Hierbij creëren leerlingen zelf, aan de hand van een zelfgekozen goed doel, een eigen Klokhuisaflevering. Door de werkwijze van de projecten in het eerste leerjaar bereiden de leerlingen zich voor om in het tweede en derde leerjaar een zelfontworpen onderzoek uit te voeren. Daarnaast hebben excellente leerlingen al vanaf de onderbouw de mogelijkheid om een individueel programma te volgen op het gebied van verdieping, verbreding en verrijking. We bieden versterkt taalonderwijs aan (Chinees, Gymnasium, Cambridge Engels, DELF Frans, Goethe Duits). Ook zijn we een partnerschool van Universiteit Twente (Pre-University) en hebben leerlingen de mogelijkheid om aan allerlei olympiades mee te doen. In de Tweede Fase loopt dit aanbod door en kunnen leerlingen ook veel extra keuzevakken volgen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement