Actueel

 • 18 juni 2024

  Publicatie De sociale en emotionele ontwikkeling van hb-leerlingen

  Lees meer…

 • 17 juni 2024

  Column #13 Marko Otten: Patrick Lam uit Hongkong op zoek naar BPS

  Lees meer…

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

SLO zoekt pioniers passend onderwijs en (hoog)begaafdheid

Om passend onderwijs ook voor (hoog)begaafde leerlingen zo goed mogelijk vorm te geven, wil het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling met bestuurders van samenwerkingsverbanden, schoolleiders, leraren en begaafdheidscoördinatoren die als pioniers al het nodige bereikt hebben, ideeën en ervaringen uitwisselen en inventariseren wat nog nodig is. Op woensdag 8 oktober van 17.00-20.30 uur is er daarom een expertmeeting in Utrecht voor pioniers in het primair onderwijs en op donderdag 9 oktober voor pioniers in het voortgezet onderwijs. Het doel is dan zicht te krijgen op goede praktijkvoorbeelden en vragen die er nog leven, boven tafel te krijgen. Hiervoor willen wij bij voorkeur een bestuurder, een schoolleider, een leraar en een begaafdheidscoördinator (dit kan uiteraard een leraar zijn) van ieder “samenwerkingsverband” aan tafel hebben, in ieder geval minimaal twee personen.

Op 3 juni is de oproep geplaatst dat het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling op zoek is naar pioniers op het vlak van passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. In het primair onderwijs heeft dit geleid tot voldoende aanmeldingen. Voor het voortgezet onderwijs zou het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling de huidige groep pioniers nog graag willen uitbreiden.

Lees verder…

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement