Actueel

 • 12 december 2020

  Onderzoek de school in #2: Alexander Minnaert over dubbelbijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 12 december 2020

  Column #23 – Passend onderwijs voor (zeer) jonge leerlingen in het VO

  Lees meer…

 • 11 december 2020

  Monitor subsidieregeling (hoog)begaafden in het po en vo

  Lees meer…

 • 23 november 2020

  Het bestuur #3: Fred Stad

  Lees meer…

 • 20 november 2020

  Themanummer hoogbegaafdheid Tijdschrift voor Orthopedagogiek

  Lees meer…

Oranje Nassau College (Parkdreef)

“GRENSVERLEGGEND ONDERNEMEND”

Contactgegevens: Parkdreef 282, 2724PB Zoetermeer / website

Over de school
ONC Parkdreef maakt onderdeel uit van het Oranje Nassau College. ONC Parkdreef is een school voor mavo, havo en vwo met ongeveer 1600 leerlingen. We geven onderwijs met structuur, met aandacht voor vaardigheden en ruimte om te groeien.  We dagen leerlingen in alle opleidingen uit om de eigen grenzen te verleggen. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik nog meer? Dat ontdekt de leerling tijdens de lessen, de talenturen en door alle activiteiten die we ondernemen.

ONC GO Talent: Sportklas, Art, Research & Technology, Outdoor Education
ONC Ondernemend: Jet-Net, stages, duurzaam ondernemen, zelf je bedrijf opzetten, excursies, debatteren
ONC Excellent: Begaafdheidsprofielschool, maatwerk voor (hoog)begaafde leerlingen op vwo, havo én mavo, Denkwijs, pré-vwo
ONC International: Global Citizen School, uitwisselingen, internationale projecten, Anglia, Delf, Goethe, reizen en lezingen

Onderwijsvisie
Onderwijs moet leerlingen vormen en toerusten zodat zij als mens zelfstandig in de samenleving kunnen functioneren. Onze missie is dan ook: het bieden van kwalitatief goed en inspirerend onderwijs in een veilig en prettig leefklimaat om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij van nu en morgen.

Hoogbegaafde leerlingen krijgen hierbij de individuele begeleiding waar dat nodig is. Waar het kan worden zij gezien als onderdeel van de andere leerlingen.

Kritische succesfactoren
– Leerlinggerichte aanpak in onderwijs en begeleiding.
– Een team docenten met voldoende kennis over hoogbegaafdheid.
– Een jaarlijkse nascholing op hoogbegaafdheid voor alle docenten havo en vwo.
– Out-of-the-box-denken voor oplossen van knelpunten op het gebied van onderwijs en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

Good Practice(s)
– ONC Excellent: Een maatwerktraject afgestemd op de talenten van hoogbegaafde leerlingen.
– Denkwijs Unicoz: Een onderwijsprogramma voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid die (dreigen) uit (te) vallen.
– Pre-vwo: een samenwerking tussen de basisscholen en het VO van Unicoz. Leerlingen uit de bovenbouw van het PO volgen vakken op het VO samen met de leerlingen uit vwo 1.
– Leerlinggericht handelen: complexe problemen vragen soms om creatieve oplossingen. Hierin staat het belang van de hoogbegaafde leerling centraal.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement