Actueel

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…

 • 17 februari 2024

  Publicatie Schooluitval en thuiszitten

  Lees meer…

 • 28 januari 2024

  Vereniging BPS verwelkomt twee nieuwe leden

  Lees meer…

 • 21 januari 2024

  Bekijk het webinar Jonge begaafde leerlingen

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Doe mee aan onderzoek naar competenties van specialist begaafdheidsonderwijs

Onderzoeker: drs. Eleonoor van Gerven
Onderzoeksperiode: december 2018 – maart 2020

Dit onderzoek vindt plaats i.s.m. de Universiteit van Hasselt. Betrokken hoogleraren zijn prof. dr. T. Kieboom en prof. dr. K. Venderickx.

Waar gaat het onderzoek over en wat levert het op voor het onderwijs?
Begaafde leerlingen zitten op elke school. Net voor als alle andere leerlingen is het belangrijk dat zij onderwijs krijgen dat bij hen past en dat hun ontwikkeling (in de breedste zin van het woord) positief beïnvloedt. Omdat te kunnen doen hebben leraren kennis over begaafdheid nodig. Daarbij moeten ze de vaardigheid ontwikkelen om die kennis betekenisvol toe te passen in het onderwijs van alle dag. Het is belangrijk dat ze dicht aansluiten bij wat in hun praktijk realistisch haalbaar is. Tegelijkertijd moeten ze ook kunnen aansluiten bij moderne onderwijsconcepten die passen binnen de maatschappelijke opvattingen over kwalitatief goed onderwijs. Nu hoeft niet elke leraar een specialist begaafdheidsonderwijs te zijn, maar wie met begaafde leerlingen te maken krijgt moet toegerust zijn om er ook voor die leerling te kunnen zijn. Vanuit de dagelijkse praktijk vragen leraren daarom steeds vaker om gespecialiseerde ondersteuning, zoals zij dit ook doen als het een leerling betreft met een leer-of gedragsprobleem en zoals zij dit ook doen om de algemene kwaliteit van hun onderwijs hoog te houden. Op steeds meer scholen wordt daardoor de vraag om een specialist begaafdheidsonderwijs actueel.

Maar wanneer is een specialist een specialist en wat moet deze persoon dan allemaal kunnen en weten? Hoe ziet de professionaliteit van de specialist begaafdheidsonderwijs eruit? Wat weet en kan deze specialist en hoe zet deze hoogopgeleide specialist die kennis en vaardigheden om in concreet handelen? Hoe draagt die professionaliteit bij aan goed onderwijs voor begaafde leerlingen? Daarover gaat dit onderzoek. De specialist begaafdheidsonderwijs is een gekwalificeerde leraar die een kopstudie heeft gevolgd. In deze kopstudie ligt het accent op begaafdheid en wordt dit accent gelegd vanuit moderne onderwijskundige opvattingen. Om een professioneel kader te kunnen scheppen waaraan die specialist begaafdheidsonderwijs te herkennen, is een competentiematrix ontwikkeld. Bij deze matrix horen indicatoren van passende kennis en passend handelen. In het onderzoek vragen we u om een selectie te maken van indicatoren die volgens u belangrijk zijn voor het handelen van de specialist begaafdheidsonderwijs.

Behalve dat de matrix straks een gedegen basis vormt om op verantwoorde wijze de opleidingen voor de specialist begaafdheidsonderwijs te kunnen vormgeven, kan de matrix ook door scholen gebruikt worden om verkennen wat zij als kunnen en doen om het onderwijs aan begaafde leerlingen goed op te pakken.

Wie zoeken we?
• Leraren met begaafde leerlingen in hun groep
• Leraren zonder begaafde leerlingen in hun groep
• Plusgroep leraren
• Leraren voltijds begaafdheidsonderwijs
• Specialisten begaafdheid
• Intern begeleiders
• Directies
• Pedagogen / Psychologen / Onderwijsadviseurs
• Ouders van begaafde leerlingen

Waarom zou ik eraan meedoen?
Voor wie de kennis en vaardigheden met betrekking tot het onderwijs begaafde leerlingen na aan het hart liggen, is dit onderzoek een kans om mee te denken over wat relevante vaardigheden zijn voor de specialist begaafdheidsonderwijs. Een breed draagvlak zal bijdragen aan de professionalisering van het beroep van specialist begaafdheidsonderwijs. Een goed opgeleide specialist begaafdheidsonderwijs kan de kwaliteit van dit onderwijs in zijn eigen werksituatie verhogen.

Hoeveel tijd gaat me dit kosten?
Het onderzoek neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Eerst krijgt u een verdere toelichting op het onderzoek. Daarna gaat u de vragenlijst invullen. U kunt meedoen vanachter uw eigen PC.
Hoe kan ik mee doen?
• U gaat naar de website www.slimeducatief.nl. Op de welkomstpagina is een dia opgenomen met als kop “Onderzoek naar de competenties van de Specialist Begaafdheidsonderwijs”.
• Als u daar op de link klikt komt u op de eerste pagina die voor dit onderzoek is ingeruimd.
• U bekijkt de informatie die we ter beschikking hebben gesteld.
• Als u zich nog niet eerder heeft geregistreerd als bezoeker van de website dan is dat het eerste wat u doet.
• Vervolgens logt u in.
• Nu vragen we u uw naam op te geven en te bevestigen dat u wilt meedoen aan het onderzoek.
• Binnen 24 uur ontvangt u bericht met de bevestiging van uw deelname.
• Vanaf dat moment kunt u de besloten pagina’s van het onderzoek bekijken en dus ook deelnemen aan het onderzoek.

We gaan ervan uit dat als u zich registreert, u ook echt gaat deelnemen. Het zou heel fijn zijn als u binnen twee weken na dat u toegang heeft tot de website heeft gekregen, de vragenlijst invult. Mocht uw vragenlijst dan nog niet ingevuld zijn, dan ontvangt u van ons daarvoor een kleine herinnering in de vorm van een email.

Aanvullende informatie
Dit onderzoek wordt zonder overheidssteun uitgevoerd en volledig gefinancierd door Slim! Educatief.
Link naar de website: www.slimeducatief.nl

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement