Actueel

 • 20 januari 2022

  Eerste deelstudie IMAGE: overzicht activiteiten samenwerkingsverbanden

  Lees meer…

 • 23 december 2021

  Docu over extreme intelligentie: Door de bomen

  Lees meer…

 • 21 december 2021

  Het bestuur #9: Odilia Heetman

  Lees meer…

 • 21 december 2021

  Het ontdekken van het leerpotentieel: de KIQT+

  Lees meer…

 • 17 december 2021

  ECHA 2022: Call for proposals en registratie geopend

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Basisschool KBS De Hofstee

“DE HOFSTEE MAAKT LEREN LEUK!’

Contactgegevens
Kraanvogel 22, 4772 SB Etten-Leur / website

Over de school
Basisschool De Hofstee is gelegen op een centrale locatie in Etten-Leur in de wijk “Hooghuis”. Dagelijks bezoeken ongeveer 480 kinderen, verdeeld over 19 groepen, onze school. Vanuit onze onderwijsvisie streven we ernaar om ieder kind een veilige, aangename en sfeervolle omgeving aan te bieden. Wij beseffen ons dat kinderen verschillende kwaliteiten hebben en dat we daar in ons onderwijs duidelijk en herkenbaar rekening mee dienen te houden.

In totaal werken we met 31 medewerkers (van onderwijsassistent, administratie tot leerkracht) aan deze uitdagende taak. Het onderwijs wordt op een voor kinderen aantrekkelijke wijze aangeboden in een stimulerende omgeving die de motivatie tot leren verhoogd. Binnen onze school werken wij met verschillende kernteams. Iedere medewerker is bij een van deze kernteams aangesloten. Zo dragen wij er samen zorg voor dat de kwaliteit van ons onderwijs gecontinueerd wordt.

Onderwijsvisie
Richtinggevend voor de inrichting van ons onderwijs is onze schoolvisie.

De Hofstee, waar onze kinderen het beste uit zichzelf leren halen.
De Hofstee, waar het een veilige plaats is voor iedereen.


Bij het aanbieden van de leerstof gaan wij uit van minimumdoelen; doelen die in principe voor elk kind haalbaar zijn. Daarnaast bieden wij kinderen de gelegenheid om op hun eigen niveau te werken aan bepaalde herhalings- en/of verdiepingsstof. Dit wordt in alle groepen dagelijks toegepast.

Binnen onze visie is er plaats voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafden kinderen. Wij bieden deze kinderen een plek binnen ons onderwijs, waar ze zich veilig voelen, lekker in hun vel (komen te) zitten én een aanbod krijgen waarmee ze uitgedaagd worden om te leren denken en leren leren. Het doel? De kinderen vertrouwen geven in eigen kunnen om zo hun kwaliteiten in te zetten om zichzelf te ontwikkelen.

Good Practice
Binnen de Hofstee werken wij met Topspel en Topwerk. Dit is een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 die bestemd is voor meer- en hoogbegaafden leerlingen. Topspel en Topwerk wordt zowel binnen als buiten de groep aangeboden.

Binnen de groep wordt er vooral gewerkt in een map met uitdagende verbredende- en verdiepende opdrachten, onder begeleiding van de eigen leerkracht.

Buiten de groep wordt er gewerkt op projectbasis waarbij o.a. leren leren, filosoferen of werken aan projecten met een specifiek vaardigheidsdoel centraal staat. Dit gebeurt soms samenwerkend, soms individueel.
Er zijn experts (talentbegeleiders) op school aanwezig om Topspel en Topwerk vorm te geven, de leerlingen hierin te begeleiden en de groepsleerkrachten van de leerlingen.

De groepsleerkrachten worden voortdurend bijgeschoold om goed te signaleren, te begeleiden, te sturen en te ondersteunen.

Kritische succesfactoren
– HB-beleid wordt door het hele team gedragen.
– Goede (vroegtijdige) signalering door de groepsleerkrachten.
– Een duidelijke doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m groep 8.
– De kwaliteit van het HB-beleid wordt bewaakt en geborgd door de twee aanwezige talentbegeleiders.
– Alle kinderen, dus ook de HB-kinderen, worden gezien op de Hofstee. Individueel maatwerk is mogelijk. We kijken goed naar wat ieder kind nodig heeft om tot leren te komen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement