Actueel

 • 27 november 2023

  Triggers, wrijving en scaffolding. Aanpak hoogbegaafden op SG Huizermaat

  Lees meer…

 • 5 november 2023

  Maatwerk, professionalisering en protocollen. BPS-onderwijs op Het Noordik

  Lees meer…

 • 1 november 2023

  Publicatie KCHB: Ontwikkelen aanpak dubbel bijzondere leerlingen

  Lees meer…

 • 23 oktober 2023

  Column #12 Marko Otten: Driejarige brugperiode goed voor hoogbegaafden

  Lees meer…

 • 11 oktober 2023

  POINT: Cognitief talent bij minder bevoordeelde scholieren identificeren

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Project Expositie op scholen van archeologische vondsten

De Stichting Archeologie en Publiek (SAP) is met de voorbereiding gestart van het
project ‘Expositie op scholen van vondsten uit Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland”. Doel van het project: het gaat om het toegankelijk en beleefbaar maken van archeologie voor de bovenbouw van basisscholen en voor scholen voortgezet onderwijs. Uit het provinciale depot worden archeologische vondsten geselecteerd, en vervolgens per deelnemende school in een speciale vitrine geplaatst.

Op dit moment is de stichting bezig bij verschillende fondsen subsidie te krijgen. Om dat een goede kans van slagen te geven, wil de stichting weten welke school een intentieverklaring zou willen tekenen?

Over het project
Uit het provinciale depot worden archeologische vondsten geselecteerd, en vervolgens per
deelnemende school in een speciale vitrine geplaatst. SAP verzorgt alle werkzaamheden.
Via smartphones en/of via tablets wordt de informatie per vondst zichtbaar gemaakt.De informatie kan zijn concrete tekst, afbeeldingen, verhalen, en/ of een link naar een website, etc. SAP heeft voor dit project subsidie aangevraagd bij drie fondsen. Een kleine financiële eigen bijdrage per school (€ 100,- a € 250,-) wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht.

We gaan in het najaar 2018 de vitrines plaatsen bij de deelnemende scholen. Per school worden afspraken gemaakt over de plek van de vitrine, en over een of meer betrokken
docenten en liefst ook enkele scholieren voor het beheer van de vitrines. Het materiaal wordt door SAP verzekerd. SAP zorgt bij de plaatsing van de vitrine per school voor een vorm van introductie van het tentoongestelde. Het betrekken van ouders en andere familieleden van de scholieren is ook een doelstelling van dit project. In lokale media zullen we hieraan aandacht besteden.

We gaan er nu van uit dat de vitrine een jaar blijft staan, maar dit kan zeker ook korter.
Onder andere samen met lokale vertegenwoordigers van de AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie- kunnen we desgevraagd lezingen en/ of andere activiteiten rondom dit project organiseren.

Over de intentieverklaring
De stichting vraagt:
– Ziet uw school dit project als interessant en relevant voor (een deel van ) uw leerlingen bovenbouw?
– Past het in uw programma wat inhoud en doel betreft?
– Past het in uw programma wat planning betreft (najaar 2018)?
– Indien bovenstaande positief wordt beantwoord, bent u bereid een korte intentieverklaring afgeven van bovenstaande?

In verband met de ingediende subsidie aanvragen, zouden we het zeer op prijs stellen, als we deze intentieverklaring zo snel mogelijk kunnen ontvangen. Deze intentieverklaring verplicht nog tot niets. Het is een indicatie voor de subsidieverstrekkers van de mogelijke belangstelling voor dit project.

Meer informatie: freek.hasselaar@gmail.com

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement