Actueel

 • 14 mei 2024

  BPS-lezing Het Noordik: Waar zijn de meisjes?

  Lees meer…

 • 25 april 2024

  Vereniging BPS verwelkomt drie nieuwe aspirant-leden

  Lees meer…

 • 23 april 2024

  Brochure over Kansengelijkheid van het Kenniscentrum HB

  Lees meer…

 • 27 maart 2024

  NTCN-congres: Werken met 0 tot 4-jarigen met ontwikkelingsvoorsprong

  Lees meer…

 • 16 maart 2024

  BPS-conferentie voor hoogbegaafde leerlingen 2024

  Lees meer…


 • Alle nieuwsberichten

Onderzoek: motivatie hb-leerlingen in het po

Zijn begaafde basisschoolleerlingen in reguliere klassen minder gemotiveerd voor school dan hun klasgenoten? Er wordt vaak aangenomen dat dit zo is, maar eerdere onderzoeksresultaten laten juist zien dat begaafde leerlingen vaak meer intrinsieke motivatie hebben dan andere leerlingen. Een recente studie vanuit POINT had tot doel hier meer duidelijkheid over te geven.

Aan het onderzoek deden 79 begaafde leerlingen (met een IQ > 120) en hun klasgenoten mee. Zij zaten in groep 5 t/m 8 van de basisschool. In het onderzoek werd niet alleen gekeken naar hun intrinsieke motivatie voor school, maar ook naar andere typen motivatie, waaronder extrinsieke motivatie en amotivatie (amotivatie houdt in dat leerlingen weinig gemotiveerd zijn voor hun schoolwerk).

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de meeste begaafde leerlingen en hun klasgenoten een vrij hoge kwaliteit van motivatie hebben. Beide groepen leerlingen rapporteren gemiddeld relatief veel intrinsieke motivatie en relatief weinig extrinsieke motivatie en amotivatie. Bij de eerste meting van het onderzoek was de motivatie van begaafde leerlingen nog wat gunstiger dan van hun klasgenoten, maar een jaar later was dit voordeel verdwenen. Richting het einde van de basisschool namen bij begaafde leerlingen de extrinsieke motivatie en amotivatie toe, terwijl dit niet zo was bij hun klasgenoten. Begaafde leerlingen lopen dus het risico om aan het einde van de basisschool minder gemotiveerd te raken. Het bieden van meer uitdaging en voldoende ondersteuning binnen de reguliere klas en het aansluiten bij de interesses zijn manieren die kunnen bijdragen aan het voorkomen van motivationele problemen bij begaafde basisschoolleerlingen.

Lees hier het onderzoek…

© Begaafdheidsprofielscholen 2011 | Privacy Statement