Actueel

Ook volgend schooljaar CBO groepsscreening

Afgelopen jaar hebben meer dan tachtig scholen gebruik gemaakt van de CBO Groepsscreening. Ook komend schooljaar (2022-2023) biedt CBO scholen de mogelijkheid om leerlingen groepsgewijs te laten screenen, om bijvoorbeeld de intellectuele capaciteiten in kaart te brengen, vast te stellen of er sprake is van onderpresteren en/of om zicht te krijgen op de creativiteit, motivatie of het zelfbeeld van de leerlingen. Dit alles met als doel om beter aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van leerlingen en het meer op maat kunnen maken van de begeleiding die een leerling mogelijk nodig heeft, bijvoorbeeld in de vorm van deelname aan een verbredingstraject, een faalangstreductietraining of andersoortige begeleiding.

Na de afname van de groepsscreening worden de ingevulde formulieren door de medewerkers van het CBO geanalyseerd, verwerkt en weergegeven in een leerlingprofiel. Deze leerlingprofielen worden na de screening met de betrokken onderwijsprofessionals, van de leerlingen, besproken.

Interesse in de CBO Groepsscreening of wil je meer informatie? Mail naar Rinske Zurhorst via r.zurhorst@cbo-nijmegen.nl.

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement