Actueel

 • 15 april 2021

  SLO: werk maken van maatwerk

  Lees meer…

 • 11 april 2021

  Lianne Hoogeveen hoogleraar Identification, Support and Counseling of Talent

  Lees meer…

 • 21 maart 2021

  Internationale online conferenties over begaafdheid in 2021

  Lees meer…

 • 16 maart 2021

  ‘Samen elk talent versterken’ thema van online NTCN-symposium op 2 april

  Lees meer…

 • 5 maart 2021

  Artikel ‘Hoe start je onderwijs voor hoogbegaafden?’

  Lees meer…

PCBS De Arke

Naam school
PCBS De Arke

Adres
H.W. van Glinstrastraat 8, 9251 CL Burgum / website

Onderwijsvisie
Het kind gaat naar school om veel te leren. Wij zijn ervan overtuigd dat uw kind zich pas goed kan  ontwikkelen als er een veilige sfeer op school heerst. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan. Wij houden rekening met de mogelijkheden van ieder kind en accepteren eventuele  beperkingen.  Elk kind is uniek en krijgt de ruimte te ontdekken wie het werkelijk is. Kinderen mogen fouten maken en krijgen iedere dag een nieuwe kans. Wij leren onze leerlingen om zo ook met anderen om te gaan. Een veilige leeromgeving vormt de basis voor het onderwijs op CBS De Arke. In die  zin hechten wij in onze visie veel waarde aan de begrippen welbevinden, zelfstandigheid, samenwerken en prestatie (binnen de eigen mogelijkheden).

Visie op hoogbegaafdheid
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Uitgaande van deze visie willen wij iedere leerling optimale kansen en zorg bieden. Dat betekent dat wij binnen ons onderwijs ook aan willen sluiten op de specifieke vragen van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Om deze groep kinderen de goede aandacht en begeleiding te bieden vinden wij een aantal zaken belangrijk:
– De wijze van signalering en diagnose gebeurt zorgvuldig en transparant. Wij gebruiken daarvoor het DHH (Didactisch Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid).
– Het aanbod van de lesstof wordt op een planmatige doorzichtige wijze aangeboden;
– De attitude met betrekking tot het pedagogisch didactisch handelen wordt toegespitst op de behoefte van intelligente en (hoog)begaafde leerlingen;
– Op onze school zijn de IB’ers vakkundig op dit specifieke gebied en hebben we een coördinator voor (hoog)begaafdheid.
– Voor de leerlingen met een aangepaste leerlijn wordt een plan van aanpak geschreven; terugkerende scholing voor het hele team op dit gebied vinden wij een voorwaarde.

Uitgangspunt bij onze aanpak van (hoog)begaafde kinderen is, dat wij deze kinderen een uitdagend aanbod aanbieden binnen de eigen reguliere groep. Wij zien de groep als een afspiegeling van de maatschappij, waarbij begrip voor elkaars verschillen een normaal geaccepteerd gegeven behoort te zijn. Omdat van de doelgroep (hoog)begaafde kinderen bekend is dat ze beter excelleren als er ook samenwerking met andere kinderen uit deze doelgroep is, bieden wij regelmatig momenten van samenwerking in ons onderwijsaanbod aan. Reflectieve leergesprekken met een leerkracht horen daarbij.

Naast de aandacht voor verrijking heeft ook een verbredingsaanbod een plek in ons aanbod. U vindt hier meer informatie over achter de tabbladen Plusklas en Talint. Er is in school een speciaal lokaal ingericht, waar de (hoog)begaafde kinderen uit midden- en bovenbouw les krijgen.

Kritische succesfactoren
– een zorgvuldige intake en plaatsing van de leerling, mede gebaseerd op brede diagnostische kennis,
– een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma voor dit type leerling,
– zorgvuldige begeleiding van deze groep leerlingen,
– bereidheid de aanwezige expertise te delen met ouders en met andere scholen in de regio.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement