Actueel

 • 11 mei 2023

  Publicatie Kenniscentrum (Hoog)begaafd over signaleren

  Lees meer…

 • 5 mei 2023

  Thematafel Kenniscentrum Hoogbegaafdheid over versnellen

  Lees meer…

 • 4 april 2023

  Hoogbegaafdheid en kansengelijkheid: OCW bezoekt OBS Joseph Haydn

  Lees meer…

 • 29 maart 2023

  Column #10 Marko Otten Geschiedenis Vereniging BPS

  Lees meer…

 • 7 maart 2023

  Column #9 Marko Otten: Een paar flinke slagen in het gedroomde beleid

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

School op de Berg

“SCHOOL OP DE BERG: EEN BERG AAN ERVARING”

Contactgegevens
Adres: Tollenslaan 2, 3818 VG Amersfoort / website

Over de school
School op de Berg is een katholieke basisschool in Amersfoort en telt op dit moment 550 leerlingen verdeeld over 19 groepen. Op School op de Berg geniet het kind het optimale van het onderwijs omdat wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften en leerstrategieën van het kind. De leerresultaten zijn hoog. Wij bereiken dit door inzet van vakspecialisten en het werken met kwaliteitsgroepen.

Onze specifieke kenmerken zijn:

Kwalitatief hoogstaand onderwijs: Het kind geniet het optimale van het onderwijs omdat wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften en leerstrategieën van het kind. De leerresultaten zijn hoog. Wij bereiken dit door inzet van vakspecialisten en het werken met kwaliteitsgroepen.

Positief pedagogisch klimaat: de belangrijkste voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen is dat het kind zich prettig en veilig voelt. Ons onderwijs begint met het scheppen van een veilige sfeer, waarbij ieder kind op zijn eigen wijze onderdeel is van de groep. De leerkracht heeft oog voor de onderwijsbehoeften van ieder kind, zodat het kind zich competent voelt en zelfvertrouwen heeft.

Rijke duurzame en digitale leeromgeving: de leerlingen worden gestimuleerd om hun talenten te ontplooien op cognitief, sociaal, emotioneel, creatief, fysiek en geestelijk gebied. Daarnaast willen we kinderen ook voorbereiden op hun rol in de maatschappij.

Onderwijsvisie
Alle leerlingen hebben op de School op de Berg een plek waar ze zich thuis voelen, goed kunnen presteren en een passend aanbod krijgen. De school beschikt over een doorgaande lijn in de begeleiding van (hoog)begaafde en (hoog)intelligente leerlingen. Dit aanbod omvat, compacten, verrijken en de mogelijkheid tot deelname aan een interne plusklas.

School op de Berg is Begaafdheidsprofielschool en speelt binnen deze vereniging een actieve rol, onder andere door samen te werken met scholen in de omgeving op het gebied van hoogbegaafdheid, zoals het Corderius College in Amersfoort en door een voortrekkersrol op stichtingsniveau.
School op de Berg gebruikt een werkdefinitie hoogbegaafdheid, die is gebaseerd op theorie over hoogbegaafheid van Renzulie (1985). We gebruiken daarnaast een overzichtslijst van kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid.

Tevens heeft School op de Berg een Kwaliteitsgroep Begaafdheid, die verantwoordelijk is voor scholing en begeleiding van het team op het gebied van begaafdheid.

Good Practices

Groepsaanbod
Wij hebben sinds 1999 een bovenschoolse Plusklas voor leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8. Kinderen ontmoeten één ochtend per week ontwikkelingsgelijken en worden uitgedaagd op verschillende gebieden. Kinderen leren leren, filosoferen en werken aan een project volgens de cirkel van onderzoekend of ontwerpend leren. Hierbij ontwikkelen ze executieve vaardigheden en oefenen ze met vaardigheden als samenwerken en feedback geven en ontvangen. De plusklas heeft een regiofunctie en staat open voor leerlingen uit de regio Amersfoort.
Er is een kangoeroegroep voor leerlingen uit groep 1/2 en Levellab voor leerlingen uit groep 3/4. Zij werken aan kortere projecten op vakoverstijgende gebieden. Deze groepen worden gevormd door leerlingen van onze eigen school.

Individueel aanbod
Naast het aanbod in de Plusklassen is er ook een mogelijkheid tot een individueel aanbod of in kleine groepjes. Kinderen waarvoor het compacte en verrijkte aanbod in de groep niet passend is, krijgen individueel of in een klein groepje aanbod en begeleiding van de specialist begaafdheid. Afhankelijk van de hulpvraag zijn dit verdiepende projecten, oefeningen met executieve vaardigheden of psycho-educatie over dubbel bijzondere diagnoses of bijvoorbeeld mindset. Op deze manier is er voor elke begaafde leerling een passend aanbod.

Kritische succesfactoren
Bij School op de Berg begint de begeleiding van kinderen bij goed observeren en signaleren. Wanneer we merken dat leerlingen niet presteren zoals wij zouden verwachten, kijken we verder. Bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van executieve vaardigheden of mindset. Wanneer blijkt dat kinderen dit nog niet goed ontwikkeld hebben, is er de mogelijkheid om deze kinderen hier individueel of in kleine groepjes bij te begeleiden. Deze begeleiding gebeurt door een leerkracht uit het specialistenteam.

In de plusklassen wordt regelmatig aandacht besteed aan de leerkuil. Kinderen ervaren deze leerkuil soms voor het eerst en dat is meestal niet echt prettig. Door de leerkuil uit te leggen, maar ook te doorleven, als kind maar ook als leerkracht, ervaart het kind dat dit erbij hoort. Het leert reflecteren, doorzetten en zijn eigen talenten inzetten als iets niet meteen lukt.

School op de Berg heeft een belangrijke rol binnen de regio. Regelmatig komen collega’s van andere scholen observeren of meedraaien. Kennisoverdracht, inspiratie, voorlichting en begeleiding zijn belangrijke onderdelen hierbij.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement