Actueel

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  Publicatie Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid

  Lees meer…

 • 20 december 2023

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 27 november 2023

  Triggers, wrijving en scaffolding. Aanpak hoogbegaafden op SG Huizermaat

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Twee nieuwe leden stellen zich voor

De Vereniging BPS verwelkomt twee scholen als nieuw aspirant-lid:
– Bernardinuscollege, Heerlen
– Christelijke basisschool De Wegwijzer, Bunschoten – Spakenburg

Op dit moment heeft de vereniging in het primair onderwijs 22 leden en 6 aspirant-leden, in het voortgezet onderwijs zijn er 35 gecertificeerde leden en 12 aspirant-leden.

Hieronder stellen de nieuwe leden zich voor.

———————–

Ingrid Ottenheijm, talentcoördinator Bernardinuscollege Heerlen

Hoe lang zijn jullie al bezig met hoogbegaafdheid?
Het Bernardinuscollege kent een lange traditie op het gebied van de vorming van jonge mensen op intellectueel, cultureel en maatschappelijk gebied, waarbij leerlingen worden aangemoedigd en uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen tot kritisch jongvolwassenen. Creativiteit, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid tonen, zijn essentiële onderdelen van het onderwijs op Bernardinuscollege. Het thema hoogbegaafdheid is altijd aanwezig geweest omdat er voldoende leerlingen aanwezig waren in deze doelgroep maar er is nooit vaste vorm aan gegeven. Sinds schooljaar 2018-2019 heeft de directie meer- en hoogbegaafdheid en talentontwikkeling onderdeel gemaakt van de missie en visie op school en zijn er ook middelen vrijgemaakt om kennis en expertise te vergroten en projecten en ondersteuning op te starten.

Wat is jullie onderwijsvisie op hoogbegaafdheid?
Elke leerling heeft zijn eigen, unieke talenten. Het Bernardinuscollege wil een leerling leren talenteren. Dat betekent dat je een leerling zoveel ruimte en verantwoordelijkheid moet geven als zij of hij aan kan. Om dit te weten te komen moet je een leerling goed kennen en erkennen. Vervolgens kun je een leerling ondersteunen maar ook uitdagen om zijn talent maximaal te ontwikkelen. Dat gebeurt in groepsverband, met de studiecoach, in samenspraak met ouders en uiteraard in gesprek met de
leerling zelf. Er zijn verschillende mogelijkheden van verdieping en verrijking en versnellen en er is maatwerk voor de leerling die dit nodig heeft.
Het Bernardinuscollege werkt ook samen met basisscholen en streeft ernaar om een doorlopende leerlijn te creëren van primair naar voortgezet onderwijs, zodat de aansluiting ook voor meer- en hoogbegaafde leerlingen soepel is en uitdaging in het vooruitzicht ligt. Zo werken we sinds 2019 samen met basisschool Windekind in het kader van SpringWijs-onderwijs. De plusgroep van leerlingen van groep 7 en 8 is zo een aantal keer een uitdagende workshop komen volgen op het Bernardinuscollege. Met hun plus-leerkracht hadden deze leerlingen van tevoren het leerlingprofiel van het Bernardinuscollege doorgenomen en nagedacht over de vraag: welke vaardigheden heb je nodig in het voortgezet onderwijs om succesvol te zijn?

Waarom zijn jullie lid geworden?
Per 1 augustus 2019 is het Bernardinuscollege aspirant-lid van de Vereniging BPS. Daarmee gaat het
Bernardinuscollege zich toeleggen op verbreden en vergroten van kennis omtrent meer- en hoogbegaafdheid en het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en specifieke begeleiding voor getalenteerde leerlingen. Op dit moment is er een talentcoördinator en twee talentbegeleiders die de expertisegroep BPS vormen. Het is de bedoeling dat deze groep wordt uitgebreid met collega’s die specifiek ondersteuning en uitdaging kunnen bieden aan de (hoog) begaafde leerling maar het is ook de bedoeling dat deze groep kan dienen als inspirator en motor van talentontwikkeling voor elke leerling. Een leerling die het Bernardinuscollege verlaat, kan voor zichzelf duidelijk antwoord geven op de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wie wil ik zijn?
Wij zijn ervan overtuigd dat het lidmaatschap van BPS ons duidelijke richtlijnen kan bieden waaraan
onderwijs en begeleiding voor hoog- en meer begaafde leerlingen kan voldoen. Het doorlopen van een traject om aan de gedragscode van de vereniging te voldoen, betekent dat je voortdurend bewust bent of je nog wel moet doen wat je doet. Bovendien is het uitwisselen van expertise en delen van kennis onder elkaar zeer waardevol.

Wat zouden jullie willen leren van andere scholen?
Uiteindelijk gaat het erom dat het Bernardinuscollege een beleid met activiteiten en begeleiding ontwikkelt die op deze school passen. Door in de keuken van een andere school te mogen kijken en te zien hoe dingen in de praktijk werken of worden uitgevoerd, word je geïnspireerd en geënthousiasmeerd en kun je als school zelf onderwijsaanbod op maat ontwikkelen.

Wat kunnen scholen bij jullie leren?
Het project SpringWijs-onderwijs kan een voorbeeld zijn hoe de verbinding tussen po en vo kan worden gelegd. Deze samenwerking vindt plaats in het kader van onze doelstelling om leerlingen doorlopende leerlijnen po-vo te laten ervaren. We streven er immers naar om het mogelijk te maken dat po-leerlingen met een ontwikkelvoorsprong in de toekomst nog voor de afronding van groep 8 naar ons toe kunnen komen voor lessen of projecten van leerjaar 1-2; er wordt dus SpringWijs-onderwijs gevolgd. Dit verschaft uitdaging en een zinvolle deelname aan het formatieve leerproces in het vo in de laatste maanden van het po. Hierdoor zullen meer- en hoogbegaafde leerlingen beter voorbereid en
met een meer realistisch beeld gaan deelnemen aan het onderwijs in een vo-school.


 

Els de Groot, HBplus-leerkracht, Christelijke basisschool De wegwijzer (Bunschoten – Spakenburg)

Hoe lang zijn jullie al bezig met hoogbegaafdheid?
Al vrij lang, maar vanaf 2012 zijn we begonnen met het nadenken over een structurele aanpak van ons hb-onderwijs. Ik ben toen ook begonnen met de opleiding voor specialist begaafdheid. De reden was dat we een aantal hb-leerlingen hadden, maar we wisten niet goed of we het juiste deden. We hadden behoefte aan kennis en nieuw aanbod. Vanaf 2013 hebben we een visie ontwikkeld en beleid gemaakt.

Wat is jullie onderwijsvisie op hoogbegaafdheid?
Die visie past in onze algemene visie op onderwijs: we kijken naar de individuele leerling, wat heeft die nodig om zichzelf te kunnen ontwikkelen? Wat moeten we doen om ons onderwijs passend te maken voor hem of haar? Voor hb-leerlingen hebben we dan ook verschillende vormen van ondersteuning. Er is een overkoepelende plusklas van onze vereniging, er zijn drie van dat soort groepen, 12 scholen doen mee. Daarnaast hebben we bij ons op school per klas kleine projectgroepen waarin leerlingen extra stof of opdrachten krijgen. Daarnaast zijn er plusgroepjes waar de nadruk ligt op het ontwikkelen van vaardigheden. En ook op individueel niveau helpen we onze hb-leerlingen.

Waarom zijn jullie lid geworden?
Eigenlijk om twee redenen. We willen onszelf scherp houden. We denken dat we goed bezig zijn, maart het blijft dan belangrijk dat een extern persoon of organisatie kan aanwijzen wat je ontwikkelpunten zijn. Daarnaast zijn we op zoek naar nieuwe kennis en inzichten. Wat dat betreft hebben we hoge verwachtingen van de Vereniging BPS.

Wat zouden jullie willen leren van andere scholen?
Hoe andere scholen hun hb-onderwijs hebben ingericht, en dan vooral die scholen die dat hebben ingebed in hun reguliere onderwijs. En de overgang naar het middelbaar onderwijs, hoe doe je dat op een goede manier? Op de afgelopen Verenigingsdag hebben we daar al met een aantal scholen over gesproken.

Wat kunnen scholen bij jou leren?
Wij hebben een breed en divers aanbod, waarbij we uitgaan van de individuele leerling. Hoe maak je je onderwijs passend voor iedereen? Ik denk dat we daar sterk in zijn.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement