Actueel

 • 7 maart 2023

  Column #9 Marko Otten: Een paar flinke slagen in het gedroomde beleid

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  OBS Joseph Haydn: Meegroeien met wat je leerlingen nodig hebben

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  Bonhoeffer College: ’De hb-manier van denken is van de school geworden’.

  Lees meer…

 • 21 februari 2023

  Kenniscentrum HB: thematafel peer-grouponderwijs en publicatie versnellen

  Lees meer…

 • 17 februari 2023

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Bernardinuscollege

“BECOME WHO YOU ARE!
IEDER KIND HEEFT TALENT, DEZE TOT BLOEI LATEN KOMEN IS ONS DOEL”

Contactgegevens
Adres: Akerstraat 95, 6417 BK Heerlen / website

Over het Bernardinuscollege
Het Bernardinuscollege kent een lange traditie (106 jaar) op het gebied van de vorming van jonge mensen op intellectueel, cultureel en maatschappelijk gebied, waarbij leerlingen worden aangemoedigd en uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen tot kritisch jongvolwassenen. Creativiteit, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid tonen, zijn essentiële onderdelen van het onderwijs op Bernardinuscollege.
Ons onderwijs heeft 5 ankerpunten: talentontwikkeling, intensieve begeleiding, gedifferentieerd onderwijsaanbod, een pedagogisch-didactisch model dat ook aansluit bij het PO en een intensieve samenwerking met ouders en externe partners.

Het Bernardinuscollege heeft 3 niveaus van instroom: havo, atheneum en gymnasium. In het schooljaar 2019-2020 is in de brugklas gestart met een onderwijs waarbij gewerkt wordt in domeinen. Binnen een domein werken vakken samen. Naast het basisprogramma in de ochtend zijn er in de middag activiteiten die aansluiten bij de verschillende behoeften en interesses van de leerlingen en wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Er is ruimte voor verdieping en verrijking, voor remediëring en er vinden individuele coachgesprekken plaats met de studiecoach.

Leerlingen kunnen kiezen voor het Technasium waarbij het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal staat. Het vak O&O is een bijzonder en breed vak waarbij niet alleen de focus ligt op theorie maar wordt gewerkt in projectmatige vorm en levensechte opdrachten van bedrijven en instellingen. Onderzoeksvaardigheden zijn hierbij essentieel. Na afsluiting van de onderbouw kan O&O als examenvak worden gekozen bij een natuurprofiel.

In de bovenbouw krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om een ‘Cambridge Certificate’ te halen op een ‘Advance’ of ‘Proficiency’ level. Ook behoort deelname aan de Vecon Business School tot de mogelijkheden voor leerlingen met (bedrijfs)economie die ondernemend zijn ingesteld.

Onderwijsvisie
Elke leerling heeft zijn eigen, unieke talenten. Het Bernardinuscollege wil een leerling leren talenteren. Dat betekent dat je een leerling zoveel ruimte en verantwoordelijkheid moet geven als zij of hij aan kan. Om dit te weten te komen moet je een leerling goed kennen en erkennen. Vervolgens kun je een leerling ondersteunen maar ook uitdagen om zijn talent maximaal te ontwikkelen. Dat gebeurt in groepsverband, met de studiecoach, mentor, in samenspraak met ouders en uiteraard in gesprek met de leerling zelf. Er zijn verschillende mogelijkheden van verdieping, verrijking en versnellen en er is maatwerk voor de leerling die dit nodig heeft. Er is een expertiseteam die bestaat uit een talentcoördinator en 2 talentbegeleiders.

Kritische succesfactoren
Het thema hoogbegaafdheid is altijd aanwezig geweest omdat er voldoende leerlingen aanwezig waren in deze doelgroep, maar er is nooit vaste vorm aan gegeven. Sinds schooljaar 2018-2019 heeft de directie meer- en hoogbegaafdheid en talentontwikkeling onderdeel gemaakt van de missie en visie op school en zijn er ook middelen vrijgemaakt om kennis en expertise te vergroten en projecten en ondersteuning op te starten. Wij zijn sinds 1 augustus aspirant-lid van de Vereniging en de enige in de regio Parkstad. Wij werken nauw samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs Zuid-Limburg.

Naast het feit dat wij goede kennis en knowhow binnen het expertiseteam hebben, wordt de komende 2 jaar flink geïnvesteerd in scholing en begeleiding op maat voor medewerkers. Ook vinden wij de samenwerking met ouders en leerlingen zeer belangrijk en nemen wij hen mee in deze scholing en begeleiding. In de ontwikkeling van de leerling (ME-power) is de ontwikkeling van de omgeving (WE-power) van groot belang. Maatwerk voor de begaafde leerling is daarbij het uitgangspunt.

Good Practices
Het Bernardinuscollege werkt ook samen met basisscholen en streeft ernaar om een doorlopende leerlijn te creëren van primair naar voortgezet onderwijs, zodat de aansluiting ook voor meer- en hoogbegaafde leerlingen soepel is en uitdaging in het vooruitzicht ligt en daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Zo werken we sinds 2019 samen met basisschool Windekind in het kader van SpringWijs Onderwijs. De plusgroep van leerlingen van groep 7 en 8 is een aantal keer een uitdagende workshop komen volgen op het Bernardinuscollege. Met hun plus-leerkracht hadden deze leerlingen van tevoren het leerlingprofiel van het Bernardinuscollege doorgenomen en nagedacht over de vraag: welke vaardigheden heb je nodig in het voortgezet onderwijs om succesvol te zijn?

In de ontwikkeling naar BegaafdheidsProfielSchool willen wij nog meer good practices kunnen delen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement