Actueel

 • 10 juli 2024

  Publicatie dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 1 juli 2024

  “We willen dat de leerlingen op alle vlakken tot ontwikkeling komen” Hb-onderwijs op het Keizer Karel College

  Lees meer…

 • 25 juni 2024

  “Welke leerling in aanmerking komt? Daar hebben we geen criteria meer voor”. HB op de Prins Florisschool

  Lees meer…

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

RSG Simon Vestdijk Harlingen

“JE KOMT VERDER MET VESTDIJK”

Contactgegevens
Adres: Koningin Julianastraat 3, 8862 TA, Harlingen / website

Over de school
RSG Simon Vestdijk is een middelgrote school met 1235 leerlingen verdeeld over twee locaties (ongeveer 1065 in Harlingen en 170 in Franeker). Beide scholen vallen onder de stichting OVO Fryslân Noord. De vestiging in Harlingen biedt een breed onderwijsaanbod aan van vmbo basis t/m vwo. Binnen het vwo zijn er twee talentstromen waar leerlingen uit kunnen kiezen: Technasium & wetenschapsoriëntatie (WON).

Als school vinden we het het heel belangrijk dat er iets te kiezen valt, daarom zijn er binnen ons gevarieerde onderwijsaanbod kansen en mogelijkheden voor iedereen!

Goed onderwijs en daarbij passende zorg staan voor ons voorop. Een plezierige sfeer, je veilig voelen en een passende begeleiding horen daarbij.

Onderwijsvisie
RSG Simon Vestdijk wil breed en kwalitatief goed onderwijs (blijven) bieden, waarbinnen er op alle niveaus iets te kiezen valt voor leerlingen: ‘een zee aan mogelijkheden’. We zorgen ervoor dat alle leerlingen in de regio waar de school staat een waardevol en bij hen passend diploma kunnen halen en dat leerlingen goed voorbereid worden op het vervolgonderwijs en de maatschappij waarvan zij deel uitmaken.

Naast het voldoen aan de kwaliteitseisen en het streven naar steeds betere resultaten, beschrijft ons kompas de drie kernwaarden die aan de basis staan van onze missie en in dit schoolplan worden vertaald naar onderwijskundig beleid voor de komende jaren:
• Een veilig en gezond schoolklimaat
• Persoonlijke ontwikkeling
• Verbondenheid

Vanuit dit kompas hebben we drie speerpunten geformuleerd. Dit is het fundament van de onderwijskundige ontwikkeling voor de komende schooljaren.
• Coachende (bege)leiding
• Eigenaarschap; eigen verantwoordelijkheid van leerlingen (werken vanuit leerdoelen)
• Méér dan vakinhoud

Vanuit de hoedanigheid als brede scholengemeenschap vinden we het van belang dat we een breed onderwijsaanbod bieden voor iedere leerling. Daarom moet er ook ruimte en aandacht zijn voor hoogbegaafdheid. De komende periode werken we dit concreet uit, maar de kern van de aanpak komt neer op maatwerk. Samen met de leerling, ouders/verzorgers en experts komen we tot een passend programma, waar de hoogbegaafde leerling goed tot z’n recht kan komen.

Good practices
– Keuze voor een vwo-leerling tussen Technasium en WON
– In de bovenbouw keuze voor extra vakken via de Talent Academie: wiskunde D, Chinees, Spaans en Frysk
– Extra ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen via mentor en/of IB’er
– Aantrekkelijke werkplekken voor (zelf)studie
– Deelname aan Olympiades in de onder- en bovenbouw

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement