Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Basisschool KBS De Hofstee

“DE HOFSTEE MAAKT LEREN LEUK!’

Contactgegevens
Kraanvogel 22, 4772 SB Etten-Leur / website

Over de school
Basisschool De Hofstee is gelegen in Etten-Leur. Dagelijks bezoeken ongeveer 480 kinderen, verdeeld over 19 groepen, onze school. Vanuit onze onderwijsvisie streven we ernaar om ieder kind een veilige, aangename en sfeervolle omgeving aan te bieden. Wij beseffen ons dat kinderen verschillende kwaliteiten hebben en dat we daar in ons onderwijs duidelijk en herkenbaar rekening mee dienen te houden.

In totaal werken we met 31 medewerkers (van onderwijsassistent, administratie tot leerkracht) aan deze uitdagende taak. Het onderwijs wordt op een voor kinderen aantrekkelijke wijze aangeboden in een stimulerende omgeving die de motivatie tot leren verhoogd. Binnen onze school werken wij met verschillende kernteams. Iedere medewerker is bij een van deze kernteams aangesloten. Zo dragen wij er samen zorg voor dat de kwaliteit van ons onderwijs gecontinueerd wordt.

Schoolvisie
Richtinggevend voor de inrichting van ons onderwijs is onze schoolvisie.

De Hofstee, waar onze kinderen het beste uit zichzelf leren halen.
De Hofstee, waar het een veilige plaats is voor iedereen.


Bij het aanbieden van de leerstof gaan wij uit van zogenaamde minimumdoelen; doelen die in principe voor elk kind haalbaar zijn. Daarnaast bieden wij kinderen de gelegenheid om op hun eigen niveau te werken aan bepaalde herhalings- en/of verdiepingsstof. Dit wordt in alle groepen dagelijks toegepast, zodat er o.a. ruimte ontstaat  voor  onderwijs aan meer- en (hoog) begaafden kinderen. Wij bieden deze kinderen een plek binnen ons onderwijs, waar ze zich veilig voelen, lekker in hun vel (komen te) zitten én een aanbod krijgen waarmee ze uitgedaagd worden om te leren leven, leren leren en denken.
Het doel? De kinderen vertrouwen geven in eigen kunnen om zo hun kwaliteiten in te zetten om zichzelf te ontwikkelen.

Het Ontwikkellab
Binnen de Hofstee werken wij met Het Ontwikkellab. Het Ontwikkellab is een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 die bestemd is voor meer- en (hoog) begaafde leerlingen én voor leerlingen met een hoog uitstroomperspectief. Het Ontwikkellab wordt zowel binnen als buiten de groep aangeboden.

Binnen de groep wordt er vooral gewerkt in een map waar uitdagende verdiepende- en verbredende opdrachten inzitten, waar de leerlingen onder begeleiding van de eigen leerkracht aan werken. Buiten de groep wordt er op projectbasis gewerkt waarbij projecten met een specifiek vaardigheidsdoel centraal staan. De begeleiding is hierbij vooral gericht op het aanleren van specifieke vaardigheden, zoals de executieve functies, mindset, leren leren en faalangst. Dit gebeurt soms samenwerkend, soms individueel. Er zijn talentbegeleiders aanwezig om Het Ontwikkellab vorm te geven én om de leerlingen en groepsleerkrachten hierin te begeleiden. De groepsleerkrachten worden voortdurend bijgeschoold om goed te signaleren, te begeleiden, te sturen en te ondersteunen.

Succesfactoren

 • Een duidelijke doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m groep 8.
 • De doorgaande lijn (Het Ontwikkellab) wordt zowel binnen als buiten de groep aangeboden.
 • Goede (vroegtijdige) signalering door de groepsleerkrachten.
 • Alle kinderen, dus ook de meer- en (hoog) begaafde kinderen, worden gezien op de Hofstee. Individueel maatwerk wordt toegepast. We kijken goed naar wat ieder kind nodig heeft om tot leren te komen.
 • De kwaliteit van Het Ontwikkellab wordt bewaakt en geborgd door de twee aanwezige talentbegeleiders, waarbij het team actief wordt betrokken.  

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement