Actueel

 • 16 september 2023

  Webinar subsidieronde 2023 regeling passend en dekkend aanbod

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  POINT breidt uit! Focus op taal, lezen en (cognitieve) talenten

  Lees meer…

 • 16 september 2023

  18/9 Webinar IMAGE-deelstudie Interactieonderzoek

  Lees meer…

 • 30 augustus 2023

  Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

  Lees meer…

 • 4 juli 2023

  Nieuwe regeling Begaafde leerlingen voor samenwerkingsverbanden

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Daltonschool Sint Jozef

“WORDEN WIE JE BENT”

Contactgegevens:
Adres: Markerstraat 9853 KM Lemmer / www.daltonlemmer.nl

Over de school 
Wij zijn een katholieke daltonschool die uit wil gaan van een brede ontwikkeling waarbij persoonsvorming en sociale waarden van groot belang zijn. Leidraad zijn de dalton-kernwaarden: verantwoordelijkheid (vrijheid), zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit (doelmatigheid). Als we spreken over een brede ontwikkeling hoort daar voor ons: onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen, VVTO (vroeg vreemde talenonderwijs) Engels (vanaf groep 1) en kunst en cultuuronderwijs bij.Worden wie je bent – is voor ons een belangrijk item. Elk kind heeft zijn eigen potentie, zijn eigen talenten, zijn eigen ontwikkelingsbehoeften. Wij willen het kind ZIEN in zijn volle omvang. We willen het kind zien stralen.

Onderwijsvisie
De visie van onze school is, tegemoetkomen aan de specifieke ontwikkelingsbehoeften van alle leerlingen zodat we alle kinderen optimale kansen en zorg bieden. Met behulp van het leerlingvolgsysteem signaleren wij de ontwikkelingsvragen om vervolgens ons onderwijsaanbod daarop aan te laten sluiten. Wij willen dat er op onze school voor intelligente en meer- en hoogbegaafde leerlingen in onderwijsinhoudelijk en pedagogisch didactisch opzicht, een passend en gestructureerd onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Onze taak is het kind te stimuleren om met de barrières, die het tegen komt, om te gaan en ze op te lossen. Dit houdt expliciet in:
– dat de wijze van signalering en de diagnose zorgvuldig en transparant geschiedt
– dat deze leerlingen in het groepsplan in leerlijn 4 en/of 5 ingedeeld zijn
– dat het aanbod van compacten, verrijken en verbreden op een planmatige wijze wordt aangeboden
– dat we naast de cognitieve ontwikkeling van deze leerlingen ook de sociale en emotionele ontwikkeling in het oog moeten blijven houden
– dat het aanbod, de voortgang en de bijzonderheden van de SiDi 3 gescreende leerlingen geregistreerd wordt op het ‘formulier voor meer- en hoogbegaafde leerlingen’ en het formulier voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
– dat de attitude van de leerkracht met betrekking tot het pedagogisch didactisch handelen wordt toegespitst op de behoefte van intelligente en meer- en hoogbegaafde leerlingen.

We werken op onze school met een leerteam voor het coördinerende werk m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid. Dit leerteam beschikt over aanvullende competenties, de leerteamleider heeft de opleiding ‘Specialist excellent talent en (hoog)begaafdheid PO afgerond en participeert in een netwerk van plusklasleerkrachten.

Het leerteam is samen met de IB-er belast met:
– het bewaken van het proces van signalering en diagnostiek
– het analyseren van de observatielijsten uit SiDi-3
– het begeleiden van de leerkrachten. Iedere groep heeft één vast aanspreekpunt.
– het voeren van periodieke gesprekken met de leerkrachten over items omtrent meer- en hoogbegaafdheid en de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen.
– het borgen van afspraken
– de selectieprocedure voor de plusklas
– het bewaken van het proces van doortoetsen
– het begeleiden van nieuwe leerkrachten

Good Practice(s)
– leerlingen werken met een eigen leervraag (eigenaarschap)
– veel differentiatie
– extra onderwijsvoorziening voor uitdaging, werken aan vaardigheden en mindset
– breed draagvlak door werken in leerteams
– klankbordgroep ouders van meer- en hoogbegaafde leerlingen

Kritische succesfactoren
– Kennis en attitude van de leerkrachten
– Tijd faciliteren voor het onderwijs aan en het begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement