Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Bernardinuscollege

“BECOME WHO YOU ARE!
IEDER KIND HEEFT TALENT, DEZE TOT BLOEI LATEN KOMEN IS ONS DOEL”

Contactgegevens
Adres: Akerstraat 95, 6417 BK Heerlen / website

Over het Bernardinuscollege
Technasium-Domeinonderwijs-Cambridge Advanced English-Ambassador School-Euregioschool-Vecon Business School

Het Bernardinuscollege (opgericht in 1913) is een school met een lange traditie op het gebied van de vorming van jonge mensen op intellectueel, cultureel en maatschappelijk gebied, waarbij leerlingen worden aangemoedigd en uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen tot kritisch jongvolwassenen. Creativiteit, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid tonen, zijn essentiële onderdelen van het onderwijs op onze school. Talentontwikkeling in de brede zin van het woord behoort tot de ankerpunten van onze school en staat centraal in ons onderwijs. Hierin zijn goede contacten met PO, ouders en vervolgonderwijs van essentieel belang.

Het Bernardinuscollege heeft drie niveaus van instroom: havo, atheneum en gymnasium. Onze cognitief getalenteerde leerlingen zitten verspreid over de drie niveaus. Elke onderbouw leerling heeft ook een talentuur gedurende het schooljaar, waarin aandacht is voor mindset, LOB en persoonlijke ontwikkeling. Een studiecoach houdt met de leerling en ouders de (talent)ontwikkeling van de leerling in de gaten.

Onderwijsvisie
Ieder mens wil graag gezien, gehoord en begrepen worden. Voor hoogbegaafde leerlingen geldt dit uiteraard ook, maar vaak worden zij in eerste instantie alleen gezien als die slimme leerling, of juist als die leerling die zich te weinig inzet en zoveel beter zou kunnen. Kunnen aansluiten op de ontwikkelbehoeften en het potentieel van leerlingen met begaafdheidskenmerken begint dan ook met het herkennen en erkennen van de leerling als mens.

Het Bernardinuscollege verzorgt onderwijs en begeleiding op maat voor de (begaafde) leerling. Dat betekent dat je een leerling zoveel ruimte en verantwoordelijkheid moet geven als zij of hij aan kan waarbij de leerling zelf de regie neemt om een nieuwe stap te zetten. Vervolgens kun je een leerling ondersteunen, maar ook uitdagen om zijn talent maximaal te ontwikkelen. Dat gebeurt in groepsverband, met de studiecoach, in samenspraak met ouders maar uiteraard in gesprek met de leerling zelf. Er zijn verschillende mogelijkheden van verdieping, verrijking en versnellen en er is maatwerk voor de leerling die dit nodig heeft. Ons expertiseteam bestaat uit een talentcoördinator, een talentcoach, een verrijkingscoach en een motivatiecoach en we werken nauw samen met het ondersteuningsteam.

Kritische succesfactoren

 • Sinds december 2022 zijn wij BegaafdheidsProfielSchool en de enige in de regio Parkstad. Wij werken nauw samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs Zuid-Limburg en maken deel uit van regionale en landelijke netwerken.
 • Naast het feit dat wij goede kennis en knowhow binnen het expertiseteam hebben, hebben wij de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in scholing en begeleiding op maat voor medewerkers.
 • Wij vinden de samenwerking met ouders en leerlingen zeer belangrijk en nemen wij hen mee in deze scholing en begeleiding. Er zijn gedurende het jaar een aantal activiteiten voor ouder en leerling waar kennis wordt gedeeld maar vooral ook ontmoeting plaatsvindt.
 • In de ontwikkeling van de leerling (ME-power) is de ontwikkeling van de omgeving (WE-power) van groot belang. Maatwerk voor de begaafde leerling is daarbij het uitgangspunt.


Good Practices

 • Samen met de teamleider 1-2 doet de talentcoördinator de warme overdracht van PO naar VO zodat de getalenteerde leerling al voordat zij of hij naar de brugklas komt, in het vizier is.
 • Sinds 2019 werken wij samen met stichting INNOVO (PO) in het kader van SpringWijs Onderwijs. Leerlingen van groep 7 en 8 komen een uitdagende lessencyclus volgen op het Bernardinuscollege: SpringWijsOnderwijs. Ook is er binnen het SpringWijsOnderwijs een portfolio ontwikkeld waarbij de leerling samen met de leerkracht grip krijgt op zijn eigen kunnen en zijn persoonlijkheid (zie voor meer informatie: www.springwijzer.nl).
 • In januari 2023 zijn wij SpringMaar gestart, een onderwijsconcept voor hoogbegaafde leerlingen die echt vast dreigen te lopen in het PO maar nog niet klaar zijn om aan het VO te starten. SpringMaar is een samenwerking tussen stichting SVO|PL en INNOVO en er nemen leerlingen van verschillende basisscholen uit verschillende regio’s deel. Een dagdeel per week komen een kleine groep leerlingen naar het Bernardinuscollege en is er aandacht voor hun denktalent, hun persoonlijke ontwikkeling en mentale weerbaarheid. We hopen dat ze steviger in hun schoenen komen te staan om daarna in het VO op het gewenste niveau te kunnen beginnen.

Als BegaafdheidsProfielSchool willen wij nog meer good practices kunnen delen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement