Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

OBS Jan Ligthart

Contactgegevens
Adres: Olingermeeden 2, 9903 ET Appingedam / https://www.jan-ligthart.nl

Motto
De Jan Ligthart is een plek waar kinderen en personeel zich in een veilige omgeving sociaal-emotioneel en cognitief kunnen ontwikkelen zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarbij houden we rekening met het feit dat ieder kind uniek is, zodat elk kind zijn individuele mogelijkheden zo goed mogelijk kan inzetten en ontplooien.

Over de school
Onze school ligt in de wijk Oling en maakt onderdeel uit van het in augustus 2014 opgeleverde Integraal Kind Centrum Olingertil. De meeste leerlingen van onze school komen uit Oling. Ook komen er kinderen uit de omliggende wijken of uit het centrum. De laatste jaren groeit het aantal leerlingen dat in omliggende plaatsen woont. Er zitten ongeveer 300 leerlingen op onze school. De Jan Ligthart is een openbare basisschool. Een school voor alle kinderen, zonder onderscheid in godsdienst, sociale of etnische achtergrond. Onze vijftien leslokalen zijn gesitueerd rondom leerpleinen. Deze pleinen zijn voor het gezamenlijk gebruik van vier lokalen. De instructies worden in de leslokalen gegeven door een leerkracht. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden. We gebruiken in alle groepen het model van de effectieve instructie. Naast dat wij een gecertificeerde BPS-school zijn, hebben ook het certificaat ‘Rots en Waterschool’. Dit betekent dat we veel aandacht geven aan het sociale milieu en de omgangsvormen tussen kinderen.

Onderwijsvisie
Onze school is een plek voor alles wat we belangrijk vinden voor de optimale ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar. We bieden een geïntegreerd aanbod van leren, spelen en ontdekken. Leerlingen bij ons op school moeten opgroeien tot zelfstandige volwassenen die weten dat ze ertoe doen. Wij bieden een leeromgeving waar de waarden harmonie, ruimte en nieuwsgierigheid centraal staan.

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Op onze school proberen we daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. Door middel van ons onderwijs willen wij ook voldoen aan de specifieke onderwijsbehoefte van het begaafde kind. Wij zijn wij ons ervan bewust dat niet ieder (begaafd) kind gelijk is. Er zijn altijd kinderen die een nóg specifiekere benadering nodig hebben dan het gemiddelde (begaafde) kind. Deze kinderen krijgen een eigen traject in overleg met de IB-er, HBG specialist, ouders en leerkracht.

Kritische succesfactoren
– Beleidsplan geschreven passend bij de school.
– Beleid wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast.
– Kennisverbreding binnen het team.
– Borging door coördinatoren in de verschillende bouwen.
– Gesprek met de leerling en betrokkenheid van ouders.
– Controle door specialist en intern begeleider.

Good Practice(s)
– Signalering versterken door een aanvullend inschrijfformulier (kleuters)
– Projectboxen
– Beleidsplan schrijven en implementeren
– Kennisoverdracht in het team; borging door een werkgroep.
– Bovenschoolse plusklas voor groep 7-8 in samenwerking met het voortgezet onderwijs

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement