Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Basisschool Het Talent

Naam school
Basisschool Het Talent

Motto van de school
“VOOR JE KIND WIL JE TOCH HET BESTE”

Contactgegevens
Adres: Queenstraat 37B 6663 HA Lent, 024-3604332 / website

Over de school
Basisschool Het Talent is een basisschool in de waalsprong bij Nijmegen. De school heeft ongeveer 600 kinderen, verdeelt over 6 units. Een van deze units, unit wit, is gericht op hoogbegaafde kinderen. Hier zitten ongeveer 60 kinderen die voltijd onderwijs krijgen voor hoogbegaafde kinderen. In de rest van de units zitten zo’n 80 meer- en hoogbegaafde kinderen.

Binnen een unit wordt er gewerkt met 4 mentorgroepen, waarin kinderen van 4 tot en met 8 jaar bij elkaar zitten en kinderen van 8 tot 12 jaar. Het Talent heeft een uniek onderwijsconcept ontwikkeld, waarin het kind en het omgaan met verschillen centraal staan. De belangrijkste kenmerken van ons onderwijs zijn dat kinderen een eigen leerroute volgen, Het curriculum bestaat uit (speel)leerstoflijnen, er zijn geen jaarklassen, maar verticale groepen en levensecht leren, samenwerken en zelfstandig werken staan centraal.

Onderwijsvisie
Kinderen verschillen. Elk kind heeft eigen talenten, eigen mogelijkheden en eigen ondersteuningsbehoeften. Basisschool Het Talent erkent die verschillen en wil recht doen aan ieder kind. We doen dat vanuit een doordachte visie, die is gestoeld op de volgende uitgangspunten:
– Het kind staat centraal
– Het kind functioneert in een sociale context
– Pedagogische Didactische Kernstrucuur (PDKS)
– Het onderwijs gaat uit van erkende ongelijkheid
– Het onderwijs is vraag gestuurd
– Beginsituatie is uitgangspunt van het onderwijs

Kritische succesfactoren
Het onderwijs in unit wit heeft de volgende kenmerken:
– Een uitdagend onderwijsaanbod, de leerstof wordt ‘topdown’ aangeboden, we doen een beroep op de creativiteit van de kinderen en er is veel aandacht voor wereldoriëntatie vakken.
– Naast het reguliere onderwijsaanbod, zijn er vakken als filosofie, rots en water training, schaken en science. Unit wit is onderdeel van de school en is gekoppeld voor de schoolbrede onderwerpen aan een reguliere unit.
– De hoogbegaafde kinderen volgen een eigen onderwijsprogramma, maar doen daarnaast veel samen met de andere kinderen, bijvoorbeeld op het schoolplein en tijdens schoolbrede activiteiten. Unit wit draait mee in een pilot voor Tweetalig onderwijs. Ongeveer de helft van de tijd is de voertaal Engels in de unit. (er zijn daarnaast lessen in Cambridge Engels gegeven door een vakdocent).

Deeltijd wit

Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn maar in een reguliere unit zitten kunnen gebruik maken van de deeltijd variant van unit wit. Ook een aantal kinderen van andere scholen maken hier gebruik van. Deeltijd wit is onderverdeeld in deeltijd voor kleuters (gericht op lezen en oplossingsgericht denken), jonge kinderen gericht op schaken (kritisch en logisch denken) en verdieping op een onderwerp en science en kinderen (vanaf ongeveer 8 jaar) gericht op verdieping op een onderwerp en taal, kritisch, logisch en creatief denken en rots en water training. Zij krijgen dit een dag per week.

Kritische succesfactoren

– Uitgaan van verschillen en erkende ongelijkheid begint bij aanmelding van het kind. Ouders geven in een beginkenmerkenlijst aan wat het niveau van hun kind is op 3,8 jarige leeftijd (genormeerde lijst ITS). Dit geeft een indicatie voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong waarmee de school direct rekening kan houden met het starten op de basisschool.
– De juiste mensen op de juiste plek.
– De organisatie van de school is zodanig dat er voor elk kind rekening gehouden kan worden met verschillen in niveau, tempo en aanbod.
– Dezelfde groep mentoren is verantwoordelijk voor de hele schoolloopbaan van het kind, vormgegeven binnen de unit.

Good Practice(s)
Unit wit (voltijd onderwijs aan hb-kinderen) – 
Het aanbod in de reguliere units komt veelal tegemoet aan de leerbehoeften van hoogbegaafde kinderen. In specifieke situaties heeft een kind soms meer nodig. Hiervoor hebben wij een aparte unit ingericht (unit wit), waar het onderwijs is volledig is aangepast aan het niveau en de denkwijze van hoogbegaafde kinderen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement