Actueel

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 17 februari 2024

  Publicatie Schooluitval en thuiszitten

  Lees meer…

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Twee nieuwe leden stellen zich voor

Sinds 1 november 2021 zijn K.b.s. Geert Groote en RSG Simon Vestdijk lid van de Vereniging BPS. Hieronder stellen zij zich voor.

RSG Simon Vestdijk

Korte beschrijving van de school
RSG Simon Vestdijk is een middelgrote school met 1235 leerlingen verdeeld over twee locaties (ongeveer 1065 in Harlingen en 170 in Franeker). Beide scholen vallen onder de stichting OVO Fryslân Noord. De vestiging in Harlingen biedt een breed onderwijsaanbod aan van vmbo basis t/m vwo. Binnen het vwo zijn er twee talentstromen waar leerlingen uit kunnen kiezen: Technasium & wetenschapsoriëntatie (WON). Als school vinden we het heel belangrijk dat er iets te kiezen valt, daarom zijn er binnen ons gevarieerde onderwijsaanbod kansen en mogelijkheden voor iedereen!
Goed onderwijs en daarbij passende zorg staan voor ons voorop. Een plezierige sfeer, je veilig voelen en een passende begeleiding horen daarbij.

Vanuit de hoedanigheid als brede scholengemeenschap vinden we het van belang dat we een breed onderwijsaanbod bieden voor iedere leerling. Daarom moet er ook ruimte en aandacht zijn voor hoogbegaafdheid. De komende periode werken we dit concreet uit, maar de kern van de aanpak komt neer op maatwerk. Samen met de leerling, ouders/verzorgers en experts komen we tot een passend programma, waar de hoogbegaafde leerling goed tot z’n recht kan komen.

De volgende onderdelen komen terug in onze hb-aanpak: persoonlijke begeleiding, intakegesprek bij aanmelding, maatwerk in het rooster, 8+ groep en extra vakken en/of verdieping (denk aan wiskunde D, Chinees, Spaans en Frysk). Daarnaast is er in school voldoende ruimte om in rust aan het werk te gaan.

Waarom zijn jullie lid geworden?
Enerzijds omdat er vanuit onze zorgondersteuning de ambitie heerst om nadrukkelijker met hoogbegaafdheid aan de slag te gaan. Anderzijds ook met een duidelijkere profilering van onze school.

Wat zouden andere leden van u kunnen leren als het gaat om hb en wat zou u van andere leden willen leren?
We kunnen vooral leren van de werkwijze van andere scholen. We staan dan ook zeker open voor good practices van andere scholen. Wat andere scholen kunnen leren van ons is hoe wij onze doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden binnen Technasium en WON hebben vorm gegeven.


K.b.s. Geert Groote

Korte beschrijving van de school
De Geert Groote is een katholieke basisschool in de wijk Stadspolders te Dordrecht. Onze school wordt door om en nabij de 300 leerlingen bezocht.
Wij geloven in de eigen kracht van kinderen. Wij willen hen helpen het beste in zichzelf boven te halen. Tegelijkertijd hebben wij aandacht voor de persoonsvorming. Wij gaan ervan uit dat ieder mens uniek en waardevol is. Dat ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft, zowel voor zichzelf en anderen als voor de omgeving.

Wij stellen ons als doel om kinderen díe kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen te laten verwerven, die ze nodig hebben om als zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens actief te kunnen en te willen participeren in onze samenleving.

Rust, Regelmaat en Reinheid zijn belangrijk in dit gegeven. Leerlingen moeten zich in een rustige omgeving, waarin duidelijke regels zijn gesteld, kunnen ontwikkelen. De leeromgeving van de leerlingen moet goed gestructureerd zijn, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen werken en zich kunnen ontwikkelen. Regelmaat en een duidelijke structuur is ook belangrijk voor de leerlingen.

De Geert Groote wil de school zijn waar kinderen zich goed voelen, zich thuis voelen, vertrouwen hebben/krijgen in zichzelf, zich veilig en geborgen voelen.

De Geert Groote is een leef- en leergemeenschap van kinderen en volwassenen. Een gemeenschap waarin er respect is voor verschillende levensbeschouwelijke tradities. Het kind leert deel te zijn van die gemeenschap, waarbij solidariteit uitgangspunt is en het kind oog krijgt voor de zwakkeren.

De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind ligt bij de ouders. Dit betekent dat de betrokkenheid van de ouders bij ons onderwijs een voorwaarde is. De school is een partner in de opvoeding van het kind.

De Geert Groote streeft ernaar een professionele lerende organisatie te zijn.

Wat is jullie hb-aanpak?
Wij werken op school met signaleringslijsten. Begaafde en hoogbegaafde kinderen krijgen verrijkingswerk en waar het kan, compacten we het werk. Er is een plusgroep voor de middenbouw en voor de bovenbouw, één dagdeel per week. In de plusgroep wordt gewerkt aan projecten met een bepaald thema. Tjdens het zelfstandig werken, kunnen de kinderen uit de plusgroep voor een deel van de tijd, werken aan Pittige Plustorens-projecten.
We doen als school mee aan het Project “Begaafd Dordt”, van het samenwerkingsverband Passen Onderwijs Dordrecht. Hoogbegaafdheid staat ten minste twee keer per schooljaar op de agenda van de teamvergadering van onze school, het team heeft daarnaast vorig jaar scholing gehad op het gebied van hoogbegaafdheid en krijgt in januari scholing i.v.m. de implementatie van de vernieuwde SIDI-PO. Ook doet het team de cursus Breinhelden dit schooljaar. Enkele teamleden hebben recent een uitgebreidere cursus over hoogbegaafdheid afgerond.

Waarom zijn jullie lid geworden?
Een oud-collega was heel erg begaan met hoogbegaafdheid en heeft de plusgroep opgestart. Ze is inmiddels al een paar jaar met pensioen, maar een van haar wensen was begaafheidsprofielschool te worden. De school heeft inmiddels haar werk voortgezet, uitgebreid en meer uren vrijgemaakt voor hoogbegaafdheid. Omdat wij denken, dat we toe zijn aan een volgende stap en ons ook nu al denken aardig te kunnen profileren als school met aandacht en zorg voor hoogbegaafdheid hebben wij nu het lidmaatschap aangevraagd.

Wat zouden andere leden van jullie kunnen leren als het gaat om hb en wat zouden jullie van andere leden willen leren?
Ervaringen uitwisselen is altijd leerzaam. Bijvoorbeeld over signaleren, materialen, de plusgroep, contact met derden.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement